KHN informeert

Verbruikt jouw horecabedrijf meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas per jaar? Dan was je verplicht om je voor 1 juli 2019 te registreren bij het eloket van de overheid en aan te geven welke maatregelen jij genomen hebt neemt om energie te besparen. KHN informeerde je zoveel mogelijk, zodat je tijdig kon registreren.

Lijst Erkende Maatregelen Horeca

Sinds 1 juli 2017 is er een zogenaamde Erkende Maatregelenlijst Horeca. Dit is een lijst met maatregelen die je kunt nemen om energie te besparen. De Erkende Maatregelenlijst is een soort checklist en het is niet verplicht om ‘m te gebruiken. Maar het voordeel is dat als je de lijst invult, je voldoet aan de voorwaarden van de wettelijke verplichting voor energiebesparing. Als je de lijst niet gebruikt, dien je dus alternatieve maatregelen te nemen.

Vanaf 2019: Meldingsplicht

Vanaf 2019 geldt er ook een meldingsplicht. Dit houdt in dat je - als je bedrijf meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas per jaar verbruikt - vóór 1 juli 2019 bij het bevoegd gezag (de regionale uitvoeringsdiensten) moet hebben gemeld welke maatregelen je hebt genomen om energie te besparen. In maart 2019 komt de overheid met een internettool (een internetformulier als afvinklijst) waarmee je jouw bedrijf kunt registreren. Je moet daarbij ook aangeven welke energiebesparende maatregelen je hebt genomen. Bij het niet-tijdig nakomen van de meldingsplicht of de te nemen maatregelen kan de overheid een dwangsom opleggen.

Hoe werkt de meldingsplicht?

Vóór 1 juli 2019 informeer je de overheid welke energiebesparende maatrelen zijn genomen. Er zijn drie mogelijkheden:

  1. Het uitgangspunt is de Lijst Erkende Maatregelen (EML). Daarop kruis je aan welke de van toepassing zijnde erkende maatregelen zijn genomen
  2. Is in plaats van een erkende maatregel een alternatieve maatregel genomen, dan moet die net zo veel of meer energie besparen als de erkende maatregel
  3. Bedrijven waarvoor geen erkende maatregelenlijst beschikbaar is, geven alle genomen maatregelen op die een terugverdientijd van 5 jaar of minder kennen.

Meer informatie

Bekijk hier de tips en adviezen hoe je aan de slag kunt met de Lijst erkende maatregelen:

Vragen?

Met vragen kun je contact opnemen met de adviseurs van KHN Advies via 0348 48 94 89 of mail naar khnadvies@khn.nl. Voor advies over energie-inkoop en energiebesparing kun je ook terecht bij COMCAM energie.