Wettelijk minimumloon

Per 1 januari 2018 zijn de bedragen van het wettelijk minimumloon en de jeugdbedragen die van het wettelijk minimumloon zijn afgeleid, gewijzigd. De loontabel van de nieuwe cao horeca is verder voor de inflatie van 1,3 procent aangepast. Download de loontabellen op khn.nl. 

De loontabel hoort bij de nieuwe horeca-cao.

De loontabel per 1 januari 2018

Download de Loontabellen met jeugd- en uurlonen per 1 januari 2018 (pdf).

Nieuwe minimumloonregels

De leeftijd voor het ‘volwassen’ wettelijk minimumloon ging juli 2017 omlaag van 23 jaar naar 22 jaar. Tegelijkertijd ging het minimumloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar (minimumjeugdloon) in stappen flink omhoog. De leeftijd voor het ‘volwassen’ loon voor de loontabel van de nieuwe cao horeca is 21 jaar.

Wat verandert er?

Per 1 juli 2017 is de eerste stap gezet. De leeftijd waarop iemand het (volwassen) wettelijk minimumloon krijgt ging omlaag van 23 jaar naar 22 jaar. Stap 2 volgt per 1 juli 2019. Dan wordt dat 21 jaar.

Tegelijkertijd zijn per 1 juli 2017 de percentages van het wettelijk minimumloon voor 18, 19, 20 en 21 jaar omhoog gegaan. Per 1 juli 2019 gaan de minimumlonen voor 18, 19 en 20 jaar nog verder omhoog.  

Heeft u leerlingen in dienst, let dan op!

De bedragen van het wettelijke minimum (jeugd)loon gelden ook gewoon voor leerlingen. De verlaagde BBL-staffel is in de nieuwe cao horeca uitgesloten.

Wat betekende het hogere wettelijke minimum (jeugd)loon?

Concreet betekent dit dat uw medewerkers van 18 tot en met 22 jaar vanaf 1 juli 2017 een hoger wettelijk minimum(jeugd)loon ontvangen. Medewerkers van 18 jaar ontvingen 5 procent meer, en medewerkers van 22 jaar gingen er tot 18 procent op vooruit.

Advies KHN: gemiddelde prestatieverhoging van 1,3 procent

De horeca-cao kent een jaarlijkse prestatieverhoging voor vakkrachten met een loon tussen basis en eindloon van de loontabel. KHN adviseert als gemiddeld percentage bij voldoende presteren 1,3 procent aan te houden. Dit dekt tenminste de inflatie. Bij beter presteren een plus en bij slechter presteren een lager percentage. Vanzelfsprekend kunt u een eigen regeling afspreken, mits u die voor iedereen gelijk toepast en vooraf bekend maakt. Lees meer over hoe u de jaarlijkse prestatieverhoging vaststelt

Horeca-cao

KHN heeft voor u als KHN-lid modelarbeidsovereenkomsten bij de horeca-cao opgesteld. Deze kunt u eenvoudig downloaden op onze website: khn.nl/cao. Zo zijn arbeidsvoorwaarden ook voor uw medewerkers transparant en vergelijkbaar.

Terug
Download de gratis KHN App