Op maandag 26 februari vond het hoteloverleg plaats van KHN Zaanstreek. De hotelmanagers van de verschillende hotels in Zaanstad verzamelden zich bij Best Western Zaan Inn Hotel. Er stond een heerlijke lunch voor ons klaar.

Onderstaand tref je de besproken punten aan:

Welke punten wil jij bespreken bij het Hoteloverleg Zaanstreek?

Tijdens deze bijeenkomst behandelen we een scala aan thema's die van belang zijn voor onze lokale hotels. Denk hierbij aan opkomende trends, actuele uitdagingen en relevante kwesties die we kunnen delen en bespreken. Het is van groot belang dat zoveel mogelijk hotels vertegenwoordigd zijn, omdat dit de waarde van het overleg vergroot. We zullen binnenkort contact opnemen met alle hotels om te peilen wie er aanwezig kan zijn en welke onderwerpen jij belangrijk vindt om te behandelen.

Meerjarenplan Marketing Zaanstreek

Marketing Zaanstreek is bezig met een meerjarenplan en willen graag weten welke onderdelen ze namens jou kunnen meenemen. Ook wil Marketing Zaanstreek horen welke communicatiemiddelen en -kanalen je nog mist. Heb je hier ideeën over? Laat het weten via zaanstreek@khn.nl.

Meer nieuws vanuit Marketing Zaanstreek:

  • Er komt een persreis in augustus.
  • Marketing Zaanstreek is benieuwd naar de ervaringen die er zijn met het openbaar vervoer.
  • De campagne ‘Zaanstreek smaakt naar meer’ wordt ook landelijk ingezet.
  • Er wordt een online platform voor fietsrouters ontwikkeld.
  • De Stadshart Wandeling wordt ook vertaald in het Engels en Duits.

50 jaar Zaanstad
Een aantal evenementen hebben voor het jubileumjaar van Zaanstad een subsidie toegekend gekregen. Onder andere een muziekfestival op verschillende plaatsen en een soort Light Festival. De verdere invulling hiervan wordt nog uitgewerkt.

Roze zaterdag
In juni is de start van het feestjaar naar Roze zaterdag. 11 oktober is het Coming Out Day. Onder andere worden de molens in Zaanstad belicht in regenboogkleuren en wordt er een actiewebsite actief. 28 juni 2025 is het Roze Zaterdag.

Toeristenbelasting

Ons doel blijft om de toeristenbelasting binnen proporties te houden en het uiteindelijk weer terug te laten vloeien op wat voor manier dan ook ten doel van het toerisme.

En verder:

Digital Service Act (DSA) en Digital Marketing Act (DMA)

Bedrijven en consumenten die online diensten en platforms gebruiken, krijgen meer bescherming. Alle aanbieders van onlinediensten en digitale platforms in de EU moeten vanaf 17 februari aan de regels van de Europese Digital Services Act (DSA) voldoen. Er mag dan geen illegale content meer online staan zoals bijvoorbeeld illegale hosts/ logiesvertrekkers. Ook moeten online platforms en zoekmachines hun aanbevelingssystemen aanpassen.

DMA: De Europese Commissie heeft in juli 2023 zeven grote techbedrijven (waaronder Apple, Google en Samsung) aangemerkt als ‘poortwachter’, waardoor ze te maken krijgen te maken met strenger toezicht onder de Digital Markets Act. Zo mogen ze zichzelf niet meer bevoordelen door via hun platforms eigen producten naar voren te schuiven of deelnemers te dwingen op hun platform de laagste prijs te hanteren (pariteitsclausules). Booking.com is nog niet aangemerkt als poortwachter, maar zij verwachten zelf in de eerste helft van 2024 aan de criteria van de DMA te voldoen, waarop ze zich bij de Commissie zullen melden. Vervolgens hebben ze circa zes maanden om aan de regels te voldoen.

Nieuwe UVH

De Uniforme Voorwaarden Horeca zijn vernieuwd en nu te downloaden op onze site: KHN | Uniforme Voorwaarden Horeca Nederlands.

De UVH is volledig herschreven: leesbaarder gemaakt, volgorde van artikelen gewijzigd, een aantal overbodige artikelen verwijderd en er zijn een aantal details toegevoegd welke misten. Vorig jaar was een wijziging gemaakt met betrekking tot de annuleringsstaffels voor particulieren, naar aanleiding van destijds recente jurisprudentie. Deze was niet goed leesbaar en toepasbaar.

Ten aanzien daarvan is nu inhoudelijk niks gewijzigd in de UVH, maar om een en ander leesbaarder en duidelijker te communiceren, zijn die artikelen herschreven en is het verschil tussen zakelijk/particulier duidelijker gemaakt. In de oude UVH was het artikel 9, en nu is artikel 13 annuleren door zakelijke klanten, en artikel 14 door particuliere klanten.

CAO update

  • Modelcontracten in het Engels: KHN | Model employment agreements.
  • AVV aanvraag loopt.
  • Aan de slag met Horeca Ontwikkel Platform (juli 2024 op zijn vroegst).
  • Aan de slag met herzien functiegebouw, opnieuw omschrijven van functies.
  • Het is mogelijk de CAO webinar terug te kijken voor uitleg over toepassen loonsverhoging: Terugkijken cao-webinar | KHN.

Model personeelshandboek

KHN Advies heeft een model personeelshandboek opgesteld wat ook voldoet aan regelgeving zoals het voorzien in een modelprotocol ongewenst gedrag. Dit handboek kan je als lid downloaden op onze site: KHN | Model personeelshandboek.

Terugdringen regeldruk

Enige tijd geleden kwam het indicatorbedrijvenonderzoek naar buiten dat liet zien hoe hoog de regeldruk in de horeca is. We hebben naar aanleiding daarvan al opgeroepen tot concretere acties om de regeldruk terug te dringen. En niet zonder resultaat: een aantal interessante moties werd door een meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen: Inzet op regeldruk voor het commissiedebat over… | KHN. Bij elk relevant debat blijven we input aanleveren om de regeldruk terug te dringen. Ook nu er nog een nieuw kabinet gevormd moet worden.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

De CSRD-richtlijn is een Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage. Deze richtlijn verplicht ondernemingen te rapporteren over hun duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan CO2-uitstoot, maar ook aan de impact die je als bedrijf hebt op biodiversiteit en mensenrechtenschendingen. Als je hier zelf nog niet aan hoeft te voldoen, kan je al wel te maken krijgen met bedrijven waarmee je zaken doet of die bij jou boeken die daar wel aan moeten voldoen. Dan kan leiden tot vragen over de duurzaamheidsmaatregelen die je als hotel neemt: Moet jij voldoen aan de CSRD? | KHN.

Lever je producten of diensten aan een groter bedrijf? Als zij vanaf 2024 verplicht moeten rapporteren, gaan ze hun keten na. En dan stellen ze vragen over hoe je product gemaakt wordt en door wie. En gebeurt dat verantwoord en eerlijk? Grote bedrijven kijken strenger naar hun aanbieders en dienstverleners. Ze moeten wel, want anders kunnen ze zelf niet voldoen aan de richtlijn.

Advies: Zet op papier hoe je product gemaakt, vervoerd en verwerkt wordt. Waar komen mijn producten vandaan, welke materialen worden gebruikt en hoe duurzaam gebeurt dat? Sommige vragen kun je misschien niet zelf beantwoorden. Stel ze dan aan je leverancier of importeur.

Lees ook: Verplichte duurzaamheidsrapportage: dit betekent het | KVK.

Verplichte CO2 registratie woon werk >100 medewerkers

Heb jij 100 of meer werknemers in dienst? Dan moet je vanaf 1 juli 2024 jaarlijks rapporteren over het zakelijke en woon-werk verkeer van je werknemers. Het doel is om de gezamenlijke CO2-uitstoot van woon-werk en zakelijk verkeer met 1 megaton te reduceren: Vanaf 2024 verplichte CO2-registratie woon-werk en zakelijk… | KHN.

Inspiratie: sectorspecial Overnachten

Veel interviews met collega hoteliers over duurzaamheid, digitalisering, goed werkgeverschap, online boekingsplatforms, etc. : Cover - Sectorspecial overnachten 2 (khn.nl).

Volgend overleg

Het volgende overleg is maandag 13 mei 11.30 uur. Heb je punten die je wilt bespreken of waar je meer over wilt weten? Laat het ons weten via zaanstreek@khn.nl.

Heb je onze Facebookpagina al geliked?

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens