KHN zet de zaken op een rij

Je hebt het vast weleens meegemaakt: een gast wordt onwel in je zaak, er breekt brand uit in de keuken of de chef-kok snijdt zich met een scherp mes. Weet je wat je moet doen in deze situaties? En weten je medewerkers wat ze moeten doen?

Als de boel misgaat weten de meeste mensen wel dat in ernstige gevallen direct 112 moet worden gebeld voor de ambulance en/of de brandweer. Maar die laten meestal nog wel even op zich wachten, terwijl direct handelen vaak nodig is. Daarom zijn in de Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) regels en eisen vastgelegd over bedrijfshulpverlening (bhv) en de mensen die deze uitvoeren – de zogenaamde bhv’ers. Belangrijk, want het eerste kwartier na een calamiteit is vaak cruciaal.

Risico-inventarisatie

In de wet is vastgelegd dat er altijd één opgeleide bhv’er aanwezig moet zijn in het bedrijf. Dat mag ook de ondernemer zelf zijn. Het verplichte aantal bhv’ers is niet wettelijk vastgelegd, de wet spreekt over ‘voldoende’. Wanneer je ‘voldoende’ bhv’ers hebt hangt af van de uitkomsten van een zogenaamde Risico Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E). De RI&E bepaalt welke maatregelen en voorzieningen je moet treffen voor de veiligheid in jouw bedrijf. Ook volgt uit de RI&E welke officiële hulpverleningsorganisaties gewaarschuwd moeten worden bij ongevallen, brand of ontruiming.

Twaalf bhv’ers

Er zijn ondernemers die bhv zeer serieus nemen. Zoals ondernemer Maarten van Son van De Financiën Pannenkoek Party Recreatie uit Loon op Zand: "In ons bedrijf zijn alle twaalf vaste mensen opgeleid tot bhv’er. Ik vind het belangrijk om dit soort zaken goed te regelen en met vijftig personeelsleden in wisselende diensten kan ik op deze manier garanderen dat er altijd twee bhv’ers aanwezig zijn. Het voordeel is dat mijn mensen hun kennis ook bijvoorbeeld thuis kunnen gebruiken."

Medewerker in brand

Volgens Maarten doe je het voor je bezoekers maar ook voor je eigen personeel: ‘Bij ons gebeurt gemiddeld eens per maand een klein ongelukje. Met een speelplaats en een midgetgolfbaan is er al snel een pleister nodig. Ernstiger zaken zoals een hartinfarct waarbij gereanimeerd moet worden of een suikerpatiënt in moeilijkheden, komen gelukkig maar één tot twee keer per jaar voor." Toen er begin dit jaar een ongeluk gebeurde met een personeelslid kwam de bhv-kennis ook zeer van pas: "Een keukenmedewerkster heeft toen in brand gestaan na het bijvullen van een nieuw soort spiritus in een saving dish. Normaal gebruiken we brandpasta, maar nu was het een soort doorontwikkelde spiritus. Daarmee moet je bij het bijvullen heel erg oppassen en deze niet in een heet reservoir doen. De fles ontplofte en de medewerkster kwam in brand te staan."

Snel onder controle

De schrik zat er goed in, maar omdat de medewerkster zelf had geleerd om rustig te blijven bij een incident en de collega’s volgens de instructie een blusdeken gebruikten om haar daarna direct te koelen, was de zaak snel onder controle. "Met een ambulance werd ze naar het ziekenhuis gebracht en inmiddels is ze al weer drie weken aan het werk. Zonder onze kennis van bhv had het veel slechter kunnen aflopen", aldus Van Son.

Cursus

Wil je een bhv-diploma halen, of medewerkers opleiden tot bhv’er? KHN biedt in samenwerking met Chubb Fire & Security door het hele land eendaagse bhv-trainingen met e-learning.

Tips

  • Maak een Risico Inventarisatie & Evaluatie
  • Leid bhv’ers goed op
  • Zorg dat er altijd minimaal één opgeleide bhv’er aanwezig is
  • Houd het onderwerp actueel tijdens werkoverleg
  • Zorg ervoor dat medewerkers tijdig op herhaling gaan
  • Laat bhv’ers ervaringen delen
  • Controleer één keer per maand de uitgangen en brandblussers
  • Controleer eens per maand de EHBO-dozen en vul ze bij

Meer weten?

  • Neem contact op met KHN Advies via info@khn.nl of bel 0348 48 94 89.