Model Collectieve Horeca Ontzegging

Door invoering van collectieve horecaontzeggingen (CHO) hebben horecaondernemers een middel om samen met de gemeente en politie overlastgevers uit hun bedrijven te weren.

Wat is een CHO-systeem?

Het Collectieve Horeca Ontzeggingen-systeem (CHO) is een set van afspraken tussen lokale horecaondernemers, de gemeente en politie. De ondernemers die meedoen aan een CHO spreken af dat wanneer een gast zich zodanig misdraagt in een bedrijf dat hem een ontzegging voor een bepaalde tijd wordt opgelegd, die ontzegging ook geldt voor alle andere horecabedrijven die meedoen. Mocht iemand die een ontzegging heeft gekregen toch in één van die bedrijven komt, dan wordt hij opgepakt door de politie en in principe door het Openbaar Ministerie vervolgd wegens huisvredebreuk.

Omdat naast horecaondernemers ook de gemeente en politie belang hebben bij een gezond en veilig uitgaansgebied, is het belangrijk dat deze drie partijen het convenant ondertekenen waarmee een CHO-systeem wordt opgezet.

Nieuwe model CHO-protocol ter beoordeling bij Autoriteit Persoonsgegevens

KHN heeft in 2010 een eerste model-CHO-protocol opgezet dat was goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat protocol was aan een update toe en bovendien geldt per 25 mei 2018 de nieuwe privacy-regelgeving. Daarom hebben we in samenwerking met het OM, politie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) een nieuw CHO-protocol gemaakt. Dat nieuwe CHO-protocol ligt op dit moment ter beoordeling bij de AP en we hopen voor 1 januari 2020 een goedgekeurd nieuw model CHO-Protocol te hebben.

Zijn ‘oude’ CHO-protocollen na 25 mei 2018 nog geldig?

Sinds 25 mei 2018 geldt de AVG: de nieuwe set privacy-regels. Is een ‘oud’ CHO-protocol na 25 mei 2018 nog wel bruikbaar?

Van de Autoriteit Persoonsgegevens heeft KHN de bevestiging gekregen dat de op 25 mei 2018 bestaande en door de AP goedgekeurde CHO protocollen automatisch een vergunning hebben als bedoeld in de AVG. Dus die protocollen kunnen dus gewoon doorgaan. Daarnaast heeft de AP ons ook bevestigd dat nieuwe deelnemers in een bestaand (en goedgekeurd) protocol niet meer gemeld hoeven te worden.

Heeft het op dit moment zin CHO-protocollen aan te melden bij de AP?

Nee. CHO-protocollen volgens het oude model aanmelden bij de AP heeft nu geen zin.

Partijen die een CHO-systeem willen afspreken doen er verstandig aan om de goedkeuring van het nieuwe model CHO-protocol door de AP af te wachten en vervolgens dat goedgekeurde protocol te gebruiken

Meer informatie

Voor meer informatie en ondersteuning kunt u terecht bij uw regiomanager.

Kijk ook eens naar 'onze huisregels!'

Terug
Tools
Cursussen
Ledenvoordelen