Op 15 maart 2023 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Een belangrijk moment voor politici, burgers én ondernemers. De Provinciale Staten bepalen mede het beleid in een provincie op het gebied van ruimtelijke ordening, stimulering van de regionale economie, toerisme en recreatie, verkeer en vervoer en houdt toezicht op het beleid van gemeenten en waterschappen. Het is dus belangrijk wie er voor de gastvrijheidssector in de Provinciale Staten zit. Samenwerking is daarbij de sleutel tot succes.

Gastvrijheidssector bruisende hart van de provincie

Samen met andere ondernemers in de retail, recreatie en cultuur is de horeca van groot belang voor provincies: horecabedrijven scheppen banen, zorgen voor een levendige stad en een bruisend centrum en daarmee de aantrekkelijkheid van een provincie voor bewoners en bezoekers. Zeker in deze tijd. Daarom werken KHN-afdelingen en regiobesturen veel samen met de provincie en vaak ook met andere branches, bijvoorbeeld in een regio netwerk van GastvrijNederland.

Horecastem bij provincies

Veel thema’s die aan bod komen in de ene provincie zijn ook van belang in de andere, hoewel met een regionale vertaling. Daarom willen we dat de stem van de horeca richting de verkiezingen in maart goed wordt gehoord door de (regionale) politieke partijen. Onze inzet is daarvoor onder te verdelen in een vijftal overkoepelende thema’s die worden aangevuld met onderwerpen die specifiek in een provincie spelen. Wil je meer weten over de inzet en activiteiten in jouw KHN-regio? Neem dan contact op met jouw regiomanager of regiobestuur.

Inzet KHN bij Provinciale Statenverkiezingen 2023

Toerisme

 • Ondersteun de duurzame ontwikkeling van de toeristische sector en onderschrijf het belang van deze sector voor de provinciale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid
 • Stimuleer de regionale samenwerking voor een provinciale toerismevisie (het aantrekken van bezoekers, de spreiding over gebied en tijd en balans) en ondersteun deze visie met een toereikend budget voor projecten
 • Kom met een brede ontwikkelingsagenda waarin de verbinding wordt gelegd met andere beleidsterreinen, zoals arbeidsmarkt, onderwijs, openbare ruimte en natuur en denk mee met ondernemers

Mobiliteit

 • Leid als provincie de toeristische infrastructuur in goede banen voor bewoners en bezoekers en ontwikkel duurzame mobiliteitsoplossingen
 • Zorg voor optimale bereikbaarheid van de provincie die in alle vormen genoeg capaciteit heeft om alle reisbewegingen te faciliteren

Arbeidsmarkt

 • Stimuleer én financier onderwijs- en arbeidsmarktprojecten waarbij onderwijsinstellingen en (horeca)ondernemers samenwerken om meer jongeren te enthousiasmeren voor werken in de gastvrijheidssector
 • Ondersteun innovatieprojecten in de gastvrijheidssector voor een efficiënter arbeidsproces, zoals op het gebied van digitalisering of technologie

Duurzame ontwikkeling

 • Stimuleer en faciliteer de ontwikkeling van een integrale duurzaamheidsvisie voor de hreca. Help ondernemers de omslag maken naar een duurzame bedrijfsvoering op een betaalbare, uitvoerbare en haalbare manier
 • Maak subsidies en projectfinanciering voor samenwerkingsverbanden tussen sectoren toegankelijker en deel indien mogelijk risico’s, kosten en tijd bij de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen

Leegstand en bruisende centra

 • Voer koopstroom-onderzoeken uit als basis voor (her)ontwikkelprojecten van winkelgebieden en dorpskernen en financier goede initiatieven vanuit het bedrijfsleven
 • Betrek het bedrijfsleven en (horeca)ondernemers bij de uitvoering van dergelijke projecten op regionaal en lokaal niveau. Draagvlak is essentieel voor succes.

Bovenstaande thema’s vormen bijvoorbeeld de rode draad in brieven die KHN-regio’s versturen aan programmacommissies van politieke partijen. Zo vragen we aandacht voor deze speerpunten en geven we suggesties mee voor de provinciale verkiezingsprogramma’s.

Hieronder vind je een aantal van deze brieven:

Brief input statenverkiezingen Noord-Holland

Brief input statenverkiezingen Utrecht

Manifest Statenverkiezingen Provincie Flevoland

Manifest Statenverkiezingen Provincie Gelderland

Manifest Statenverkiezingen Provincie Overijssel

Manifest Statenverkiezingen Provincie Utrecht

Manifest Gastvrij Limburg Statenverkiezingen Provincie Limburg

5 ondernemersstandpunten voor Provincie Noord-Brabant

Inspiratie: samenwerking provincie Gelderland voor ‘steuntje in de rug’

Een mooi voorbeeld van wat samenwerking met de provincie op kan leveren is het ‘Steuntje in de rug’ project van KHN Gelderland, HISWA-RECRON en de provincie Gelderland. Met deze subsidieregeling konden ruim 350 Gelderse ondernemers die door de coronacrisis in zwaar weer verkeerden, een vergoeding krijgen voor advies en ondersteuning. In de video hieronder vertellen een aantal van hen wat ze met de subsidie hebben gedaan.

Bekijk ook

Ondernemen voor uw provincie - verkiezingen Provinciale Staten 2023 | VNO-NCW

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens