Of het nu gaat om steunmaatregelen, arbeidsvoorwaarden, een eerlijk speelveld, toerisme, of een gezonde en duurzame horecaomgeving: wij zetten ons in voor jou als horecaondernemer en laten jouw stem horen. Via onze lokale afdelingen en regio’s bij gemeenten en provincies, bij de politiek in Den Haag én natuurlijk in Brussel. Met één doel: minder regeldruk, meer ondernemen.

KHN-lobby

We gebruiken onze lobbykracht om voor jouw belangen op te komen. Het doel van de KHN-lobby is het op gang brengen van een maatschappelijke discussie, een wijziging in het beleid regelen of belangrijke onderwerpen voor de horeca op de (politieke) agenda zetten. Zo hebben we bijvoorbeeld geknokt voor financiële steun voor horecaondernemers tijdens de coronacrisis. Ook zetten we ons in voor een gunstige horeca-cao en een eerlijk speelveld voor ondernemers in de horeca.

Korte terugblik op 2022

Horecaroutekaart – exitplan corona

Begin dit jaar presenteerden we de Horecaroutekaart waarmee we aan het nieuwe kabinet lieten zien hoe de horeca gefaseerd op een veilige en verantwoorde wijze weer open kon. Ook zetten we in op financiële compensatie zolang er maatregelen golden, bepleitten we een coronaherstelplan én een exitstrategie die de horeca duidelijkheid moet geven voor de komende jaren.

Terugbetalen belastingschuld

Mogelijkheid aflossen belastingschuld in 7 jaar in plaats van 5. Motie start afbetaling met 6 maanden kunnen uitstellen aangenomen.

We voerden de afgelopen periode een intensieve lobby voor concrete oplossingen om het ondernemersklimaat te bewaken. Na ons aandringen biedt de Belastingdienst nu de mogelijkheid om de aflossingstermijn voor het terugbetalen van belastingschuld van vijf jaar naar zeven jaar te verlengen nadat een lichte levensvatbaarheidstoets is uitgevoerd. Ook krijg je de mogelijkheid om bijvoorbeeld per kwartaal af te lossen of een aflossingspauze aan te vragen.

Daarnaast hebben we ook ingezet op uitstel van de startdatum voor het terugbetalen van de belastingschuld. VVD en CDA dienden een motie in over uitstel van terugbetaling met zes maanden, die motie is met een grote meerderheid aangenomen. Als de staatssecretaris van Financiën de motie uitvoert, wordt het beleidsbesluit aangepast. Het gevolg hiervan kan zijn dat de eerste betalingstermijn van 1 oktober 2022 naar 30 april 2023 verschuift. Of en hoe de motie wordt uitgevoerd is nu niet bekend, het advies is om de website van de Belastingdienst goed in de gaten te houden.

Compensatie stijgende energieprijzen

Vanwege de historisch hoge inflatie, met name door de stijgende energieprijzen, klinken door het hele land de alarmbellen. Inmiddels heeft het kabinet bekend gemaakt dat er in ieder geval oplossingen komen voor alle huishoudens en andere kleinverbruikers, zoals veel mkb, via een prijsplafond op energie. Dat helpt omdat het bijdraagt aan een stukje behoud van koopkracht van onze gasten. Daarnaast helpt dit ook ondernemers die kleinverbruikers zijn. Omdat de energiecrisis er bij de grootverbruikers en energie-intensieve sectoren nog harder inhakt, hebben we het kabinet meermaals opgeroepen om ondernemers niet te vergeten. Ook vroegen we specifiek aandacht voor energie-intensieve bedrijven. Er zijn, onder andere op ons aandringen, Kamervragen gesteld, en inmiddels wordt er gewerkt aan een speciale regeling voor deze bedrijven.

Prinsjesdag en Miljoenennota

Naar aanleiding van de op Prinsjesdag ingediende Miljoenennota en de daaropvolgende debatten, riepen we de politiek op om het belang van een goed ondernemersklimaat niet uit het oog te verliezen tijdens de debatten en begrotingsbehandelingen. We deden concrete suggesties voor extra lastenverlichting voor ondernemers, waaronder:

  • Compenseren van het hogere minimumloon met een nieuwe Lage Inkomensvoordeel (LIV)
  • Flink verhogen van de vrije ruimte in de Werkkostenregeling (WKR) voor kleine werkgevers

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen zijn er twee moties ingediend om de WKR te verruimen

Werkbezoeken

Op landelijk niveau werken we samen met relevante ministeries en organisaties zoals VNO-NCW en MKB-Nederland. Maar ook met verwante brancheverenigingen en organisaties en leveranciers die actief zijn in recreatie, toerisme en horeca. Ook Tweede Kamerleden vormen een belangrijke gesprekspartner bij de vele horecadossiers. Daarom organiseren we regelmatig werkbezoeken. Zo bezochten Kamerleden Hawre Rahimi & Thierry Aartsen horecaondernemers in Rotterdam, bracht Minister Adriaansens een bezoek aan Leiden in het kader van toerisme en de energiecrisis, maakten we kennis met Minister van Gennip en waren we aanwezig bij de Toerismetop.

Lokale lobby

Ook lokaal komen we op voor jouw belangen. Zo werken we samen met de Nederlandse Kustvereniging en Strand Nederland en maakten we met ondernemers bewaar tegen de vastlegging van de zeewaartse verplaatsing van strandpaviljoens. Ook maakten we ons hard voor de een schadevergoeding voor Limburgse ondernemers die vorig jaar werden getroffen door een watersnoodramp.

Vooruitblik najaar 2022

De effecten van twee jaar corona, een torenhoge inflatie en grote personeelstekorten; de horeca staat nog steeds onder druk. Toch kijken we kijken graag vooruit.

Horeca Sectorplan Corona

De coronacijfers lopen weer op, maar gelukkig is er (nog) geen reden tot paniek. Wel hebben we een ‘Horeca Sectorplan Corona’ opgesteld voor als het coronavirus weer oplaait. Hierin staan om te beginnen vrijwillige adviesmaatregelen die jij als horecaondernemer kunt nemen om de veiligheid van je medewerkers en gasten te waarborgen. Ook geven we in het plan onze kijk op ‘interventiemaatregelen’. Dat zijn maatregelen die niet vrijwillig zijn, maar indien nodig door de overheid worden genomen.

Energiecompensatie voor het mkb

Met name bedrijven in de fastservice en bedrijven met grote oppervlaktes, zoals grote hotels, restaurants, congres- en vergaderlocaties en bijvoorbeeld wellness-faciliteiten, komen zonder extra energiecompensatie in de knel. Het kabinet werkt daarom aan een speciale regeling waarover in november meer bekend wordt gemaakt. We blijven een actieve lobby voeren om de plannen zo gunstig mogelijk te maken voor de horeca.

Eerlijk speelveld

Mede dankzij onze lobby komt er steeds meer aandacht voor een eerlijk speelveld in de digitale economie, bijvoorbeeld het EU akkoord over meer regels voor de platformeconomie. De Digital Markets Act (DMA) moet ervoor zorgen dat digitale markten eerlijk en open blijven. En moet voorkomen dat de allergrootste platforms, de zogenoemde ‘poortwachters’ oneerlijke voorwaarden opleggen, zoals pariteitsclausules. De eerste effecten van dit Europese akkoord zullen in 2023 te merken zijn.

Dag van de Ondernemer

Op vrijdag 18 november is het de Dag van de Ondernemer; een dag om het ondernemerschap te vieren, ondernemers te bedanken voor hun durf en doorzettingsvermogen en hen in het zonnetje te zetten. Met werkbezoeken, waarbij we Kamerleden een kijkje in de keuken geven, besteden we hier dit najaar opnieuw aandacht aan.

Bekijk onze lobbyvideo

In dit artikel heb je verschillende voorbeelden kunnen zien van het werk van onze lobbyisten. Meer weten over hoe dat lobbyen in de praktijk gaat? Bekijk dan onze lobbyvideo:

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens