Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)

Heeft u alles goed geregeld op het gebied van gezond en veilig werken? Dat is belangrijk voor uw medewerkers en voor uw bedrijf. Ieder bedrijf is verplicht een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) uit te voeren.

Een RI&E is eigenlijk twee dingen:

 • een lijst met alle (veiligheids- en gezondheids-) risico’s in uw bedrijf
 • een plan voor het oplossen ervan 

Met die twee kunt u de risico’s, ook de financiële, voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen.

RIE Horeca
Check eenvoudig zelf of u de juiste maatregelen heeft getroffen op zelfinspectie.nl. En stel een plan van aanpak op met het instrument RIE Horeca. Daarna gaat u aan de slag met een plan van aanpak in samenspraak met uw personeel. De Inspectie SZW controleert of u aan uw arboverplichting op het punt van een veilige en gezonde werkomgeving heeft voldaan.

Onderdelen checklist

 • Het pand en de bedrijfsinrichting
 • De bedrijfshulpverlening (inclusief een bedrijfsnoodplan)
 • Omgevingsfactoren
 • Gevaarlijke stoffen
 • Lichamelijke belasting en werkplekinrichting
 • Apparatuur en machines
 • Functie-inhoud
 • Werkdruk, agressie en geweld
 • Werk- en rusttijden
 • Organisatie van de zorg voor arbeidsomstandigheden

 

Terug
Zoek op thema