20

Arbeidsomstandigheden

De situatie

Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden zijn noodzakelijk; ook in de horeca. Hiermee voorkomen we ongevallen en wordt verzuim teruggebracht. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt primair bij de ondernemer met eigen (of externe) deskundigheid. De ondernemer kan hierbij gebruik maken van een (sectorale) arbo-catalogus en de op de horeca gerichte risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE). 

Standpunt KHN Arbeidsomstandigheden

KHN maakt zich sterk voor goede arbeidsomstandigheden; dit is in het belang van werknemers en werkgevers. Wij vinden het goed dat innovatieve instrumenten – zoals de ontwikkelde digitale ‘zelfinspectie’ voor de RIE - worden ontwikkeld om ondernemers te ondersteunen bij eenvoudig en efficiënt arbobeleid. Dit moet worden ondersteund door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Terug
Meer standpunten

https://twitter.com/khn 787936653616742400