KHN geeft eerste reactie op nieuws over blurring met alcohol

07-06-2018

Als de politiek ‘blurren met alcohol’ makkelijker wil maken, dan vindt KHN dat voor alle partijen dezelfde regels moeten gelden: ‘gelijke monniken, gelijke kappen’

Op 6 juni jl. werd bekend dat VVD-Kamerlid Ziengs een initiatiefwet indient waarin 'blurring met alcohol' makkelijker wordt gemaakt. Zodra de concrete voorstellen van de heer Ziengs bekend zijn (wat nu nog niet het geval is), kunnen we pas een afgewogen reactie geven.

KHN is in principe geen voorstander van blurring met alcohol. Alcohol is geen gewoon product en daarom moet er zorgvuldig mee om worden gegaan. Met alcohol los je een probleem van te veel ‘stenen’ winkels (ten opzichte van de groeiende omzet van ‘online’) niet op. Daarnaast blijkt uit meerdere onderzoeken dat het maar de vraag is of consumenten nou echt vinden dat alcohol overal beschikbaar moet zijn. Ten slotte laat de huidige wet meer toe dan de meeste mensen denken.

KHN: ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’

Als de politiek ‘blurren met alcohol’ toch makkelijker wil maken, dan vindt KHN dat voor alle partijen dezelfde regels moeten gelden: ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. Dat betekent dat als winkeliers alcohol willen verkopen en/of schenken, dat zij - net als in de horeca - een vergunning moeten hebben, dat leidinggevenden een verklaring Sociale Hygiëne moeten hebben en dat voldaan moet zijn aan inrichtingseisen die ook voor de horeca gelden (denk aan gescheiden toiletten!). Daarnaast vinden wij dat er dezelfde regels moeten gelden in alle gemeenten. Kortom, we hebben eerst concrete teksten nodig voordat we een goed oordeel kunnen geven. 

Preventie-akkoord

In het regeerkakkoord is vastgelegd dat de regering werk gaat maken van het terugdringen van roken, overgewicht en het terugdringen van problematisch alcoholgebruik. Op dit moment vinden er met alle betrokken partijen gesprekken plaats over de invulling van het Preventie-akkoord. KHN praat mee over de onderwerpen ‘alcohol’ en ‘overgewicht’.  

Opmerkelijk

KHN ziet het belang in van het meepraten over de onderwerpen alcohol en overgewicht. Maar het is opmerkelijk dat aan de ene kant wordt gepraat over maatregelen om overmatig alcoholgebruik terug te dringen terwijl aan de andere kant voorstellen worden gedaan (waar een politieke meerderheid voor lijkt te zijn) die er toe leiden dat het aantal punten waar alcohol wordt geschonken enorm gaat toenemen?  

Betrek discussie over blurring met alcohol bij evaluatie DHW

Naast dit overleg over invulling van het Preventie-akkoord wordt komend najaar ook gesproken over een evaluatie en aanpassing van de Drank en Horecawet (DHW). Wij vinden dat ‘blurring met alcohol’ ook in het kader van die evaluatie besproken moet worden. Want wel/niet blurring is slechts een deel van de evaluatie van de Drank- en Horecawet.  

Wederverstrekking groot probleem

Zo vindt KHN het bijvoorbeeld ook belangrijk dat gekeken wordt naar de wederverstrekking (iemand van 18-plus die alcohol doorgeeft aan iemand van onder de 18). Dat is een groot probleem en is een lek in de alcoholketen. Wederverstrekkers moeten strafbaar worden gesteld om die keten sluitend te krijgen bijvoorbeeld.

Lees en bekijk ook...

Terug