Arbeidsmarkt & onderwijs

Het vinden en behouden van goede mensen blijft een uitdaging voor u, zeker in een veranderende arbeidsmarkt. Verschillende aspecten spelen een belangrijke rol:

  • Kwaliteit beroepsonderwijs
  • Instroom in de vakopleidingen
  • Ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers
  • Inzicht in arbeidsmarkttrends en -cijfers

Via onze site blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Vragen of advies nodig? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Nieuws

Individuele afspraken maken bovenop de nieuwe horeca-cao? Doen!

26-03-2018
-

U kunt de horeca-cao als basis gebruiken en daar bovenop eigen afspraken maken met uw medewerkers

Reactie KHN op regeerakkoord: btw van 6 naar 9 procent slecht voor horeca

10-10-2017
-

KHN zet de maatregelen uit het regeerakkoord op een rij.

Groot personeelstekort in de horeca: behoud medewerkers belangrijkste succesfactor

08-10-2017
-

Horeca moet de komende tijd ruim 90.000 mensen per jaar werven

KHN: Overleg nieuwe horeca-cao gestart

28-09-2017
-

Vandaag was de eerste ronde van de onderhandelingen over een nieuwe horeca-cao. De volgende rondes zijn media en eind oktober.

Subsidieregeling praktijkleren uitgebreid

28-09-2017
-

Subsidieregeling praktijkleren geldt vanaf 2017/2018 ook voor leerbedrijven die leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en de entree in het vmbo begeleiden

Vraag & antwoord

Wat is het loon van een leerling?

Wat moet u een leerling betalen? Wat geldt er voor het loon van leerlingen via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)? KHN geeft antwoord!

 

Sinds 1 januari 2017 kunt u elke leerling het wettelijk minimum (jeugd)loon betalen. Een leerling is namelijk geen vakkracht. En een medewerker die een niet-vakkracht is, kunt u het wettelijk minimumloon betalen. Dit geldt dus ook voor de leerling. 

Geen aparte loontabellen voor BBL-leerlingen

Elk halfjaar wordt het wettelijk minimum(jeugd)loon verhoogd. Op khn.nl/minimumloon vindt u meer informatie. Volgens de wet gelden deze verhogingen in principe niet voor BBL-leerlingen en hebben zij alleen recht op een inflatiecorrectie Toch schrijft de horeca cao voor om deze verhogingen ook door te voeren voor de leerlingen. De lagere wettelijke BBL staffel wordt niet toegepast. Onderscheid in minimumloon tussen andere leerlingen en jeugdigen is namelijk ongewenst op de werkvloer.

Loontabellen leerlingen

U vindt de loontabellen voor de leerlingen vanaf 1 januari 2018 hier. 

Lees ook

Vragen?   

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Hoe stelt u het loon van uw medewerker vast?

U wilt een nieuwe medewerker aannemen, maar welk salaris geeft u hem/haar? Van welke factoren hangt de hoogte van dat salaris af? KHN geeft antwoord.

 

Voordat u het loon van uw medewerker vaststelt, is het van belang om eerst de taken en verantwoordelijkheden in de functie te bepalen en op papier te zetten. U beschrijft hiermee de functie zoals deze in uw bedrijf van toepassing is, deze zogenaamde bedrijfsfunctie vergelijkt u met de vastgestelde referentiefuncties in de horeca.

Hoe werkt het?
U bepaalt aan de hand van de zogenaamde referentiefuncties in welke functiegroep de functie valt: in het Handboek Referentiefuncties kiest u de referentiefunctie die het beste bij uw bedrijfsfunctie aansluit. Iedere referentiefunctie heeft een referentienummer. Het eerste genoemde getal van het referentienummer verwijst naar de functiegroepen in de loontabel.  

Wat moet u doen?
Ga naar www.referentiefunctieshoreca.nl en zoek de best passende functie op. Bijvoorbeeld de functie medewerker bediening. Daar hoort nummer B.3.1. bij. B staat voor de categorie Bediening, het eerste cijfer - nummer 3- komt overeen met de functiegroep, dus in dit geval 3. Ga naar de leeftijd en bepaal het uurloon. Uw medewerker ontvangt minimaal het basisloon van de functiegroep waar zijn functie is ingedeeld. De referentiefunctie, het referentienummer en de loonschaal moet u vermelden in de arbeidsovereenkomst. Het is goed om een kopie van de functieomschrijving toe te voegen aan de arbeidsovereenkomst. 

Veel referentiefuncties kennen een min- en plusvariant (Niveau Onderscheidende Kenmerken) waar een lagere of hogere functiegroep aan toegekend is.

Geen-vakkracht
De horeca-cao maakt het mogelijk om een medewerker de eerste periode van het dienstverband aan te nemen als 'geen-vakkracht' en hem of haar het wettelijk minimumloon te betalen. Lees meer over vakkrachten, invalkrachten en geen-vakkrachten

Vragen?
Neem contact op met één van onze adviseurs van de afdeling Info & Advies via 0348 48 94 11 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Hoe sluit u een arbeidsovereenkomst met een leerling?

Waar moet een contract met een leerling aan voldoen? Wat zijn de voorwaarden en waar moet u op letten? KHN geeft antwoord.

Als uw leerling via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) een horeca-opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs volgt aan een Regionaal Opleidingscentrum (ROC) of andere (particuliere) onderwijsinstelling, is hij/zij medewerker.  Voor hem/haar kunt u de tijdelijke arbeidsovereenkomst voor leerlingen gebruiken, zoals vastgesteld door de Landelijke Bedrijfscommissie (LBC) voor het horecabedrijf.

Het bijzondere van een leerling-arbeidsovereenkomst is dat de leerling voor 38 uur bij u in dienst komt, terwijl de leerling maar 32 uur bij u werkt.  

Opbouw uren

De overige 6 uren zijn schooluren. Deze worden wel gezien als arbeidsuren, maar u hoeft maar 32 uur uit te betalen. De werknemer bouwt wel vakantie op over 38 uur. Wanneer een leerling niet naar school hoeft vanwege een schoolvakantie, wordt er verwacht dat de leerling 38 uur bij u werkt. De extra 6 uren die de leerling dan werkt, zullen uiteraard wel moeten worden uitbetaald. Wil een leerling vakantie opnemen, dan dient hij tijdens een schoolweek 32 uur op te nemen en tijdens een schoolvakantie 38 uur.

U hoeft bij een leerling geen rekening te houden met de ketenbepaling. Overeenkomsten die zijn aangegaan als onderdeel van een BBL-opleiding (leerlingcontract) gelden niet voor het maximale aantal contracten.

Vraag de subsidieregeling praktijkleren aan!

Als u in uw bedrijf een leerling of student begeleidt, kunt u gebruikmaken van de subsidieregeling praktijkleren

Tip! Vermeld in de schriftelijke arbeidsovereenkomst (naast de praktijkleerovereenkomst) duidelijk dat het gaat om een BBL-leerlingcontract. Als KHN-lid kunt u gebruikmaken van de KHN-modelarbeidsovereenkomst voor leerlingen.

Kijk voor meer informatie op www.khn.nl/cao

Lees ook

Vragen? 

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Moet u een (arbeids)overeenkomst sluiten met uw stagiairs?

Stagiairs zijn geen werknemer volgens het arbeidsrecht en de horeca-cao en voor hen wordt dan ook geen arbeidsovereenkomst maar een stageovereenkomst gebruikt.

Stagiairs volgen via de beroepsopleidende leerweg een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs. Zij kunnen ook in het kader van andere opleidingen stage lopen in een leerbedrijf (bijv. vmbo of hbo). Zij ontvangen geen loon en vakantiegeld maar KUNNEN een vergoeding ontvangen Ze bouwen geen vakantiedagen op, over vrije dagen kunnen afspraken worden gemaakt in de stageovereenkomst.

Model-stageregeling voor mbo en hbo 

KHN hanteert voor stagiairs in het mbo en hbo een model-stageregeling. Afspraken hierin zijn echter indicatief. U kunt dus met school en leerling ook andere afspraken (en andere vergoedingen) in een andere of aangepaste stageovereenkomst overeenkomen. Soms hanteert een school een eigen stageovereenkomst. 

  •  Let erop dat u voor stagiairs altijd een stageovereenkomst afsluit met de school waarin gemaakte afspraken zijn vastgelegd, ook als sprake is van een snuffelstage e.d.
  • Leest u een stageovereenkomst van een school kritisch door. Bent u het met één of meer bepalingen niet eens, gaat u hierover dan in gesprek met de school. Ter vergelijking kunt u hier ook de model stageregeling horeca naast leggen. 
  • Vaak is niet duidelijk of een stagiair verzekerd is voor bedrijfsongevallen. Meestal sluit de school collectief een verzekering af maar u kunt hier niet vanuit gaan. Veilig is om uw eigen wettelijke aansprakelijkheidsverzekering uit te breiden voor leerlingen en stagiairs.

Let op

Zit de stage erop of maakt de stage geen onderdeel uit van een erkende opleiding, dan is er gewoon sprake van een arbeidsovereenkomst. Dit geldt ook als u de leerling na zijn stage langer houdt (bijvoorbeeld in een vakantie). Zorgt u dan tijdig (vooraf) voor een contract voor bepaalde tijd.

Vragen? 

Meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Hoeveel contracten voor bepaalde tijd mag u een leerling geven?

Telt een overeenkomst met een leerling mee in de keten? En hoe zit het als u uw leerling na het behalen van zijn diploma in dienst wilt nemen als medewerker? KHN geeft antwoord.

U hoeft bij een leerling geen rekening te houden met de ketenbepaling. Overeenkomsten die zijn aangegaan als onderdeel van een BBL-opleiding (leerlingcontract) gelden niet voor het maximale aantal contracten.

Tip: Vermeld in de schriftelijke arbeidsovereenkomst (naast de praktijkleerovereenkomst) duidelijk dat het gaat om een BBL-leerlingcontract. Als KHN-lid kunt u gebruikmaken van onze model-arbeidsovereenkomst voor leerlingen.

Over de ketenbepaling

Sinds 1 juli 2015 geldt de ketenbepaling waarbij u uw medewerker maximaal drie contracten in een periode van twee jaar kunt geven. Een medewerker moet meer dan zes maanden uit dienst zijn geweest voordat u opnieuw een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kunt aanbieden. Dit geldt dus niet voor leerlingen. 

Transitievergoeding

Let op! Net als een medewerker heeft een leerling óók recht op een transitievergoeding als hij of zij tenminste 24 maanden bij u in dienst is geweest.

Meer weten? 

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Mag ik mijn leerling ontslaan?

Wat kunt en mag u doen als u uw leerling wilt ontslaan? Gelden voor leerlingen dezelfde ontslagregels als voor 'gewone' medewerkers? KHN geeft antwoord.

Voor een leerling gelden dezelfde ontslagregels als voor 'gewone' medewerkers met een tijdelijk dienstverband. U kunt een leerling dus niet zomaar ontslaan.

Als een leerling slecht functioneert is het verstandig om in overleg te treden met de school en met uw adviseur van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). Mogelijk kan een andere leerplaats worden gezocht waar de leerling beter op zijn plaats is.

Hoe vind ik leerlingen en stagiaires?

Als u als leerbedrijf bent erkend door SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven), kunt u uw vacatures plaatsen in het register erkende leerbedrijven. De gegevens uit deze site worden doorgeleid naar www.stagemarkt.nl. Leerlingen en stagiairs die op zoek zijn naar een plek voor de beroepspraktijkvorming, raadplegen deze sites.
 
Daarnaast kunt u contact opnemen met het ROC in uw regio. Zij kunnen u vertellen wanneer stage wordt gelopen en hoe vacatures bij uw school gemeld kunnen worden.
 
Voor stagiairs die een hogere beroepsopleiding volgen (bijvoorbeeld aan de Hoge Hotelschool) kunt u eveneens contact opnemen met de school.

 

Hoe wordt u een erkend leerbedrijf?

Om leerlingen uit het beroepsonderwijs in uw bedrijf te laten werken, dient uw bedrijf als leerbedrijf erkend te zijn door SBB, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Deze erkenning kunt u aanvragen via www.s-bb.nl.

Het beroepsonderwijs kent twee leerwegen:

  1. De beroepsbegeleidende leerweg waarbij leerlingen via het werkend leren een opleiding in een leerbedrijf krijgen. De leerling heeft een leer-arbeidsovereenkomst.
  2. De beroepsopleidende leerweg waarbij leerlingen stage lopen in een leerbedrijf. De leerling heeft een stageovereenkomst.

Een bedrijf dat leerbedrijf wil worden, wordt op een aantal criteria getoetst door SBB. De criteria hebben betrekking op de opleidingscondities in het leerbedrijf. Deze eisen kunnen worden opgevraagd bij SBB. De erkenningseisen zijn voor beide leerwegen nagenoeg gelijk. Het erkend worden als horecaleerbedrijf staat verder los van de vraag of uw bedrijf onder horeca-cao valt. Wel moet het bedrijf in staat zijn de leerling de vereiste (horeca)competenties bij te brengen.

Ik ben mijn verklaring sociale hygiëne kwijt, waar kan ik een duplicaat krijgen?

Het SVH in Zoetermeer geeft deze verklaringen uit, bij hen is ook een bewijs van afgifte te verkrijgen. Dit kan alleen via internet bij het SVH

Hoeveel vakantiedagen krijgt een leerling?

En hoeveel vakantiedagen moet een leerling opnemen voor een weekje vrij? KHN geeft antwoord!

De werkweek van een leerling in de voltijd beroepsbegeleidende leerweg (BBL) van het middelbaar beroepsonderwijs bedraagt 38 uur, inclusief (gemiddeld) 6 uren die bestemd zijn voor schoolbezoek of het op andere wijze volgen van theoretisch onderwijs. Over de schooluren is geen loon verschuldigd. De leerling bouwt hier wel vakantiedagen over op. Dit betekent dus dat een leerling over 38 uur per week vakantiedagen opbouwt, wat neerkomt op 25 vakantiedagen per 12 maanden. 

Arbeid tijdens schoolvakanties

Houdt u er rekening mee dat u een BBL-leerling tijdens schoolvakanties 38 uur per week betaald krijgt, mits de leerling zich tijdig beschikbaar stelt en die arbeid ook verricht. Tijdens schoolvakanties wordt loon ook doorbetaald over schooldagen mits de leerling zich tijdig beschikbaar stelt voor arbeid en die arbeid ook verricht. 

Hoeveel dagen mag hij opnemen?

Neemt uw leerling een week vrij in een schoolvakantie? Dan kunt hier 38 vakantieuren voor aanhouden mits de leerling zich ook voor 38 uur beschikbaar houdt. Neemt uw leerling een week vrij terwijl hij of zij wel naar school moet in de die week, dan houdt u 32 vakantieuren in. 

Vragen?

Neem contact op met één van onze adviseurs van de afdeling Info & Advies via 0348 48 94 11 of mail naar khnadvies@khn.nl

Terug
personeelsscan_banner_285x149