Gezond

Steeds meer  mensen hebben overgewicht of obesitas. Tegelijkertijd worden mensen steeds ouder, leven zij actiever en zijn steeds meer mensen bezig met gezond eten.

 De overheid vindt dat het productaanbod in Nederland gezonder moet en ziet hierin ook een rol weggelegd voor de horeca: de horeca moet de consument faciliteren in het maken van een gezonde keuze. Met gezond wordt bedoeld: minder zout, suiker en vet en meer vezels en meer groente.

 

 

 

 

 

 

Nieuws

Lachgas. Hoe zit het nu eigenlijk?

09-07-2019
-

Sommige gemeenten willen een verbod op ‘lachgas’. Hoe zit het nu en wat vindt KHN ervan?

Steeds meer jongeren last van gehoorschade. Hoe bescherm jij jouw gasten?

04-07-2019
-

Harde muziek geldt ook bij clubs, discotheken en cafés. Als horecaondernemer kun jij jouw gasten beschermen tegen gehoorschade. KHN geeft tips.

Consumenten ontbijten vaker buiten de deur en gaan voor gezond en betaalbaar

27-06-2019
-

Gezond en betaalbaar belangrijker dan lekker...

Hoe bescherm je jouw medewerkers tegen de hitte?

24-06-2019
-

Wat zijn jouw plichten als werkgever bij hoge temperaturen?

Rookruimten. Hoe zit het nu eigenlijk?

11-06-2019
-

Wat betekenen de uitspraken van de Hoge Raad voor het Preventieakkoord?

Veelgestelde vragen

Ben ik strafbaar als iemand onder de 18 een sigaret in mijn rookruimte opsteekt?

U mag sinds 1 januari 2014 geen sigaretten meer verkopen aan minderjarigen. Maar hoe zit het met (de gelegenheid geven tot) het roken zelf?

Het gebruik van tabak door minderjarigen wordt niet strafbaar gesteld door de wet. Dit betekent dus dat iemand van onder de 18 jaar een sigaret mag opsteken in uw rookruimte of op uw terras. Als u tabaksproducten verkoopt moet u de minimale leeftijd van 18 jaar controleren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Rookruimten

Roken is toegestaan in een rookruimte die aan de eisen voldoet en in de buitenlucht.

Veelgestelde vragen rookverbod

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft op haar site een uitgebreidere lijst van antwoorden gegeven op praktische vragen over het rookverbod, met name over rookruimten en terrassen. Roken in rookruimten en in de open lucht blijft immers toegestaan.

Vragen?

Neem contact op met één van onze adviseurs van de afdeling Info & Advies via 0348 48 94 11 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Wat moet je doen om een legionellabesmetting in jouw bedrijf te voorkomen?

Wanneer ben je verplicht om maatregelen tegen legionella te nemen? Welke maatregelen moet je treffen en wat moet jij precies doen? KHN geeft antwoord en advies.

In het waterleidingbesluit is vastgelegd wat je als eigenaar/beheerder van een zogenaamde prioritaire instelling moet doen aan legionellapreventie.

Voor wie?
Deze verplichting geldt voor gebouwen met een logiesfunctie zoals: hotels, bungalowparken, bed & breakfast met meer dan vijf slaapplaatsen, groepsaccommodaties en kampeerterreinen. Ook zwembaden en sauna’s moeten maatregelen nemen om te voorkomen dat gasten besmet raken met legionella. Voor andere bedrijfstypes volgen eventuele beheersmaatregelen zoals keerkleppen en verzegeling van brandslanghaspels uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE). 

De legionellabacterie kan voorkomen in een drinkwaterinstallatie, dit bestaat uit leidingen en de daarop aangesloten toestellen, vanaf de watermeter tot aan de tappunten, inclusief de warmtapwaterinstallatie.

Waar moet je aan voldoen?
Voor een goed legionellabeheer moet je:

  1. Een risicoanalyse laten maken door een gecertificeerd bedrijf. Deze analyse laat zien waar de legionellabacteriën kunnen groeien in uw drinkwaterinstallatie.
  2. Een beheersplan opstellen door een gecertificeerd bedrijf. Hierin staat welke maatregelen nodig zijn om de groei van legionellabacteriën te verminderen. Deze maatregelen moeten periodiek volgens het plan worden uitgevoerd. Een maatregel kan bijvoorbeeld zijn dat je de leidingen regelmatig moet doorspoelen.
  3. Een logboek bijhouden waarin je noteert welke maatregelen je hebt genomen.
  4. Elk half jaar watermonsters laten nemen en deze door een gecertificeerd bedrijf laten controleren op de aanwezigheid van legionella.
  5. Een normoverschrijding van legionella (bij 1000 of meer kolonievormende eenheden per liter (kve/l)) moet je melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
  6. Bij een ernstige normoverschrijding van legionella moet je in samenwerking met de inspectie en de GGD jouw gasten hierover inlichten.

Meer weten?
Op de site van de overheid vindt je meer informatie over de wettelijke verplichting voor de legionellapreventie. Heb je vragen over legionella? Dan kun je terecht bij de legionellavraagbaak.

Korting via KHN
Tip: Bureau de Wit is een gecertificeerd bedrijf voor het uitvoeren van legionella risicoanalyses, beheersplannen en advies. Ook hebben zij een eigen RVA geaccrediteerd laboratorium voor de analyse van watermonsters. KHN-leden ontvangen 10 procent korting op de diensten van Bureau de Wit.

Wat zijn de regels voor roken op een terras?

Wat zijn precies de regels? Mogen gasten nu wel of niet roken op het terras? KHN geeft antwoord!

Gasten mogen roken in de open lucht, dus op een terras mag gerookt worden. Roken op een buitenterras is ook onder een luifel of parasolvormige constructie mogelijk, zolang het terras maar minimaal aan één zijde (bovenkant of zijkant) volledig geopend is. De geopende zijde van het terras moet volledig open zijn en mag dus ook niet afgescheiden worden door bijvoorbeeld plantenbakken. De enige geopende zijde mag ook niet grenzen aan het naastgelegen terras van de naastgelegen zaak.

Eén of twee terrassen?

Als een buitenterras zich over meerdere zijden van een pand uitstrekt, dan geldt elk gedeelte van een verbonden terras per zijde van het pand als een apart terras. Zo wordt een verbonden terras dat zich bevindt aan (een deel van) de voorkant en (een deel van) de zijkant van een pand (een zogenaamd L-vormig terras) niet aangemerkt als 1 enkel terras, maar als 2 aparte terrassen. Voor zowel het terras aan de voorkant als aan de zijkant van het pand geldt dan dat 1 zijde volledig open moet zijn.

Roken in een serre?

Daarnaast mag roken op het terras geen overlast geven binnen in het horecabedrijf. Een vaste aanbouw, zoals een serre, kan niet worden aangemerkt als terras.

Meer weten?

Kijk ook op de site van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) voor meer uitleg over roken op een terras. 

Aan welke eisen moet ik voldoen bij de verkoop van tabak in mijn zaak?

Je bent wettelijk verplicht om vast te stellen of iemand die sigaretten of e-sigaretten wil kopen 18 jaar of ouder is. Vraag dus altijd naar een identiteitsbewijs. Want anders komt het je nog duur te staan. We nemen de regels hierover nog eens met je door.

Leeftijdscontrole bij tabak 
Jemag geen sigaretten of e-sigaretten (en navulverpakkingen) verkopen aan jongeren onder 18 jaar. Net zoals bij de verkoop van alcohol bent je verplicht om de leeftijd van de gasten te controleren. Volgens de Tabakswet bent je verplicht om vast te stellen of iemand die sigaretten, tabak of e-sigaretten wil kopen, 18 jaar of ouder is. De verkoper moet om een legitimatiebewijs vragen. Dat hoef je niet te doen als iemand 'onmiskenbaar' oud genoeg is. Met 'onmiskenbaar' wordt bedoeld dat het overduidelijk moet zijn dat de persoon de vereiste leeftijd van 18 jaar of ouder heeft.

Let op 'doorgevers'
Daarnaast moet je duidelijk kenbaar maken dat er aan 18-minners geen tabaksproducten of e-sigaretten worden verkocht. Je bent als verkoper ook verantwoordelijk wanneer de koper zelf 18 of ouder is, maar de tabaksproducten of e-sigaretten kennelijk bestemd zijn voor iemand waarvan de leeftijd nog niet is vastgesteld. Van die persoon moet je dan dus ook de leeftijd controleren.

Specifieke regels voor tabaksautomaten
In de horeca worden verreweg de meeste tabaksproducten verkocht via automaten. De automaten zelf zijn meestal eigendom van een externe partij (automatenexploitant). In Nederland staan ongeveer 16.000 tabaksautomaten. Sigaretten (en andere tabaksproducten) mogen alleen via een automaat worden verstrekt als de automaat:

  • Standaard vergrendeld is
  • Niet in de buitenlucht staat
  • In het zicht staat van jou of jouw medewerker

Na de leeftijdscontrole mag de automaat ontgrendeld worden door middel van een 'agecoin' of een afstandsbediening.

Boete
Bij de eerste overtreding is de boete 1360 euro. Voor grotere bedrijven met meer dan 50 medewerkers de eerste boete 2720 euro.

Mag een E-sigaret in mijn zaak worden gebruikt?

Ja, een elektronische sigaret of een e-sigaret, is volgens de wet toegestaan in de horeca. Een e-sigaret is een product dat gebruikt kan worden voor de consumptie van (nicotinehoudende) damp via een mondstuk. Onderdelen, zoals een patroon en reservoir, vallen ook onder de definitie van een elektronische sigaret uit de Tabaks- en rookwarenwet. De e-sigaret bevat een vloeistof met of zonder nicotine, met verschillende smaken.

Een e-sigaret is dus geen 'tabaksproduct' volgens de Tabaks- en rookwarenwet. Omdat de verplichting om een rookverbod in te stellen geldt voor het 'roken van tabaksproducten' geldt het rookverbod niet voor e-sigaretten.

Wil je geen e-sigaretten in jouw zaak?
Het gebruiken van een e-sigaret in de horeca is dus wettelijk toegestaan. Wil je de e-sigaret toch weren uit jouw bedrijf? Dan kun je opnemen in jouw huisregels dat het gebruiken van een e-sigaret (dampen) in jouw bedrijf niet is toegestaan.

Verkoop je e-sigaretten? Leeftijdgrens voor verkoop 18 jaar
Sinds 20 mei 2016 zijn de eisen die worden gesteld aan e-sigaretten en navulverpakkingen opgenomen in de Tabaks- en rookwarenwet. Denk bijvoorbeeld aan eisen voor veiligheid, vloeistof, etikettering of voor reclame. Kortom, eisen die voor verkopers van e-sigaretten van belang zijn.

Vraag altijd naar een identiteitsbewijs!
Ook is bepaald dat e-sigaretten niet mogen worden verkocht aan personen jonger dan 18 jaar. De leeftijdscontrole is in het zelfde artikel opgenomen dat geldt voor de verkoop van tabaksproducten. Dat betekent dat je verplicht een ID moet checken of de koper 18 jaar of ouder is tenzij overduidelijk is dat de koper ouder is dan 18 jaar. Vraag dus altijd naar een identiteitsbewijs. Doe je dit niet dan kun je hier een boete voor krijgen.

Waar moet een rookruimte aan voldoen?

Het gerechtshof in Den Haag op 13 februari 2018 bepaald dat horecabedrijven geen aparte ruimte meer voor rokers mogen hebben. De Staatssecretaris heeft in samenspraak met Koninklijke Horeca Nederkand een overgangstermijn bekeken en heeft nu besloten dat er tot 1 juli 2022 aparte rookruimten in horecabedrijven mogen blijven. Wat betekent dat? Aan welke regels moet een rookruimte voldoen? We nemen de regels met je door.

 

Eisen rookruimte

Een rookruimte is een aparte ruimte waar gasten kunnen roken. De ruimte moet afgesloten zijn en aangeduid zijn als rookruimte. Buiten deze ruimte mag er geen overlast van de tabaksrook zijn. Jouw medewerkers maar ook de ondernemer zelf, mogen niet werken in de rookruimte als deze in gebruik is. In de toelichting bij het besluit wordt nu letterlijk gesteld dat er ook geen glazen mogen worden gehaald in een rookruimte. Een ruimte moet permanent gebruikt worden als rookruimte. Je mag de ruimte ook niet wisselend gebruiken als werk- en rookruimte. Alle overige ruimten (toiletten, gang, et cetera) moeten voor gasten en/of het personeel bereikbaar zijn zonder dat zij eerst door de rookruimte moeten lopen.

Controle NVWA

De NVWA zal de komende tijd haar toezichtbeleid omtrent rookruimtes niet wijzigen, dat betekent dat er onder andere wordt opgetreden als een rookruimte niet aan de huidige eisen voldoet. De NVWA heeft een overzicht van meestgestelde vragen over het rookbeleid opgesteld.

Het is aan jou om te besluiten of je nog wil investeren in het aanpassen van de rookruimte of dat de rookruimte alvast verwijderd wordt. 

Boete

Het niet instellen, aanduiden en handhaven van het rookverbod en wanneer jouw rookruimte niet aan de eisen voldoet, geldt als een overtreding waar een bestuurlijke boete van 600 euro op staat. Bij herhaling gaan de boetes flink omhoog. De maximale boete bedraagt 4500 euro.

Let op

Wanneer je een rookruimte inricht, verandert misschien ook de oppervlakte van de horecalokaliteiten op jouw Drank- en Horecavergunning. Dit moet je doorgeven aan de gemeente. Houd ook rekening met bouwkundige voorschriften en voorschriften inzake brandveiligheid. Meer informatie kun je opvragen bij jouw gemeente.

Regels voor roken op een terras?

Wat zijn precies de regels? Mogen jouw gasten nu wel of niet roken op het terras? KHN geeft antwoord!

Waar kan ik terecht met vragen en klachten over de NVWA?

Heb je concrete vragen of klachten over het optreden van de inspectiedienst? Neem dan contact op met de NVWA.

NVWA
Telefoon: 0900 0388
Web: www.nvwa.nl
E-mail: info@nvwa.nl
Hoofdkantoor NVWA
Catharijnesingel 59 Utrecht

Terug
Meer thema's
Wat vindt KHN
Tools
Ledenvoordelen