De behoeften op het gebied van sociale veiligheid op de werkvloer zijn aan het veranderen. Grensoverschrijdend gedrag is niet nieuw, maar de groeiende aandacht hiervoor wel. Ook in de horeca is dit een actueel thema. In onze branche met veel en intensief contact tussen personeel en gasten, en tussen personeel onderling, is een respectvolle en veilige omgeving van groot belang.

Als horecaondernemer wil je dat je iedereen zich prettig en veilig voelt in jouw bedrijf. Niet alleen je gasten, maar ook je medewerkers. Zij kunnen te maken krijgen met verschillende vormen van ongewenst gedrag, zoals agressie, seksuele intimidatie, pesten, en discriminatie. Gelukkig zijn er verschillende maatregelen die je kunt nemen om dit te voorkomen en aan te pakken. Met als resultaat een sociaal veiligere en inclusievere plek voor jouw gasten én team. Met meer werkplezier, hogere arbeidsproductiviteit en lager ziekteverzuim als resultaat.

Wettelijke verplichting & goed werkgeverschap

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet is elk horecabedrijf verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving en beleid te ontwikkelen tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA), zoals (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten en werkdruk.

Hoe kan je hieraan voldoen?

We hebben de nodige documenten en tools beschikbaar om aan deze verplichting te voldoen. Wil je alles in een oogopslag bij elkaar? Maak dan gebruik van het model Personeelshandboek van KHN. Daarin vind je de onderstaande onderdelen terug die horen bij een goed beleid voor sociale veiligheid.

Alle losse onderdelen vind je hieronder:

  • Protocol ongewenst gedrag: richtlijnen voor het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag
  • Klachtenprocedure (deze staat in bovengenoemd modelprotocol ongewenst gedrag): een duidelijke procedure voor werknemers om meldingen van ongewenst gedrag te kunnen doen. Eerst informeel via de leidinggevende en indien nodig via een formele klachtenprocedure.
  • Registratie van incidenten: systematisch vastleggen van voorvallen van ongewenst gedrag om gerichte maatregelen te kunnen nemen.
  • Voorlichting en training: training voor leidinggevenden om ongewenst gedrag te leren herkennen en te weten hoe ze moeten ingrijpen.
  • Vertrouwenspersoon: aanstellen van een persoon binnen of buiten de organisatie bij wie werknemers terechtkunnen met klachten over ongewenst gedrag.
  • Interne meldregeling klokkenluiders: Op grond van de Wet bescherming klokkenluiders is ieder bedrijf met vijftig medewerkers of meer verplicht om een interne meldregeling voor misstanden te hebben, de zogenoemde klokkenluidersregeling.

Wetsvoorstel verplichtstelling vertrouwenspersoon

In mei 2023 is een wetsvoorstel aangenomen waardoor werkgevers (met meer dan 10 medewerkers) verplicht worden een vertrouwenspersoon aan te stellen. Dit voorstel ligt overigens nog bij de Eerste Kamer en is nog niet van kracht. De verwachting is wel dat dit gaat gebeuren en los van de verplichting zien we ook dat er behoefte is bij horecabedrijven aan vertrouwenspersonen.

In het voorstel staat dat werkgevers één of meerdere interne medewerkers als vertrouwenspersoon moeten benoemen. Als dat niet mogelijk is binnen het bedrijf, moet de werkgever één of meerdere externe vertrouwenspersonen aanwijzen. Vanwege de vele personeelswisselingen én de benodigde opleidingseisen is het de verwachting dat veel horecaondernemers de voorkeur zullen geven aan een externe vertrouwenspersoon. Op internet vind je veel aanbieders. Heb je een ziekteverzuimverzekering of contract met een Arbodienst? Informeer daar dan voor de mogelijkheden.

Video werkzaamheden vertrouwenspersoon

Wil je weten wat een vertrouwenspersoon doet? Bekijk dan eens deze video van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: SZW vertrouwenspersoon animatie (youtube.com).

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens

Actueel over dit onderwerp