KHN informeert

Als je van plan bent om een bedrijfspand voor je horecazaak te huren of kopen, komt daar veel bij kijken. KHN informeert je over de belangrijkste zaken.

Voordat je jouw handtekening onder een overeenkomst zet, is het belangrijk om advies in te winnen. Denk hierbij aan de hoogte van de huur- of aankoopprijs, gemaakte afspraken over oplevering en (de staat van) het onderhoud, reparaties en keuringen, en de inhoud van de algemene bepalingen.

Modelovereenkomst

Er is namelijk op veel punten onderhandeling mogelijk, waardoor er niet per definitie een standaard modelovereenkomst voor handen is. In geval van huur is een veelgebruikt model voor een huurovereenkomst en algemene bepalingen beschikbaar van de Vereniging Raad van Onroerende Zaken (ROZ). KHN heeft hiervoor een Huurdersvariant ROZ-model opgesteld.

Let op de afnameverplichting

Een huurovereenkomst met een drankenleverancier of brouwerij bevat vrijwel altijd een afnameplicht. Na ondertekening kun je dan nauwelijks meer onderhandelen over de inkoopprijs van dranken. Ook in dit geval is het goed om je te laten informeren of dit gunstig voor je is.

Waar moet je nog meer aan denken?

Ga bij de overheid na in hoeverre je jouw ideeën daadwerkelijk tot uitvoering kunt brengen gelet op de wet- en regelgeving, omgeving en bedrijfsactiviteit.

Gemeente

Als horecaondernemer heb je vaak meerdere vergunningen nodig, waaronder gemeentelijke vergunningen en milieuvoorschriften waar je aan moet voldoen. De benodigde vergunningen verschilt sterk per gemeente. Denk hierbij aan de terras-, drank- en horeca-, exploitatie-, nacht-, speelautomaten- en omgevingsvergunning. Ook bepalend is het bestemmingsplan en de eventuele plannen van de gemeente om daarin aanpassingen te doen.

Kadaster

Het is raadzaam om in het Kadaster na te gaan of er (juridische) beperkingen op het perceel of pand rusten. Maak een afspraak bij het Kadaster dan wel laat een notaris of makelaar dit uitzoeken.

Omgeving

Onderzoek voor de start hoe geschikt de vestigingsplaats is. Het gaat dan onder andere om bereikbaarheid, parkeergelegenheid, zichtbaarheid en ligging.

Inventarisatie pand

Voordat je een overeenkomst sluit is het belangrijk om de staat van het pand en eventuele inventaris te controleren. Stel vragen over mogelijk verborgen gebreken, keuringen van de technische installaties en brandveiligheid. Maak bij voorkeur foto’s tijdens een visuele inspectie en zorg voor een goed beschreven inventarislijst.

Overige bedrijfseigendommen

Als je bedrijfseigendommen wil overnemen, controleer bij voorraden of deze courant zijn en ruim binnen de houdbaarheidsdatum. Onderzoek of de voorraden reeds zijn betaald aan de leverancier en in hoeverre sprake is van waarborgsommen en statiegeldgoederen. Ga ook na of er onderhoudscontracten, abonnementen en lidmaatschappen zijn.

Vraag advies aan deskundigen met specifieke horecakennis

Het huren of kopen van een pand is dus niet zomaar iets. Laat je vooraf informeren door een van de adviseurs van KHN. Deze deskundigen hebben specifieke kennis van de horeca en kunnen je bijstaan bij deze belangrijke fase.

Neem contact op met de adviseurs van KHN Advies via 0348 48 94 89. Zij kunnen je helpen met de opstart en doorverwijzen naar betrouwbare en deskundige (betaalde) adviseurs voor bijvoorbeeld juridisch advies.