Aansluiting beroepsonderwijs op arbeidsmarkt

Trendrapportages zijn online rapportages over sectorspecifieke trends met impact op het beroepsonderwijs. Onlangs publiceerde SBB de trendrapportage voor de sectoren Voedsel, groen en gastvrijheid.

Een van de wettelijke taken van de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) is om zorg te dragen voor een goede aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. Daarvoor is het van belang om op de hoogte te blijven van actuele trends en ontwikkelingen.

Voorbeelden van trends en ontwikkelingen

Wat betekenen bijvoorbeeld digitalisering, duurzaamheid en robotisering voor beroepen in de sector Voedsel, groen en gastvrijheid? Welke invloed hebben demografische en economische ontwikkelingen op het opleiden van de werknemer van morgen? Hoe zien trends in voeding en gastvrijheid eruit?

Betekenis voor het opleiden van vakmensen

Met trendonderzoek achterhaalt SBB wat de ontwikkelingen betekenen voor het opleiden van vakmensen in het beroepsonderwijs. Zo levert het inzichten op voor het vernieuwen van kwalificatiedossiers en komen de resultaten van pas bij beroepenonderzoek.

Meer informatie

Bekijk de rapportage van de sectoren voedsel, groen en gastvrijheid op https://trendrapport.s-bb.nl/vgg/