Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)

Heb je alles goed geregeld op het gebied van gezond en veilig werken? Dat is belangrijk voor je medewerkers en voor je bedrijf. Ieder bedrijf is verplicht een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) uit te voeren.

Een RI&E is eigenlijk twee dingen:

 • een lijst met alle (veiligheids- en gezondheids-) risico’s in je bedrijf
 • een plan voor het oplossen ervan 

Met die twee kun je de risico’s, ook de financiële, voor je personeel en je bedrijf terugdringen.

RIE Horeca
Check eenvoudig zelf of je de juiste maatregelen hebt getroffen op zelfinspectie.nl. En stel een plan van aanpak op met het instrument RIE Horeca. Daarna gaat je aan de slag met een plan van aanpak in samenspraak met je personeel. De Inspectie SZW controleert of je aan de arboverplichting op het punt van een veilige en gezonde werkomgeving hebt voldaan.

Onderdelen checklist

 • Het pand en de bedrijfsinrichting
 • De bedrijfshulpverlening (inclusief een bedrijfsnoodplan)
 • Omgevingsfactoren
 • Gevaarlijke stoffen
 • Lichamelijke belasting en werkplekinrichting
 • Apparatuur en machines
 • Functie-inhoud
 • Werkdruk, agressie en geweld
 • Werk- en rusttijden
 • Organisatie van de zorg voor arbeidsomstandigheden

 

Terug
Enquete
Doe de Personeelsscan
KHN Energiewet App banner
Zoek op thema