Cursussen, workshops en trainingen KHN Amsterdam

KHN Amsterdam organiseert jaarlijks ongeveer 150 trainingen, cursussen en workshops op maat voor KHN-leden en hun medewerkers in de regio Amsterdam. Ieder jaar maken ongeveer 1.700 deelnemers hier gebruik van.

 

 

Aanbod trainingen
U kunt deelnemen aan onze bhv-training of onze workshops volgen op het gebied van arbeidsrecht en overvalpreventie. Daarnaast hebben wij een aantal keer per jaar heel specifieke trainingen voor uw medewerkers: een training Barsmart, een workshop voor portiers of een training Eerste Hulp Bij Drank- en drugsincidenten in het uitgaanscircuit. Om gastcontacten te verbeteren en rendement te verhogen kunt u de workshop Upselling volgen of de workshop Hygiënecode als u op de hoogte wilt blijven op het gebied van voedselveiligheid en hygiëne. Ons trainingsaanbod is primair Nederlandstalig. Sommige trainingen bieden we ook in het Engels aan.

Kortom, het aanbod is heel divers en wordt in de loop van het jaar vaak aangevuld.

Mist u een training of heeft u suggesties?
Wij horen het graag. In vooraf overleg kunnen we de Nederlandstalige trainingen eventueel ook in het Engels geven als de deelnemers hierom vragen. Het totale trainingsaanbod kan ook incompany aangeboden worden. Neem daarvoor contact op met khncursussen@khn.nl of 0348 48 94 76.

Aanmelden
Kies uw training uit onderstaand overzicht. U krijg vervolgens meer informatie over de gekozen training en u kunt zich direct online aanmelden.

Training EHBDu (meerdaagse training - twee dagdelen)

Wie werkt in het uitgaansleven, op evenementen of als eerste hulpverlener, krijgt vroeg of laat te maken met mensen die onwel of onhandelbaar worden. Soms wordt een dergelijk incident of gedrag (mede) veroorzaakt door alcohol en/of drugs.

English Training Course - Attack prevention/dealing with undesirable behaviour (half day)

You would like to learn skills to react to undesirable behaviour with more confidence and more effectively and to learn how to act during an attack. KHN Amsterdam organises monthly half-day training courses for attack prevention and dealing with other undesirable behaviour, subject to administrative charges.

Hygiene Code Workshop in English (half day)

You want to responsibly and safely deal with food and drinks and you also want to make sure your employees are fully informed. All food companies must work in accordance with the HACCP principles, according to European legislation. These requirements have been set out in the Hygiene Code for the catering industry.

Workshop Hygiënecode (halve dag)

U wilt op een verantwoorde en veilige manier omgaan met eet- en drinkwaren en u wilt ook dat uw medewerkers daarvan op de hoogte zijn. Volgens de Europese wetgeving moeten alle levensmiddelenbedrijven werken volgens de HACCP-beginselen. Deze eisen zijn uitgewerkt in de Hygiënecode voor de horeca.

BHV – Basic training for Emergency Response Officer – “Bedrijfshulpverlener” (one day)

The emergency response officer will act as a first response unit before the professional emergency services arrive, such as police, fire and/or ambulance. KHN Amsterdam and Chubb Fire & Security have developed a one-day Emergency Response Officer training course.

Workshop Upselling; Haal meer uit gastcontacten (dagdeel)

U wilt optimaal contact met uw gasten. KHN Amterdam organiseert een workshop ‘Upselling’ van een halve dag. De horeca beweegt zich op alle vlakken van de gastvrijheidseconomie. Van toerisme, recreatie, vrije tijd tot zakelijke bestedingen.

Training Barsmart: Slim omgaan met alcohol en agressie (dagdeel)

Hoe kunnen horecamedewerkers omgaan met agressief gedrag? Hoe kunnen ze dit voorkomen? KHN Amsterdam organiseert een training van een halve dag in samenwerking met Jellinek. Horecamedewerkers leren hoe zij door verantwoord alcohol schenken en adequate reacties op agressief gedrag riskante situaties kunnen herkennen en problemen die ermee samenhangen kunnen voorkomen.

Bhv-training (1 dag + e-learning)

Als werkgever bent u verplicht om maatregelen te treffen voor interne hulpverlening. Op grond hiervan moet u één of meer medewerker aanwijzen als bedrijfshulpverlener. Deze medewerkers hebben de taak om in een situatie die de veiligheid of gezondheid in gevaar brengt, maatregelen te nemen om de schade zoveel mogelijk te beperken. U bent en blijft verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening en de veiligheid in uw bedrijf.

Cursus Arbeidsrecht 'Personeel in de horeca' (1 dag)

Wat wijzigt er in het arbeidsrecht? De afgelopen tijd is het arbeidsrecht aanzienlijk gewijzigd. KHN heeft deze wijzigingen voor haar leden helder in kaart gebracht. Tijdens de cursus Arbeidsrecht die KHN Amsterdam organiseert, komen alle wijzigingen in het arbeidsrecht uitgebreid aan bod.

Training overvalpreventie/omgaan met ongewenst gedrag (dagdeel)

U wilt vaardigheden leren om met meer zekerheid en effectiviteit op ongewenst gedrag te reageren en om te leren hoe te handelen bij een overval. KHN Amsterdam organiseert maandelijks trainingen van een halve dag voor overvalpreventie en omgaan met ander ongewenst gedrag, tegen administratiekosten.

Cursus Sociale Hygiëne met SVH examen in één dag

Wanneer u alcohol schenkt of verkoopt bent u wettelijk verplicht in het bezit te zijn van het SVH Diploma Sociale Hygiëne. Sociale Hygiëne betekent dat je op een respectvolle manier omgaat met elkaars lichamelijke en geestelijke gezondheid. De overheid heeft bepaald dat wanneer een bedrijf alcohol schenkt of verkoopt, een Drank- en Horecavergunning aangevraagd dient te worden bij de gemeente waar dit bedrijf gevestigd is.

Training portiers - Veilig deurbeleid en drugsgebruik (halve dag)

Als portier wilt u ongewenst groepsgedrag beperken. KHN Amsterdam organiseert een interactieve training van een halve dag: Veilig deurbeleid en drugsgebruik. U leert vaardigheden om snel en effectief te handelen wanneer ongewenst gedrag door gasten vertoond wordt. Deze training is ontwikkeld in samenwerking met politie, plein- of straatmanagers en portiers.

Terug