Graag leggen we uit waarvoor we deze afdelingsbijdrage vragen en waarom deze van belang is voor jou als horecaondernemer in Purmerend/Beemster.

Jouw belangen
Het is onze missie om de collectieve belangen van horecaondernemers in de gemeente Purmerend te behartigen en denken dat we als collectief het verschil kunnen maken. De afdelingsbijdrage speelt een cruciale rol in het mogelijk maken van deze inzet. Meer dan ooit moeten we de gemeente en andere instanties tonen wat de impact is van voorstellen en maatregelen en dat dat niet het beoogde effect heeft. Vaak kunnen we erger voorkomen dan dat in eerste instantie is bedacht.

Lokaal zetten we ons in voor onder andere een beter horecabeleid, verbetering van vergunningverleningsprocessen, vermindering van regels en administratieve lasten, een verbeterde handhavingsstrategie, betere bereikbaarheid, een schonere stad en een eerlijk speelveld. Dit doen we niet alleen maar in samenwerking met andere partners in de gemeente.

Onze doelstellingen

 • Kermis Purmerend; we blijven bij de gemeente aandringen over een betere invulling van de kermis in Purmerend.
 • Horecaconvenant; ontheffing sluitingsuur voor onbepaalde tijd KHN Purmerend/Beemster heeft zich ingezet voor een terrasvergunning voor verruimde terrassen gedurende het hele jaar. Dit is door gemeente Purmerend goedgekeurd. Dit houdt in dat de extra terrassen die gedurende de coronaperiode toegestaan waren, ook de komende tijd mogen blijven staan. Voor een binnenplein in bijvoorbeeld een winkelcentrum moet wel een vergunning worden aangevraagd. Daarnaast heef KHN Purmerend/Beemster gestreden voor de ontheffing sluitingsuur voor onbepaalde tijd. Ook dit is door de gemeente goedgekeurd.
 • Nieuwe Collectieve Horecaontzeggingenbeleid Met een Collectieve horecaontzegging (CHO) kunnen horecaondernemers binnen een bepaald uitgaansgebied notoire overlastgevers uit hun zaak weren. Iemand die geweld gebruikt, overlast veroorzaakt, steelt of een ander delict in of rond een uitgaansgelegenheid pleegt, krijgt een ontzegging voor alle aangesloten horecagelegenheden. Als een persoon met een ontzegging toch een zaak binnengaat, is er sprake van huisvredebreuk. Het CHO systeem was eerder actief, echter moesten hier wijzigingen in doorgevoerd worden vanwege de strengere AVG-regels. KHN Purmerend/Beemster heeft de vergunning hiervoor inmiddels ontvangen en wacht op de in werking stelling van het platform en de app.
 • Vereenvoudiging exploitatievergunning Beemster.
 • Leden buiten centrum aantrekken.
 • Terrassen:
  - We hebben ons succesvol bemoeid het nieuwe terrassenbeleid en worden door de goede samenwerking met de gemeente op de hoogte gebracht over de controles die worden uitgevoerd op de terrassen.
  - Daarnaast is de pilot voor de jaarrondterrassen bijna afgelopen en hebben we geïnventariseerd welke bedrijven het terras willen behouden en wie er ook een jaarrondterras zou willen plaatsen.
 • Samenwerking gemeente
  - Er is een structureel overleg met de gemeente en korte lijnen dit tot een goede samenwerking zorgen.
  - We hebben de leden geattendeerd op controles in opdracht van de gemeente Purmerend bij bedrijven waar de Omgevingsdienst IJmond taken uitvoert op het gebied van milieutoezicht en handhaving. De gemeente heeft ons vooraf hierover geïnformeerd.
  - Op aandringen van KHN Purmerend wil de gemeente haar licht laten schijnen over de mogelijkheden van blurring. We hebben geïnformeerd bij de leden hoe de leden over blurring denken.

Bijeenkomsten, vergaderingen en evenementen

Partners en partijen waar KHN Purmerend mee om tafel zit:

Landelijke voordelen voor leden van KHN; zie ook https://www.khn.nl/home

De extra bijlage vanuit de leden wordt gebruikt voor onder andere;

 • Bijdrage aan stichting P2000plus voor promotie van de stad
 • Deelname Gastvrij Waterland
 • Secretariële ondersteuning
 • Kosten voor bijeenkomsten en vergaderingen
 • Bijdrage aan inspiratietour
 • Administratiekosten