Wettelijk minimumloon

Per 1 juli 2017 zijn de bedragen van het wettelijk minimumloon en de bedragen die van het wettelijk minimumloon zijn afgeleid (loongroep) gewijzigd. De leeftijd voor het ‘volwassen’ wettelijk minimumloon ging per 1 juli 2017 omlaag van 23 jaar naar 22 jaar. Tegelijkertijd ging het minimumloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar (minimumjeugdloon) in stappen flink omhoog. Download de loontabellen op khn.nl. 

De loontabel hoort bij de update van het KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement 2017.

De loontabel per 1 juli 2017

Download KHN-model AVR loontabel en wettelijk minimumloon 1 juli 2017: uurlonen en leerlinglonen

Nieuwe minimumloonregels per 1 juli 2017

De leeftijd voor het ‘volwassen’ wettelijk minimumloon ging vanaf 1 juli 2017 omlaag van 23 jaar naar 22 jaar. Tegelijkertijd ging het minimumloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar (minimumjeugdloon) in stappen flink omhoog.  

Wat verandert er?

Per 1 juli 2017 is de eerste stap gezet. De leeftijd waarop iemand het (volwassen) wettelijk minimumloon krijgt ging omlaag van 23 jaar naar 22 jaar. Stap 2 volgt per 1 juli 2019. Dan wordt dat 21 jaar.

Tegelijkertijd zijn per 1 juli 2017 de percentages van het wettelijk minimumloon voor 18, 19, 20 en 21 jaar omhoog gegaan. Per 1 juli 2019 gaan de minimumlonen voor 18, 19 en 20 jaar nog verder omhoog.  

Heeft u leerlingen in dienst, let dan op!

Deze verhogingen van percentages geldt niet voor BBL leerlingen. Per 1 juli 2017 hebben zij volgens de wet alleen recht op de verhoging van de inflatiecorrectie van 0,89%. Echter, in het AVR wordt deze verhoging wel meegenomen, omdat het onderscheid in minimumloon tussen andere jeugdigen en leerlingen in het kader van goed werkgeverschap ongewenst is op de horecavloer.  

Het AVR wordt hierop aangepast en daarmee is de verandering van toepassing, omdat in het AVR al is opgenomen dat wijzigingen worden meegenomen (zie artikel 1.26). Lees hier meer informatie over het loon van een leerling

Wat betekent dit?

Concreet betekent dit dat uw medewerkers van 18 tot en met 22 jaar vanaf 1 juli 2017 een hoger wettelijk minimum(jeugd)loon ontvangen. Medewerkers van 18 jaar ontvangen 5 procent meer, en medewerkers van 22 jaar gaan er tot 18 procent op vooruit.

Advies KHN: gemiddelde prestatieverhoging van 2 procent 

Het KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement kent een jaarlijkse prestatieverhoging voor vakkrachten met een loon tussen basis en eindloon van de loontabel. KHN adviseert als gemiddeld percentage bij voldoende presteren ten minste 2 procent aan te houden, als dit tenminste de inflatie dekt. Bij beter presteren een plus en bij slechter presteren een lager percentage. Vanzelfsprekend kunt u een eigen regeling afspreken, mits u die voor iedereen gelijk toepast en vooraf bekend maakt. Lees meer over hoe u de jaarlijkse prestatieverhoging vaststelt

Arbeidsvoorwaardenreglement

KHN heeft voor u als KHN-lid het KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement opgesteld met daarbij modelarbeidsovereenkomsten en een loontabel. Zo zijn arbeidsvoorwaarden ook voor medewerkers transparant en vergelijkbaar.

Terug
Download de gratis KHN App