Informatie Wet arbeidsmarkt in balans van de Rijksoverheid

De Rijksoverheid geeft uitleg over de Wet arbeidsmarkt in balans en de nieuwe ww-premies.

Stappenplan

De rijksoverheid heeft voor jou een checklist voor werkgevers over de veranderingen en waar je op moet letten: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/wab-checklist-voor-werkgevers.

De nieuwe regels bij arbeidsovereenkomsten

De Wet arbeidsmarkt in balans gaat over aanvullende ontslaggrond, transitievergoeding vanaf dag 1, de verplichtingen bij payroll en natuurlijk over de oproepovereenkomst met alle verplichtingen die er uit voortkomen. Zo moet jou o.a. op de loonstrook en in de loonaangifte informatie geven over de arbeidsovereenkomst, arbeidsuren en of de overeenkomst wel of niet een oproepovereenkomst is: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/plannen-kabinet-voor-meer-balans-tussen-vast-werk-en-flexwerk.

De nieuwe regels voor de lage en hoge ww-premie

De ww-premies landelijk en naar sector worden vervangen door twee landelijke premies, laag en hoog. Het is een uitleg over wanneer de lage premie en wanneer de hoge premie moet worden berekend en afgedragen. Tegelijk komen daar ook voorschriften bij over de loonadministratie en de loonaangifte. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/wab-vanaf-2020-ww-premie-naar-type-contract.

Bekijk ook de meestgestelde vragen en antwoorden.

Overzicht factsheets Rijksoverheid

Factsheet cumulatiegrond ontslag

Factsheet transitievergoeding

Factsheet oproepmaatregelen

Factsheet premiedifferentiatie ww naar laag en hoog

Overzicht kennisdocumenten Rijksoverheid

Kennisdocument oproep en verplicht aanbod

Kennisdocument premiedifferentiatie