Er zijn verschillende financiële regelingen voor ondernemers tijdens deze coronacrisis. Zoals inkomensondersteuning of tegemoetkoming in de loonkosten. Maar zijn deze regelingen voldoende voor jou? Wat doet KHN? Hoe zit het met starters? En wat doen banken en leveranciers voor de horeca? KHN zet de meestgestelde vragen en antwoorden voor je op een rij.

Vragen? Stel ze! KHN-leden krijgen gratis en onafhankelijk advies. Het KHN Adviesteam staat voor je klaar. Bel 0348 48 94 89 of mail naar info@khn.nl.

1. Kan KHN er voor zorgen dat banken coulanter worden in het verstrekken van een lening?

   Net nu ze bij veel leveranciers moeten aflossen om nieuwe bestellingen te mogen doen, draaien de banken de bankschroeven aan, zegt KHN-directeur Dirk Beljaarts in het NRC van 5 februari 2021. "De ondernemers in de horecasector hebben al 4,5 à 5 miljard euro aan eigen middelen in hun bedrijven gestopt. Zij hebben geen buffer meer. Veel leveranciers zitten inmiddels ook aan hun max: die vragen nu vaak eerst om wat af te lossen voor je een nieuwe bestelling kan doen. En dan draaien net nu de banken de duimschroeven ook aan.”

   Wat KHN wil van de banken? Ze moeten meer kijken naar wat wél kan. Banken moeten zich niet verschuilen achter de regelgeving. Niet zeggen: dat mag niet, dus doen we het niet. Het kabinet heeft meerdere keren opgeroepen om er samen uit te komen. Dat gaat over de hele keten. Ook over banken. Lees hier het volledige artikel: NRC: ‘Banken moeten meer kijken naar wat er wél kan in horeca’

   2. Wat doet KHN aan het feit dat veel brouwers geen huurkorting willen geven?

    In de beginfase van de crisis hebben we mooie initiatieven gezien waarbij brouwerijen de handen ineen hadden geslagen met de horeca en gemeenten om de horeca te ondersteunen. Helaas zien we die steun de laatste maanden afnemen. In januari hebben we de brouwerijen opgeroepen hun steun voort te zetten, zie ook: KHN roept brouwers op: laat horeca niet in de steek.

    Begin februari 2021 heeft KHN een brief gestuurd aan staatssecretaris Mona Keijzer om aan te geven dat lang niet alle brouwerijen steun bieden aan de horeca en hebben we het kabinet opgeroepen hier wat aan te doen.

    3. Ondanks de verschillende startersregelingen vallen er nog steeds horecabedrijven buiten de boot. Wat doet KHN hieraan?

    KHN zet zich al sinds het begin van de coronacrisis in voor starters. De verschillende lobbyactiviteiten hebben er stapsgewijs toe geleid dat er steunmaatregelen voor starters komen. Maar de overheid is huiverig voor misbruik en het is daarom een moeizaam traject. Nu er eindelijk een plan ligt, pleiten we voor aanscherping van dat plan om tot een goede uitvoering te komen. Lees ook Startersproblematiek krijgt meer prioriteit bij kabinet.

    Ook is er een motie aangenomen om een commissie op te zetten voor de bedrijven die buiten de boot vallen voor de TVL-regeling. Dit biedt kansen voor bedrijven die een afwijzing hebben gekregen voor de TVL. Deze regeling wordt momenteel uitgewerkt door de overheid.

    4. Ik heb de herberekening van de NOW1 ontvangen en nu blijkt dat ik terug moet betalen. Klopt dit wel? En wat doet KHN hiertegen?

     In de NOW-regeling is voor de vaststelling van het subsidiebedrag in de herberekeningsfase een andere berekeningswijze opgenomen dan in de vaststellingsfase. Deze herberekening zorgt ervoor dat een verlaagde loonsom ten opzichte van de referentiemaand leidt tot een extra verlaagd subsidiebedrag. Dit is om ondernemers te stimuleren om de loonsom gelijk te houden.

     In de herberekeningsfase wordt geen rekening gehouden met het omzetverlies. Indien de loonsom in de subsidieperiode is gedaald dan vindt herberekening plaats volgens de formule:

     (B x 3 – C) x 1,3 x 0,9
     B = Loonsom SV januari 2020 x 3 maanden
     C = Daadwerkelijke loonsom over subsidieperiode 3 maanden (naar keuze van de ondernemer drie opeenvolgende maanden startend in maart, april of mei)
     Door deze berekeningswijze werkt de verlaging van de loonsom dus procentueel gezien harder door.

     Zodra de voorwaarden van NOW1 bekend waren, heeft KHN meteen aangekondigd dat het te ver gaat om bedrijven te straffen voor een dalende loonsom. In die fase werd nog gedacht dat het om een eenmalige lockdown zou gaan om corona te kunnen bestrijden. Het doel was om de werkgelegenheid in stand te houden en te voorkomen dat medewerkers ontslagen zouden worden. Onze lobby heeft geleid tot voortschrijdend inzicht. Daar waar in NOW1 150% van het verschil werd afgetrokken bij een afwijkende loonsom, is dat in NOW2 100%. In NOW3 mag er zelfs 10% van de loonsom worden afgeweken zonder dat dat tot aftrek leidt. Er is zeker in de beginfase regelmatig gewezen op het feit dat de loonsom gelijk moet blijven en dat het raadzaam is aan de hand van de beschikbare rekentools op de site van de Rijksoverheid te berekenen wat een NOW-aanvraag voor jouw bedrijf financieel betekent.

     5. Waarom duurt het zo lang voordat ik een nieuwe regeling kan aanvragen?

     Op de site van de RVO staat de volgende verklaring: De subsidieregeling moet worden aangepast en goedgekeurd door de Europese Commissie. Daarna kunnen we de uitbreidingen doorvoeren in ons systeem.

     Het is lastig om invloed uit te oefenen op de Europese Commissie. Wereldwijd is de noodzaak van snelle afhandeling bekend en wordt hier hard aan gewerkt. Het heeft echter even tijd nodig om de regels te controleren op afspraken rondom staatssteun en subsidies.

     6. Hoe wordt de loonsom referentiemaand voor de NOW gekozen? Heeft KHN daar invloed op? En waarom worden in de NOW-regeling geen gelijke periodes van omzetdaling met elkaar vergeleken (ipv 25% van de omzet van 2019)?

      In de eerste NOW-regeling heeft KHN het voor elkaar gekregen dat de referentiemaand werd aangepast. Ook is een andere rekenmethode gerealiseerd voor seizoensbedrijven.

      Daar waar de referentiemaand voor het ene bedrijf gunstig uitpakt, is dat voor een ander niet zo. De overheid moet een uitgangspunt hebben en maakt daarin een keuze. Dat is ook nodig om de systemen te laten functioneren waarop de uitvoering gebaseerd is.

      7. Waarom wordt de extra toegezegde TVL pas zo laat uitbetaald?

       Op de site van de RVO staat de volgende verklaring: De subsidieregeling moet worden aangepast en goedgekeurd door de Europese Commissie. Daarna kunnen we de uitbreidingen doorvoeren in ons systeem. Helaas zijn deze regelingen gebonden aan Europese regels. Die kunnen we dus niet zomaar omzeilen. KHN begrijpt de enorme druk die op de horeca ligt en in de gesprekken met de overheid geven wij dit keer op keer aan.

       8. Waarom wordt de TVL na de herberekeningsfase zo laat uitbetaald?

        Nadat de jij als ondernemer de definitieve omzet hebt doorgegeven, duurt het 16 weken voordat het restant van de subsidie wordt betaald. Dat is de maximale periode die de overheid hiervoor gebruikt. De inzet is om deze termijn zo kort mogelijk te laten duren. De overheid heeft helaas ook te kampen met capaciteitstekort. Als KHN blijven we hameren op een spoedige uitbetaling, de horeca moet zo spoedig mogelijk gecompenseerd worden.

        9. Waarom krijgt de detailhandel een hogere tegemoetkoming?

         In de eerste lockdown kreeg de horeca een TOGS van 4000 euro en de detailhandel krijgt nu meteen TVL, die gunstiger is. Veel horecaondernemers vinden dat ze met terugwerkende kracht ook de TVL over die ‘TOGS’ periode moeten krijgen. Kan dat?

         Gesloten non-food detailhandel krijgen een opslag 21% van hun omzetverlies terwijl de HVA maar 2,8% bedroeg.

         De detailhandel profiteert van de verbeteringen van de steunmaatregelen die KHN al heeft gerealiseerd voor de horeca. Op basis van voortschrijdend inzicht zijn diverse steunmaatregelen aangepast, zo ook de TVL. Gedurende de coronacrisis zien we dat de overheid aanpassingen aanbrengt in de bestaande regelingen, maar niet met terugwerkende kracht. En het is duidelijk dat we dat niet voor elkaar krijgen.

         Overigens is het ‘voordeel’ voor retail relatief omdat retail tot oktober was uitgesloten van de TVL en in Q4 hun omzetverlies mede door de aanloop naar Black Friday en begin december over het hele Q4 niet erg groot was en de subsidie dus ook niet.

         10. Waarom heb ik een accountantsverklaring of een derdenverklaring nodig?

          Wanneer de NOW-subsidie in de voorschotfase meer dan 100.000 euro bedroeg of als de definitieve tegemoetkoming € 125.000 is (terwijl het voorschot minder dan € 100.000 was), dan moet er een accountantsverklaring worden ingediend.

          Bij de start van de coronacrisis lag deze drempel veel lager. Door de lobby is deze opgeschroefd naar € 100.000.

          De voorschriften voor de controle op de eindafrekening heeft de minister vastgesteld in overleg met de Nederlandse beroepsorganisatie voor accountants (NBA). Deze zijn neergelegd in een accountantsprotocol. Aangezien het hier om hogere subsidiebedragen gaat, zijn er meer controlevoorschriften. We horen bedragen tussen de € 2000 en € 6000, maar de kosten voor een dergelijke verklaring zijn erg afhankelijk van het soort bedrijf.

          Als het voorschot boven de € 20.000 of een vaststellingsbedrag boven de € 25.000 ligt, dan moet er een verklaring van een derde worden overlegd die het omzetverlies bevestigt. Die verklaring is als het ware een bevestiging van de gemelde omzetdaling. Die verklaring kan bijvoorbeeld door uw administratiekantoor of financieel adviseur aan de hand van uw administratie gemaakt worden. Dit kost dus niet hetzelfde als een accountantsverklaring. Een indicatie is tussen de 8 en 12 uur werkzaamheden. Dit is afhankelijk ook van de vraag of het bedrijf en de administratie al bekend zijn.

          Tip! Regel jouw derdenverklaring via KHN Rekenwerk voor € 750.