Model Collectieve Horeca Ontzegging

Door invoering van de collectieve horecaontzegging (CHO) heeft u een middel om overlastgevers uit uw bedrijf te weren.

Een gast die zich schuldig maakt aan geweld in en om uw bedrijf kan de toegang tot uw zaak worden ontzegd. Daarnaast kan deze gast een collectieve horecaontzegging (CHO) krijgen als u samenwerkt met andere horecaondernemers. Dan krijgt de dader voor bepaalde tijd een ontzegging van de toegang bij alle aangesloten horecagelegenheden.

Hoe werkt het?
KHN stelt het model protocol CHO als handleiding ter beschikking. Volg het stappenplan, dan ben je gevrijwaard van een nader tijdrovend onderzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Er is een instructie beschikbaar voor het doen van een digitale melding bij het CBP van het protocol en de deelnemers voor een CHO. Daarnaast is er een database beschikbaar waar ontzeggingen in geregistreerd en getoond kunnen worden.

Voor KHN-leden hebben we een uitvoeriger beschrijving van het protocol en de beveiliging ter beschikking.

Voor deelnemers aan een CHO heeft KHN huisregelbordjes en stickers. Als deelnemer kunt u om deze sticker vragen bij uw Regiomanager.

 

 

Terug
Tools
Cursussen
Ledenvoordelen