Op 11 februari 2020 stemde de Tweede Kamer over moties die werden ingediend tijdens het toerismedebat 4 februari. Met deze moties wil de Tweede kamer het toeristisch beleid in Nederland verbeteren. De Tweede Kamer wil dat de overheid beter samenwerkt op het gebied van toerisme. Ook wil zij onderzoeken welke gevolgen de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) heeft voor het toerisme. KHN is blij met de aangenomen moties. Wij strijden al langer voor betere ondersteuning van de overheid voor de toeristische sector.

KHN bracht voorafgaande aan het debat de visie van horecaondernemers onder de aandacht van de Tweede Kamer.

De volgende moties werden aangenomen in de Tweede Kamer

  • Schonis (D66): Stel een kwartiermaker 'toeristische samenwerking' aan die de kansen en opgaven rondom toerisme inventariseert, provincies en gemeenten elkaars best practices laat delen en de regering adviseert over een samenhangend toerismebeleid.
  • Schonis (D66) en Von Martels (CDA): In overleg treden met de toeristische sector en de nationale en regionale vervoeraanbieders om het openbaar vervoer te promoten voor vakanties in Nederland.
  • Schonis (D66) en Von Martels (CDA): De naamsbekendheid van middelgrote en kleinere culturele instellingen vergroten onder buitenlandse toeristen, zodat toeristen verleid worden te spreiden over het land.
  • Von Martels (CDA): Invulling geven aan de toeristische visie en meer regie, afstemming en coördinatie tussen overheidslagen.
  • Van der Lee (GroenLinks): Snel concretisering van de vijf pijlers van het nationaal toeristisch actieprogramma Perspectief 2030.
  • Moorlag (PvdA): Het uitbouwen van de samenwerking rondom toerisme met de mede-overheden en brancheorganisaties.
  • Van Haga (Groep Van Haga) en Aartsen (VVD) over het in kaart brengen van de gevolgen van de Wab voor de toeristische sector.

Twee moties kregen helaas niet genoeg stemmen:

  • Van Haga (Groep Van Haga): Onderzoeken of een verhoging van de ticketprijzen voor vluchten binnen de Europese Unie een positief effect kan hebben op de kwaliteit van toerisme in Nederland (steun van PvdA, GroenLinks, DENK, D66, SGP, ChristenUnie en Forum voor Democratie).
  • Van Haga (Groep Van Haga): onderzoeken wat de voordelen zijn van het instellen van een micronorm, waarbij gemeenten verplicht worden de belastingopbrengst met niet meer dan het inflatiepercentage te laten stijgen (steun van VVD, PVV, Forum voor Democratie en DENK).

Lees ook

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens