Vandaag vond er in de Kamer een vervolgdebat plaats over de steunmaatregelen. Het kabinet ziet dat de coronamaatregelen grote gevolgen hebben voor ondernemers en heeft daarom opnieuw ingezet op extra financiële compensatie. Zo keert de loonsubsidie NOW terug en verhoogt het kabinet de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Het eerder aangekondigde steunpakket is mede dankzij input van KHN aanzienlijk verbeterd op punten als de omzetdrempel voor TVL, het ophogen van steun en de uitbreiding naar starters in alleen de NOW. In het debat van vandaag heeft het kabinet daarnaast toegezegd te gaan onderzoeken of er alsnog een aparte startersregeling kan komen voor de TVL.

TVL- en NOW-subsidie keren terug

Naast de TVL-subsidie keert ook de NOW-subsidie terug. Deze kun je aanvragen over de maanden november en december 2021. De loketten voor het aanvragen van de NOW- en TVL-subsidie kunnen open zodra de EU/Brussel groen licht heeft gegeven. Het kabinet heeft – mede op aandringen van KHN – toegezegd met een plan te komen voor de toekomst. Het kabinet gaat het gesprek aan met sociale partners over perspectief op de wat langere termijn en de compensatie die nodig is voor het herstel.

Motie voor startersregeling TVL. Kabinet zegt toe daar onderzoek naar te doen

Na een uitgebreide lobby van onder andere KHN is er eerder een aparte startersregeling voor de TVL gekomen. Die was al beperkt en zeker niet toereikend voor alle starters en schrijnende gevallen.

In het nieuwe steunpakket heeft het kabinet wél voorzien in een regeling voor de NOW-subsidie voor starters die zijn begonnen tussen 1 februari 2020 tot en met 30 september 2021. Maar er is vooralsnog niet voorzien in een nieuwe startersregeling betreffende de TVL. KHN heeft daarom de afgelopen week met name ingezet op verbetering van de startersregelingen. De VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben een motie ingediend om te komen met een aparte TVL-startersregeling voor alle ondernemers die tussen 1 juli 2020 en 30 september 2021 zijn ingeschreven in het handelsregister. Volgende week dinsdag wordt er gestemd over de moties, maar deze motie heeft met deze partijen die de motie steunen nu al een meerderheid. Het kabinet heeft al toegezegd te onderzoeken of er een mogelijkheid bestaat een regeling voor starters te maken die nu - opnieuw - buiten de boot vallen. Het kabinet heeft echter geen garantie gegeven dat zo’n regeling er ook daadwerkelijk komt. KHN blijft zich daar natuurlijk hard voor maken.

Steunmaatregelen op een rij

Voor de voorwaarden en het aanvragen van de NOW- en TVL subsidies kun je terecht op de volgende webpagina’s:

TVL-subsidie Q4 2021

NOW-subsidie november en december 2021

Lobby voor verbetering compensatieregeling

Op 24 november kreeg KHN al brede steun voor haar intensieve lobby voor uitbreiding van de steunmaatregelen. Zo pleitten veel partijen voor verlaging van de TVL omzetdrempel en een (veel) bredere compensatie voor de geleden schade. Mede als gevolg hiervan presenteerde het kabinet enkele dagen later een brief met een aangepast steunpakket dat aan een groot aantal wensen van KHN tegemoet kwam: Er ligt nu alles bij elkaar een flinke NOW-subsidie, ook voor veel starters, en de TVL is uitgebreid.

In de aanloop naar de het debat van 8 december heeft KHN nog specifiek ingezet op de volgende punten:

  • Openstelling van TVL voor starters
  • Een hardheidsclausule in de regelingen voor bijzondere omstandigheden.
  • Een aparte regeling voor ‘verbonden ondernemingen’ waardoor het Tvl-plafond van 2,3 miljoen voor elke onderneming in de groep verbonden ondernemingen geldt.
  • Uitstel van afbetaling van belastingschulden.
  • Een betere regeling voor het levensonderhoud van ondernemers.
  • Goede regelingen voor schuldsanering en een investeringsfonds.

Lees meer over de inzet van KHN

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens