Download hier diverse modelcontracten en modelbrieven die je kunt downloaden en gebruiken om je bedrijfsvoering te optimaliseren en te zorgen voor een soepele samenwerking met je medewerkers.

Modelarbeidsovereenkomsten horeca-cao 2024

De horeca-cao kent algemene regels voor bepaalde en onbepaalde tijd en regels speciaal voor seizoenkrachten, invalkrachten en leerlingen. Daarom is het belangrijk dat de individuele arbeidsovereenkomst daar goed op aansluit. Je kunt hiervoor gebruik maken van de modelarbeidsovereenkomsten. Die kun je hieronder downloaden in Word. Zo kan je optimaal gebruik maken van de regels. En weet je tegelijkertijd dat je ook het wettelijke arbeidsrecht netjes nakomt.

Modelbrieven, -verklaringen en -overeenkomsten

Download diverse modelbrieven, -verklaringen en -overeenkomsten die handig zijn bij ontslag en het einde van een dienstverband van een van je werknemers. Deze documenten helpen je bij het correct en efficiënt afhandelen van deze processen. Zie ook: Beëindigingsovereenkomst: checklist en model

Einde arbeidsovereenkomst in onderling overleg

Indien je met jouw werknemer in goed onderling overleg afspraken wil maken over de beëindiging van het dienstverband, kun je de afspraken vastleggen in een beëindigingsovereenkomst.

Voordat je de model-Beëindigingsovereenkomst (voorheen vaststellingsovereenkomst) invult, is het belangrijk dat je alle onderwerpen met je medewerker bespreekt, zodat je niets vergeet en er dus voor jullie geen verassingen achteraf ontstaan. Eenmaal alles akkoord en op papier gezet, kan de overeenjinst ondertekend worden en zijn de afspraken definitief. De belangrijkste onderwerpen worden in de checklist Beëindigingsovereenkomst behandeld.

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

Tot slot zijn er KHN-tools beschikbaar in het kader van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Deze tools zijn gemakkelijk te downloaden en te gebruiken voor jouw horecazaak.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens

Tools in deze categorie

Download hier de modelbrief voor het aansprakelijk stellen voor loonschade vanwege een ongeval.
Bekijk hier
Download hier de laatste brief die je kunt versturen om een medewerker schadeplichtig te stellen voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst.
Bekijk hier
Download hier de modelbrief voor het schadeplichtig stellen voor de opzegging arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd.
Bekijk hier
Download de modelbrief schadeplichtig stellen opzegging arbeidsovereenkomst met verrekening van loon.
Bekijk hier
Download hier de modelbrief voor ontslag in proeftijd bij ziekte.
Bekijk hier
Download de modelbrief voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, omdat de leerling stopt met school.
Bekijk hier
Download de KHN-modelbrief met de bevestiging ontslagname aan werknemer met zelf vastgestelde datum.
Bekijk hier
Download de modelbrief voor het einde van de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de AOW-leeftijd.
Bekijk hier
Download de overeenkomst terbeschikkingstelling (lease)auto aan werknemer (als aanvulling op de arbeidsovereenkomst).
Bekijk hier
Het personeelshandboek is een handige gids voor medewerkers om antwoorden te vinden op vragen over bedrijfsregels, arbeidsvoorwaarden en procedures.
Bekijk hier
Download the free termination agreement template in Word.
Bekijk hier
Download hier een voorbeeld van een studieovereenkomst in Word.
Bekijk hier
Voorbeeld arbeidsovereenkomst invalkracht-nuluren bepaalde tijd bij de horeca-cao 2024
Bekijk hier
Voorbeeld arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij de horeca-cao.
Bekijk hier
Voorbeeld arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij de horeca-cao.
Bekijk hier
Naast arbeidsovereenkomst en horeca-cao staan in dit voorbeeld-reglement extra regels voor alle medewerkers in jouw bedrijf.
Bekijk hier
Voorbeeld arbeidsovereenkomst voor leerlingen bij de horeca-cao.
Bekijk hier
Download het voorbeeldcontract voor een stagiair in Word.
Bekijk hier
Download hier de modelbrief voor de zakelijke afwikkeling bij overlijden medewerker.
Bekijk hier
KHN heeft een model voor collegiaal in- en uitlenen van werknemers voor je opgesteld. Je kunt deze modelbrief downloaden.
Bekijk hier
Download modelbrief met mogelijkheden om werknemer(s) een voorstel te doen voor het opnemen van vakantiedagen en/of uitbetalen vakantietoeslag.
Bekijk hier
Met deze modelbrief waarschuw je een werknemer officieel dat er consequenties aan verbonden kunnen worden als hij ongeoorloofd op vakantie gaat.
Bekijk hier
KHN-Model employment agreement according to the collective labour agreement for the hotel, restaurant and café industry 2024 conform Dutch law.
Bekijk hier
KHN heeft voor dit verplichte urenaanbod bij de Wab-oproepovereenkomst een modelbrief met een toelichting opgesteld. Die kun je hier downloaden.
Bekijk hier
Download hier het kennisdocument premiedifferentiatie.
Bekijk hier
Download hier het kennisdocument oproep en verplicht aanbod
Bekijk hier
Dowload hier factsheet premiedifferentiatie ww naar laag en hoog
Bekijk hier
Download hier de factsheet oproepmaatregelen
Bekijk hier
Download hier de factsheet transitievergoeding
Bekijk hier
Download factsheet cumulatiegrond ontslag
Bekijk hier
Download het stappenplan oproepovereenkomst.
Bekijk hier
Download het stappenplan dat laat zien voor welke werknemers je hoge en voor welke je lage WW-premie moet afdragen.
Bekijk hier
Om voor een veilige werkomgeving te zorgen is een modelprotocol ongewenst gedrag belangrijk. Hiervoor kun je ons modelprotocol gebruiken!
Bekijk hier
Modelformulier voor een functioneringsgesprek. Met dit formulier worden de belangrijkste punten uit het functioneringsgesprek vastgelegd.
Bekijk hier
Download hieronder een modelformulier voor een beoordelingsgesprek.
Bekijk hier
Download een modelbrief in Word, waarmee je bevestigt dat de arbeidsovereenkomst van een medewerker voor bepaalde tijd wordt verlengd.
Bekijk hier
Download een modelbrief aan je medewerker in Word, waarmee je laat weten dat je de arbeidsovereenkomst niet zal verlengen.
Bekijk hier
Download het model getuigschrift in Word.
Bekijk hier
Download de KHN-modelbrief melding opzegtermijn bij ontslagname werknemer.
Bekijk hier
Download een voorbeeldbrief in Word, waarmee je het dienstverband van een medewerker in zijn of haar proeftijd beëindigt, zonder opgaaf van redenen.
Bekijk hier
Download een modelbrief, waarmee je een medewerker in de proeftijd meedeelt dat deze medewerker niet voldoet aan de eisen aan functie-uitoefening.
Bekijk hier
Download de model Beëindigingsovereenkomst in Word. Bespreek, voordat je het model invult, alle onderwerpen met je medewerker.
Bekijk hier
Je kunt met je werknemer in goed onderling overleg afspraken maken over de beëindiging van het dienstverband. Download daarvoor een checklist.
Bekijk hier
KHN-Model employment agreement according to the collective labour agreement for the hotel, restaurant and café industry 2024 conform Dutch law.
Bekijk hier
KHN-Model employment agreement according to the collective labour agreement for the hotel, restaurant and café industry 2024 conform Dutch law.
Bekijk hier
KHN-Model employment agreement according to the collective labour agreement for the hotel, restaurant and café industry 2024 conform Dutch law.
Bekijk hier
Als je aan de medewerker spullen ter beschikking stelt dan is het belangrijk om daar duidelijke afspraken over te maken in een bruikleenovereenkomst.
Bekijk hier