Rookverbod

Door een uitspraak van de Hoge Raad is de uitzondering van de kleine cafés zonder personeel van het rookverbod eerder vervallen dan verwacht. Maar er was toch ook sprake van aanpassingen van de Tabakswet? Hoe zit het nu precies? KHN zet de feiten voor u op een rij.

Eind 2013 is het wetsvoorstel ingediend voor aanpassing van de Tabakswet, ook zou het besluit worden aangepast waarmee de uitzondering van het rookverbod voor kleine cafés zonder personeel zou worden terug gedraaid. Op 1 juli 2014 is dat wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen, op 4 november heeft de Eerste Kamer ingestemd. Die wijzigingen gaan gelden per 1 januari 2015.

Inmiddels had de Hoge Raad op 10 oktober 2014 in een uitspraak bepaald dat de uitzondering van de kleine cafés zonder personeel onverbindend (= niet geldig) was. Door die uitspraak kwam de uitzondering eerder te vervallen dan verwacht.
De aanpassingen van de Tabakswet per 1 januari 2015 gaan over meer dan alleen het terugdraaien van de uitzondering van het rookverbod voor de kleine cafés zonder personeel.

De voor de horeca belangrijkste veranderingen in de Tabakswet per 1 januari 2015
In de Tabakswet is een definitie opgenomen van ‘horeca-inrichting’:

  1. Inrichting als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet;
  2. Inrichting waarin in ieder geval bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholvrije dranken of etenswaren worden verstrekt voor gebruik ter plaatse;
    Verder is in de Tabakswet in art 10 expliciet vastgelegd dat de plicht om een rookverbod in te stellen, aan te duiden en te handhaven (ook) geldt voor de exploitant van een horeca-inrichting. In een horeca-inrichting gaat het dus niet meer om bescherming van de werknemer als het om roken gaat. In de horeca-inrichting moet een rookverbod worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd.

Roken in rookruimten en op het terras blijft toegestaan
De privéruimten, rookruimten en de open lucht (dus ook terrassen) blijven voorlopig wel uitgezonderd van het rookverbod. Die uitzonderingen worden nog steeds geregeld in een apart besluit.

Per wanneer?
De nieuwe regels in de Tabakswet gelden per 1 januari 2015.   

Lees ook
Mag mijn gast een e-sigaret gebruiken in mijn zaak?

Terug
Zoek op thema