We zijn er voor jou, zeker nu. We volgen de corona-ontwikkelingen op de voet, knokken voor nog meer financiële steun en ondersteunen je met concrete tools. De afgelopen weken hebben we enkele resultaten bereikt. Een overzicht.

KHN blijft inzetten op snelle heropening van terrassen en andere horeca onder gelijke en vooral werkbare condities. Daar waar er beperkingen zijn, moeten ondernemers 100% gecompenseerd worden. KHN pleit voor het voortzetten van die steun ook na 30 juni 2021. KHN werk ook mee aan een fieldlab natte horeca. Verder zetten we ons in voor de aanpassing van de steunmaatregelen. Dit hebben we de afgelopen weken bereikt.

Wensenlijst formatie nieuwe regering

De problemen rond covid en de economie vragen om een snelle formatie. KHN heeft een wensenlijst voor de horeca van voor de komende informateur opgesteld: een noodzakelijke wensenlijst voor de kortere en langere termijn. Daar komen zaken bij zoals het vereffenen van coronaschulden met lange terugbetaaltermijnen en waar nodig kwijtschelden. Verder pleiten we voor lagere werkgeverslasten en een herstartfonds. En uiteraard willen we geen lastenverzwaringen.

Aanpassing SBI-codes en TVL na lobby KHN verhoogd

De TVL is voor Q4 2020, Q1 en 2 2021 na inzet van KHN verhoogd. De verwerking van de TVL is nu gestart. Onderdeel van de KHN-lobby was een goede match tussen de hoofdactiviteit en het normpercentage van de omzet voor de TVL-subsidie. Door een mismatch in de codes kregen ondernemers soms een te lage subsidie of een afwijzing. Daar is nu een coulanceregeling voor. Kijk hier voor meer informatie over aanpassing van de SBI-codes voor de hoofdactiviteit en de TVL.

Schrijnende gevallen en TVL

KHN heeft middels een ledenenquête input geleverd voor het inventariseren van schrijnende gevallen die buiten de boot van de TVL-steun vallen. KHN heeft voor een motie input geleverd op basis van de vele meldingen. Die motie is aangenomen en inmiddels is er een rapport over de schrijnende gevallen rond de TVL. Dat is inmiddels aan de Tweede Kamer aangeboden met de toezegging dat rond half april ook oplossingen zullen worden geboden. Het gaat dan vooral om de referentieperiode voor het omzetverlies dat om verschillende redenen tot schrijnende afwijzingen leidt. Ook wordt de beperkte TVL voor grote bedrijven of groepen van bedrijven benoemd. KHN houdt jou op de hoogte van de ontwikkelingen.

Snellere uitbetaling TVL

Door lobbyinspanningen van KHN kunnen alle ondernemers, waaronder horecaondernemers, alsnog snellere uitbetaling van de extra vaste lastenvergoeding (TVL) verwachten. De RVO, die de uitbetaling van de TVL uitvoert, had eind februari medegedeeld dat zij betaling met maximaal 16 weken zou uitstellen, omdat zij haar systemen niet op tijd op orde had. Daarop stapte KHN naar de rechter. Door de inspanningen van KHN kunnen ondernemers op korte termijn alsnog de uitbetaling van de extra TVL-subsidie tegemoet zien.

Starters in de horeca

Dankzij inzet van KHN kunnen startende ondernemers vanaf mei de TVL aanvragen. Helaas onder strikte voorwaarden; zo moet de startdatum tussen 30 september 2019 en 30 juni 2020 liggen. De referteomzet zal dan Q3 van 2020 worden. KHN blijft zich inzetten voor een ruimere periode. Dat zal echter voor een deel al worden ondervangen door de aanpak van schrijnende TVL-gevallen.

Afrekeningen NOW

De afrekeningen van de NOW vallen vaak tegen. Dat komt doordat de loonsom over de subsidieperiode lager is dan de loonsom waarop het voorschot is berekend. Ook volgt uit minder omzetverlies een lager subsidiepercentage over die (vaak lagere) loonsom van de subsidieperiode. Kijk voor meer informatie op uwv.nl.

Tozo en Tonk

De Tozo en Tonk worden door de gemeente uitgevoerd. Er zijn echter verschillen in uitvoeringsregels bij de verschillende gemeenten. KHN adviseert in ieder geval de website van je gemeente goed te volgen en vooral ook je gemeente te bevragen.

Overzicht overige steunmaatregelen

Naast de meer bekende steun als NOW en TVL zijn er nog andere steunmaatregelen. Kijk voor een volledig overzicht op rijksoverheid.nl.

TOA

Het time-out-arrangement (TOA) ondersteunt ondernemers in zwaar weer bij het afwenden van een faillissement. Centraal staan de mogelijkheden die de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) vanaf 1 januari 2021 aan ondernemers biedt. Bekijk voor meer informatie over de WHOA deze video of kijk op de site van de Rijksoverheid.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens