Woensdag 14 december vond er een debat plaats in de Tweede Kamer waarin onder andere werd gesproken over overgewicht, alcohol, roken en gehoorschade. Staatssecretaris Van Ooijen had in zijn brief voorafgaand aan het debat verschillende wettelijke maatregelen aangekondigd. In het debat bleek dat veel van de maatregelen in het voorjaar verder moeten worden uitgewerkt. De linkse oppositie ziet dit als vertraging. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste punten voor de horeca.

Voorafgaand aan het debat hebben we de woordvoerders onze aandachtspunten meegegeven.

Fastfoodlocaties aan banden

Een meerderheid van de Kamer kan zich vinden in de aangekondigde aanpak van de staatssecretaris om gemeenten juridische instrumenten te geven om fastfoodlocaties aan banden te leggen. Het CDA en de PvdD dienden hier eerder al een motie over in. Zij vroegen hoelang het nog gaat duren voordat gemeenten deze instrumenten ook echt kunnen inzetten. De staatssecretaris liet weten de juridische mogelijkheden te onderzoeken. Hier zitten namelijk veel haken en ogen aan, zoals wij eerder ook al aangaven. Zorgvuldigheid staat voorop. In het voorjaar komt de staatsecretaris met een plan van aanpak.

Aanpak problematisch alcoholgebruik

De VVD vroeg de staatssecretaris wat zijn doel is als het gaat om alcoholbeleid. Gaat het om alcoholmatiging in zijn algemeenheid of om de aanpak van problematisch alcoholgebruik? Uit de brieven van de staatssecretaris blijkt het eerste, maar in het debat spreekt de staatssecretaris enkel over problematisch alcoholgebruik. Om dat aan te pakken gaat Van Ooijen weer kijken naar de ‘three best buys': beschikbaarheid, prijs en marketing. In het debat was veel aandacht voor alcoholreclame. De PvdD pleitte voor een algemeen verbod op alle alcoholreclames. Zo ver wilde de staatssecretaris niet gaan. Hij is met STIVA in gesprek over het aanpassen van de reclamecode voor alcoholhoudende dranken, met nadruk op de inzet van influencers. Ook hier komt hij in het voorjaar op terug.

Wetgeving voor versterkte muziek, norm 100dB

Het CDA, de SP en de PvdA haalden tijdens het debat het advies van de Gezondheidsraad (GR) aan over de geluidsnormen in de horeca. Volgens deze partijen is zelfregulering op dit gebied niet meer voldoende en moeten er wettelijke normen komen om gehoorschade door versterkte muziek in onder andere de horeca te voorkomen. De staatssecretaris liet weten het advies van de GR goed te bestuderen en ook met de partijen te willen praten die het aangaat. Ook riep hij KHN, de horeca, nadrukkelijk op om zich bij het convenant preventie gehoorschade aan te sluiten.

Lees ook: KHN geen voorstander verlaging geluidsnorm naar 100dB | KHN

Geen aanleiding voor rookverbod op terrassen

Veel aandacht ging naar verdere tabaksontmoediging, bijvoorbeeld door het aantal verkooppunten te verminderen en plekken waar veel kinderen komen rookvrij te maken. De ChristenUnie vroeg expliciet of een rookverbod op terrassen ook op tafel ligt. Van Ooijen reageerde dat dit niet het geval is, omdat er juist samen met de sector wordt gewerkt aan een positieve stimulans. Ook ziet hij goede voorbeelden van (deels) rookvrije terrassen en heeft hij hoop dat deze ontwikkeling in een stroomversnelling zal komen.

Vervolg

Als vervolg op dit commissiedebat vindt er op de korte termijn een tweeminutendebat plaats. Daar kunnen partijen moties indienen. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten en blijven ons inzetten voor een uitwerking van de maatregelen die voor de horeca haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar zijn.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens