Download de gratis KHN App

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2017

Per 1 januari 2017 zijn de bedragen van het wettelijk minimumloon en de bedragen die van het wettelijk minimumloon zijn afgeleid (loongroep 1 en leerlingen) gewijzigd. Ook de loontabellen voor vakkrachten zijn gewijzigd. Download de loontabellen op khn.nl. 

De loontabel voor vakkrachten wordt jaarlijks geïndexeerd met het inflatiecijfer. De inflatie in oktober is volgens het CBS 0,4 procent. Met dat percentage wordt de loontabel per 1 januari 2017 verhoogd. Dat geldt ook voor het nieuwe wettelijke minimumloon per 1 januari 2017. Dat stijgt met 0,94%. De loontabel hoort bij de update van het KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement 2017.

De loontabel per 1 januari 2017
Download KHN-model AVR loontabel en wettelijk minimumloon 2017: uurlonen en leerlinglonen

Loon leerlingen
Lees hier meer informatie over het loon van een leerling

Advies KHN: gemiddeld prestatieverhoging van 2 procent 
Het KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement kent een jaarlijkse prestatieverhoging voor vakkrachten met een loon tussen basis en eindloon van de loontabel. KHN adviseert als gemiddeld percentage bij voldoende presteren ten minste 2 procent aan te houden. Bij beter presteren een plus en bij slechter presteren een lager percentage. Vanzelfsprekend kunt u een eigen regeling afspreken, mits u die voor iedereen gelijk toepast en vooraf bekend maakt. Lees meer over hoe u de jaarlijkse prestatieverhoging vaststelt

Arbeidsvoorwaardenreglement
KHN heeft voor u als KHN-lid het KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement opgesteld met daarbij modelarbeidsovereenkomsten en een loontabel. Zo zijn arbeidsvoorwaarden ook voor medewerkers transparant en vergelijkbaar.

Terug