Download de gratis KHN App

Gezondheid

De horeca staat voor genieten en ontspanning. Dit raakt tegelijkertijd de gezondheid van uw gasten en uw personeel. De overheid heeft wetgeving opgesteld om te voorkomen dat horeca-activiteiten de gezondheid ernstig schaden. Daarnaast kunt u als horecaondernemer vrijwillig actie ondernemen om de gezondheid van uw gasten en personeel te verbeteren.

Nieuws

KHN: Akkoord Verbetering Productsamenstelling werpt vruchten af

10-04-2017
-

Rapporten RIVM en de NVWA tonen aan dat hoeveelheid zout in levensmiddelen afneemt  

Wat zijn de regels voor roken op een terras?

13-03-2017
-

Wat zijn precies de regels? Mogen uw gasten nu wel of niet roken op het terras? KHN geeft antwoord!

Politiek: Meer handhaving op leeftijdsgrens tabak

14-02-2017
-

 Slechte resultaten leiden tot meer aandacht NVWA

KHN blij met uitspraak rechtbank: Rookruimten in horeca mogen blijven

14-09-2016
-

Roken in rookruimten uitzondering op rookverbod in horeca

Zijn groenten het nieuwe goud?

31-08-2016
-

Groenten zijn hot. Het lijkt de wereld op z’n kop: groenten worden in de horeca steeds meer gepresenteerd als hoofdingrediënt in plaats van vlees of vis. Hoe gaat de horeca daar mee om? We vroegen het drie groentetoppers.

Veelgestelde vragen

Wat moet u doen om een legionellabesmetting in uw bedrijf te voorkomen?

Wanneer bent u verplicht om maatregelen tegen legionella te nemen? Welke maatregelen moet u treffen en wat moet ú precies doen? KHN geeft antwoord en advies.

In het waterleidingbesluit is vastgelegd wat u als eigenaar/beheerder van een zogenaamde prioritaire instelling moet doen aan legionellapreventie.

Voor wie?
Deze verplichting geldt voor gebouwen met een logiesfunctie zoals: hotels, bungalowparken, bed & breakfast met meer dan vijf slaapplaatsen, groepsaccommodaties en kampeerterreinen. Ook zwembaden en sauna’s moeten maatregelen nemen om te voorkomen dat gasten besmet raken met legionella. Voor andere bedrijfstypes volgen eventuele beheersmaatregelen zoals keerkleppen en verzegeling van brandslanghaspels uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE). 

De legionellabacterie kan voorkomen in een drinkwaterinstallatie, dit bestaat uit leidingen en de daarop aangesloten toestellen, vanaf de watermeter tot aan de tappunten, inclusief de warmtapwaterinstallatie.

Waar moet u aan voldoen?
Voor een goed legionellabeheer moet u:

  1. Een risicoanalyse laten maken door een gecertificeerd bedrijf. Deze analyse laat zien waar de legionellabacteriën kunnen groeien in uw drinkwaterinstallatie.
  2. Een beheersplan opstellen door een gecertificeerd bedrijf. Hierin staat welke maatregelen nodig zijn om de groei van legionellabacteriën te verminderen. Deze maatregelen moeten periodiek volgens het plan worden uitgevoerd. Een maatregel kan bijvoorbeeld zijn dat u de leidingen regelmatig moet doorspoelen.
  3. Een logboek bijhouden waarin u noteert welke maatregelen u heeft genomen.
  4. Elk half jaar watermonsters laten nemen en deze door een gecertificeerd bedrijf laten controleren op de aanwezigheid van legionella.
  5. Een normoverschrijding van legionella (bij 1000 of meer kolonievormende eenheden per liter (kve/l)) moet u melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
  6. Bij een ernstige normoverschrijding van legionella moet u in samenwerking met de inspectie en de GGD uw gasten hierover inlichten.

Meer weten?
In het informatieblad, Legionella uw zorg?!, vindt u meer informatie over uw wettelijke verplichting voor de legionellapreventie. Heeft u vragen over legionella? Dan kunt u terecht bij de legionellavraagbaak.

Korting via KHN
Tip: Bureau de Wit is een gecertificeerd bedrijf voor het uitvoeren van legionella risicoanalyses, beheersplannen en advies. Ook hebben zij een eigen RVA geaccrediteerd laboratorium voor de analyse van watermonsters. KHN-leden ontvangen 10 procent korting op de diensten van Bureau de Wit.

Wat zijn de regels voor roken op een terras?

Wat zijn precies de regels? Mogen uw gasten nu wel of niet roken op het terras? KHN geeft antwoord!

Uw gasten mogen roken in de open lucht, dus op een terras mag gerookt worden. Roken op een buitenterras is ook onder een luifel of parasolvormige constructie mogelijk, zolang het terras maar minimaal aan één zijde (bovenkant of zijkant) volledig geopend is. De geopende zijde van uw terras moet volledig open zijn en mag dus ook niet afgescheiden worden door bijvoorbeeld plantenbakken. De enige geopende zijde mag ook niet grenzen aan het naastgelegen terras van de naastgelegen zaak.

En in een serre?
Daarnaast mag roken op het terras geen overlast geven binnen in uw horecabedrijf. Een vaste aanbouw, zoals een serre, kan niet worden aangemerkt als terras.

Meer weten?
Kijk ook op de site van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) voor meer uitleg over roken op een terras. 

Aan welke eisen moet u voldoen bij de verkoop van tabak in uw zaak?

U bent wettelijk verplicht om vast te stellen of iemand die sigaretten of e-sigaretten wil kopen 18 jaar of ouder is. Vraag dus altijd naar een identiteitsbewijs. Want anders komt het u nog duur te staan. We nemen de regels hierover nog eens met u door.

Leeftijdscontrole bij tabak
U mag geen sigaretten of e-sigaretten (en navulverpakkingen) verkopen aan jongeren onder 18 jaar. Net zoals bij de verkoop van alcohol bent u verplicht om de leeftijd van uw gasten te controleren. Volgens de Tabakswet bent u verplicht om vast te stellen of iemand die sigaretten, tabak of e-sigaretten wil kopen, 18 jaar of ouder is. U of uw medewerker moet om een legitimatiebewijs vragen. Dat hoeft u niet te doen als iemand 'onmiskenbaar' oud genoeg is. Met 'onmiskenbaar' wordt bedoeld dat het overduidelijk moet zijn dat de persoon de vereiste leeftijd van 18 jaar of ouder heeft.

Let op 'doorgevers'
Daarnaast moet u duidelijk kenbaar maken dat er aan 18-minners geen tabaksproducten of e-sigaretten worden verkocht. U bent als verkoper ook verantwoordelijk wanneer de koper zelf 18 of ouder is maar de tabaksproducten of e-sigaretten kennelijk bestemd zijn voor iemand waarvan de leeftijd nog niet is vastgesteld. Van die persoon moet u dan dus ook de leeftijd controleren.

Specifieke regels voor tabaksautomaten
In de horeca worden verreweg de meeste tabaksproducten verkocht via automaten. De automaten zelf zijn meestal eigendom van een externe partij (automatenexploitant). In Nederland staan ongeveer 16.000 tabaksautomaten. Sigaretten (en andere tabaksproducten) mogen alleen via een automaat worden verstrekt als de automaat:

  • Standaard vergrendeld is
  • Niet in de buitenlucht staat
  • In het zicht staat van u of uw medewerker

Na de leeftijdscontrole mag de automaat ontgrendeld worden door middel van een 'agecoin' of een afstandsbediening.

Boete
Per 1 januari 2016 gelden hogere boetes bij overtreding van de leeftijdsgrens. De eerste keer is de boete 1360 euro (was 450 euro). Voor grotere bedrijven met meer dan 50 werknemers is de eerste boete 2720 euro (was 900 euro).

Ben ik strafbaar als iemand onder de 18 een sigaret in mijn rookruimte opsteekt?

Nee, u bent in deze situatie niet strafbaar. U mag vanaf 1 januari 2014 geen sigaretten meer verkopen aan jongeren onder 18 jaar. Het (gelegenheid geven tot) roken zelf is niet strafbaar, zo lang u maar voldoet aan de eisen voor het roken in een horecabedrijf. 

Roken is toegestaan in een rookruimte die aan de eisen voldoet en in de buitenlucht.

Vraag en antwoord
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft op haar site een uitgebreidere lijst van antwoorden gegeven op praktische vragen over het rookverbod, met name over rookruimten en terrassen. Roken in rookruimten en in de open lucht blijft immers toegestaan.

Mag uw gast een e-sigaret gebruiken in uw zaak?

Ja, een elektronische sigaret of een e-sigaret, is volgens de wet toegestaan in de horeca. Een e-sigaret is een product dat gebruikt kan worden voor de consumptie van (nicotinehoudende) damp via een mondstuk. Onderdelen, zoals een patroon en reservoir, vallen ook onder de definitie van een elektronische sigaret uit de Tabaks- en rookwarenwet. De e-sigaret bevat een vloeistof met of zonder nicotine, met verschillende smaken.

Een e-sigaret is dus geen 'tabaksproduct' volgens de Tabaks- en rookwarenwet. Omdat de verplichting om een rookverbod in te stellen geldt voor het 'roken van tabaksproducten' geldt het rookverbod niet voor e-sigaretten.

Wilt u geen e-sigaretten in uw zaak?
Het gebruiken van een e-sigaret in de horeca is dus wettelijk toegestaan. Wilt u de e-sigaret toch weren uit uw bedrijf? Dan kunt u opnemen in uw huisregels dat het gebruiken van een e-sigaret (dampen) in uw bedrijf niet is toegestaan.

Verkoopt u e-sigaretten? Leeftijdgrens voor verkoop 18 jaar
Sinds 20 mei 2016 zijn de eisen die worden gesteld aan e-sigaretten en navulverpakkingen opgenomen in de Tabaks- en rookwarenwet. Denk bijvoorbeeld aan eisen voor veiligheid, vloeistof, etikettering of voor reclame. Kortom, eisen die voor verkopers van e-sigaretten van belang zijn.

Vraag altijd naar een identiteitsbewijs!
Ook is bepaald dat e-sigaretten niet mogen worden verkocht aan personen jonger dan 18 jaar. De leeftijdscontrole is in het zelfde artikel opgenomen dat geldt voor de verkoop van tabaksproducten. Dat betekent dat u verplicht een ID moet checken of de koper 18 jaar of ouder is tenzij overduidelijk is dat de koper ouder is dan 18 jaar. Vraag dus altijd naar een identiteitsbewijs. Want anders komt het u nog duur te staan. KHN heeft voor u de regels op een rij gezet.

Waar moet uw rookruimte aan voldoen?

Zoals u weet mag u binnen uw horecabedrijf een ruimte aanwijzen als rookruimte. Maar waar moet deze ruimte aan voldoen? Mag uw personeel hier glazen ophalen en mag u er een gokkast plaatsen? We nemen de regels met u door.

Eisen rookruimte
Een rookruimte is een aparte ruimte waar gasten kunnen roken. De ruimte moet afgesloten zijn en aangeduid zijn als rookruimte. Buiten deze ruimte mag er geen overlast van de tabaksrook zijn. U en uw medewerkers mogen niet werken in de rookruimte als deze in gebruik is. In de toelichting bij het besluit wordt nu letterlijk gesteld dat er ook geen glazen mogen worden gehaald in een rookruimte. Een ruimte moet permanent gebruikt worden als rookruimte. U mag de ruimte ook niet wisselend gebruiken als werk- en rookruimte.

Alle overige ruimten (toiletten, gang, et cetera) moeten voor gasten en/of uw personeel bereikbaar zijn zonder dat zij eerst door de rookruimte moeten lopen.

Dartbord, biljart, automaat in de rookruimte?
In de rookruimte mag u bijvoorbeeld een dartbord, biljart en kansspelautomaat plaatsen. Dit aanbod in de rookruimte mag niet groter zijn dan in de overige bedrijfsruimte. Is dit wel het geval, dan worden gasten aangemoedigd naar de rookruimte te gaan omdat het daar aantrekkelijker is en dat is niet de bedoeling van de regelgeving.

Boete
Het niet instellen, aanduiden en handhaven van het rookverbod en wanneer uw rookruimte niet aan de eisen voldoet, geldt als een overtreding waar een bestuurlijke boete van 600 euro op staat. Bij herhaling gaan de boetes flink omhoog. De maximale boete bedraagt 4500 euro.

Let op
Wanneer u een rookruimte inricht, verandert misschien ook de oppervlakte van de horecalokaliteiten op uw Drank- en Horecavergunning. Dit moet u doorgeven aan de gemeente. Houd ook rekening met bouwkundige voorschriften en voorschriften inzake brandveiligheid. Meer informatie kunt u opvragen bij uw gemeente.

Regels voor roken op een terras?
Wat zijn precies de regels? Mogen uw gasten nu wel of niet roken op het terras? KHN geeft antwoord!

Waar kan ik terecht met vragen en klachten over de NVWA?

Heeft u concrete vragen of klachten over het optreden van de inspectiedienst? Neem dan contact op met de NVWA.

NVWA
Telefoon: 0900 0388
Web: www.nvwa.nl
E-mail: info@nvwa.nl
Hoofdkantoor NVWA
Catharijnesingel 59 Utrecht

Terug