Een stagiair in de mbo Beroeps Opleidende Leerweg (BOL), het HBO of de middelbare school is volgens het arbeidsrecht geen werknemer. Wat moet je een stagiair betalen?

Stagiairs zijn volgens de horeca-cao personen die onder begeleiding werkzaam zijn op grond van een leerplan van een vmbo-, havo-, mbo-, of hbo-onderwijsinstelling of hogeschool, om voor de opleiding noodzakelijke theorie- en praktijkervaring op te doen.

In de horeca cao is opgenomen dat een stagiair die in het kader van een HBO-opleiding of een MBO-opleiding (Beroepsopleidende leerweg) wordt uitgevoerd recht heeft op een stagevergoeding. De stagevergoeding hoeft dus niet betaalt te worden aan snuffelstagiaires van een middelbare school. De stagevergoeding bedraagt minimaal €350,- bruto per maand bij een voltijd stageweek.

De opleiding van de stagiair stelt vast uit hoeveel dagen een voltijd stageweek voor de stagiair bedraagt, dit kan per opleiding verschillen. Met een voltijds stageweek bedoelen cao-partijen een stage van 4 à 5 dagen per week. Stagiairs die op minder dagen per week stagelopen hebben recht op een lagere vergoeding. Cao-partijen adviseren om hierop een staffel toe te passen:

  1. 3 dagen per week: 2/3e van 350 euro = 233,33 euro bruto per maand;
  2. 1 a 2 dagen per week: 1/3e van 350 euro = 116,67 euro bruto per maand.

Stagiairs bouwen geen vakantiedagen op. Over vrije dagen kunnen afspraken worden gemaakt in de stageovereenkomst.

Let op: dit is anders bij leerlingen in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) van het mbo en leerlingen van een ROC van het mbo, die werken en leren. Deze BBL- en ROC-leerlingen zijn volgens het arbeidsrecht werknemer.

Model stageovereenkomst BOL-stagiaires

KHN hanteert voor BOL-stages een model stageregeling die je als richtlijn kunt gebruiken bij het opstellen van de stageovereenkomst. Afspraken in het model zijn indicatief. Je kunt dus met school en leerling ook andere afspraken (en andere vergoedingen) in een andere of aangepaste stageovereenkomst overeenkomen (en andere vergoedingen). Soms hanteert een school een eigen stageovereenkomst.

  • Let erop dat je voor stagiairs altijd een stageovereenkomst afsluit met de school waarin gemaakte afspraken zijn vastgelegd, ook als sprake is van een snuffelstage e.d.
  • Lees de stageovereenkomst van een school kritisch door. Ben je het met één of meer bepalingen niet eens, ga hierover dan in gesprek met de school. Ter vergelijking kun je hier ook de model stageregeling horeca naast leggen.
  • Vaak is niet duidelijk of een stagiair verzekerd is voor bedrijfsongevallen. Meestal sluit de school collectief een verzekering af maar je kunt hier niet vanuit gaan. Veilig is om de eigen wettelijke aansprakelijkheidsverzekering uit te breiden voor leerlingen en stagiairs.

Let op! Is de stage afgelopen of maakt de stage geen onderdeel uit van een erkende opleiding, dan is er gewoon sprake van een arbeidsovereenkomst. Dit geldt ook als je de BOL-stagiair na de stage langer houdt (bijvoorbeeld in een vakantie). Zorg dan tijdig (vooraf) voor een contract voor bepaalde tijd.

Lees ook