Wettelijk minimumloon en KHN loontabel per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 zijn de bedragen van het wettelijk minimumloon en de jeugdbedragen die van het wettelijk minimumloon zijn afgeleid, gewijzigd. Dit is van belang voor de niet-vakkrachten. De basis- eindlonen voor de vakkrachten zijn per 1 januari 2019 met 2,1% verhoogd. Vervolgens is deze loonsverhoging in de loontabel verwerkt.

De loontabel hoort bij de horeca-cao.

De loontabel per 1 januari 2019

Download de Loontabellen met jeugd- en uurlonen per 1 januari 2019 (pdf).

Nieuwe minimumloonregels

De leeftijd voor het ‘volwassen’ wettelijk minimumloon ging in juli 2017 omlaag van 23 jaar naar 22 jaar. Tegelijkertijd ging het minimumloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar (minimumjeugdloon) in stappen flink omhoog. De leeftijd voor het ‘volwassen’ loon voor de loontabel van de nieuwe cao horeca is 21 jaar.

Wat verandert er?

Per 1 juli 2017 is de eerste stap gezet. De leeftijd waarop iemand het (volwassen) wettelijk minimumloon krijgt ging omlaag van 23 jaar naar 22 jaar. Stap 2 volgt per 1 juli 2019. Dan wordt dat 21 jaar.

Tegelijkertijd zijn per 1 juli 2017 de percentages van het wettelijk minimumloon voor 18, 19, 20 en 21 jaar omhoog gegaan. Per 1 juli 2019 gaan de minimumlonen voor 18, 19 en 20 jaar nog verder omhoog.  

Heeft u leerlingen in dienst, let dan op!

De bedragen van het wettelijke minimum (jeugd)loon gelden ook gewoon voor leerlingen. De verlaagde BBL-staffel is in de nieuwe cao horeca uitgesloten.

Wat betekende het hogere wettelijke minimum (jeugd)loon?

Concreet betekent dit dat uw medewerkers van 18 tot en met 22 jaar vanaf 1 juli 2017 een hoger wettelijk minimum(jeugd)loon ontvangen. Medewerkers van 18 jaar ontvingen 5 procent meer, en medewerkers van 22 jaar gingen er tot 18 procent op vooruit.

Horeca-cao

KHN heeft voor u als KHN-lid modelarbeidsovereenkomsten bij de horeca-cao opgesteld. Deze kunt u eenvoudig downloaden op onze website: khn.nl/cao. Zo zijn arbeidsvoorwaarden ook voor uw medewerkers transparant en vergelijkbaar.

Terug
Enquete
Tools
Cursussen
Ledenvoordelen