Arbeidsmarkt & onderwijs

Het vinden en behouden van goede mensen blijft een uitdaging voor u, zeker in een veranderende arbeidsmarkt.

Verschillende aspecten spelen een belangrijke rol:

  • Kwaliteit van het onderwijsaanbod en de toegankelijkheid daarvan
  • Instroom in de vakopleidingen en van daaruit in de bedrijfstak
  • Het binden en boeien van medewerkers: goed werkgeverschap
  • Inzicht in arbeidsmarkttrends en -cijfers

Inspiratiebox met informatie, tips en voorbeelden

KHN heeft voor haar leden een inspiratiebox ontwikkeld met informatie, tips en goede voorbeelden over werving van nieuwe medewerkers, goed werkgeverschap en samenwerking met het onderwijs.

Meer informatie of vragen?

Via onze site blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Vragen of advies nodig? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Nieuws

Van der Valk Hotel Sassenheim-Leiden Beste Leerbedrijf Horeca 2018-2019

09-01-2019
-

KHN feliciteert alle medewerkers van Van der Valk Hotel Sassenheim-Leiden van harte met deze prijs!

Subsidieregeling praktijkleren verlengd tot 2023

28-12-2018
-

Juist nu het bedrijfsleven een groeiende behoefte heeft aan goed opgeleide medewerkers, blijft de succesvolle bbl ondersteund

Top 3 Beste Leerbedrijf Horeca bekend

06-12-2018
-

Hotel Okura Amsterdam, De Euromast Rotterdam en Van der Valk Hotel Sassenheim-Leiden kanshebbers titel Beste Leerbedrijf Horeca 2018/2019

Staatssecretaris Mona Keijzer met KHN op werkbezoek bij ROC Mondriaan

19-11-2018
-

Op 19 november was staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat samen met KHN-voorzitter Robèr Willemsen op werkbezoek bij het ROC Mondriaan in Den Haag.

Reactie KHN op Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans

13-11-2018
-

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de verschillen tussen vast en flexwerk aanpakken met de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). KHN reageert op dit wetsvoorstel.

Vraag & antwoord

Moet u een (arbeids)overeenkomst sluiten met uw stagiairs?

Stagiairs zijn geen werknemer volgens het arbeidsrecht en de horeca-cao en voor hen wordt dan ook geen arbeidsovereenkomst maar een stageovereenkomst gebruikt.

Stagiairs volgen via de beroepsopleidende leerweg een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs. Zij kunnen ook in het kader van andere opleidingen stage lopen in een leerbedrijf (bijv. vmbo of hbo). Zij ontvangen geen loon en vakantiegeld maar KUNNEN een vergoeding ontvangen Ze bouwen geen vakantiedagen op, over vrije dagen kunnen afspraken worden gemaakt in de stageovereenkomst.

Model-stageregeling voor mbo en hbo 

KHN hanteert voor stagiairs in het mbo en hbo een model-stageregeling. Afspraken hierin zijn echter indicatief. U kunt dus met school en leerling ook andere afspraken (en andere vergoedingen) in een andere of aangepaste stageovereenkomst overeenkomen. Soms hanteert een school een eigen stageovereenkomst. 

  •  Let erop dat u voor stagiairs altijd een stageovereenkomst afsluit met de school waarin gemaakte afspraken zijn vastgelegd, ook als sprake is van een snuffelstage e.d.
  • Leest u een stageovereenkomst van een school kritisch door. Bent u het met één of meer bepalingen niet eens, gaat u hierover dan in gesprek met de school. Ter vergelijking kunt u hier ook de model stageregeling horeca naast leggen. 
  • Vaak is niet duidelijk of een stagiair verzekerd is voor bedrijfsongevallen. Meestal sluit de school collectief een verzekering af maar u kunt hier niet vanuit gaan. Veilig is om uw eigen wettelijke aansprakelijkheidsverzekering uit te breiden voor leerlingen en stagiairs.

Let op

Zit de stage erop of maakt de stage geen onderdeel uit van een erkende opleiding, dan is er gewoon sprake van een arbeidsovereenkomst. Dit geldt ook als u de leerling na zijn stage langer houdt (bijvoorbeeld in een vakantie). Zorgt u dan tijdig (vooraf) voor een contract voor bepaalde tijd.

Vragen? 

Meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Hoe stelt u het loon van uw medewerker vast?

U wilt een nieuwe medewerker aannemen, maar welk salaris geeft u hem/haar? Van welke factoren hangt de hoogte van dat salaris af? KHN geeft antwoord.

 

Voordat u het loon van uw medewerker vaststelt, is het van belang om eerst de taken en verantwoordelijkheden in de functie te bepalen en op papier te zetten. U beschrijft hiermee de functie zoals deze in uw bedrijf van toepassing is, deze zogenaamde bedrijfsfunctie vergelijkt u met de vastgestelde referentiefuncties in de horeca.

Hoe werkt het?
U bepaalt aan de hand van de zogenaamde referentiefuncties in welke functiegroep de functie valt: in het Handboek Referentiefuncties kiest u de referentiefunctie die het beste bij uw bedrijfsfunctie aansluit. Iedere referentiefunctie heeft een referentienummer. Het eerste genoemde getal van het referentienummer verwijst naar de functiegroepen in de loontabel.  

Wat moet u doen?
Ga naar www.referentiefunctieshoreca.nl en zoek de best passende functie op. Bijvoorbeeld de functie medewerker bediening. Daar hoort nummer B.3.1. bij. B staat voor de categorie Bediening, het eerste cijfer - nummer 3- komt overeen met de functiegroep, dus in dit geval 3. Ga naar de leeftijd en bepaal het uurloon. Uw medewerker ontvangt minimaal het basisloon van de functiegroep waar zijn functie is ingedeeld. De referentiefunctie, het referentienummer en de loonschaal moet u vermelden in de arbeidsovereenkomst. Het is goed om een kopie van de functieomschrijving toe te voegen aan de arbeidsovereenkomst. 

Veel referentiefuncties kennen een min- en plusvariant (Niveau Onderscheidende Kenmerken) waar een lagere of hogere functiegroep aan toegekend is.

Geen-vakkracht
De horeca-cao maakt het mogelijk om een medewerker de eerste periode van het dienstverband aan te nemen als 'geen-vakkracht' en hem of haar het wettelijk minimumloon te betalen. Lees meer over vakkrachten, invalkrachten en geen-vakkrachten

Vragen?
Neem contact op met één van onze adviseurs van de afdeling Info & Advies via 0348 48 94 11 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Eindigt een arbeidsovereenkomst met een leerling direct nadat hij examen heeft gedaan?

Eindigt een arbeidsovereenkomst met een leerling direct nadat hij examen heeft gedaan? En wat zijn de gevolgen voor de koppeling met de beroepspraktijkovereenkomst? KHN geeft antwoord!

Een leerlingovereenkomst gaat u voor bepaalde tijd aan met uw leerling. Deze arbeidsovereenkomst is gekoppeld aan de beroepspraktijkovereenkomst. Op de einddatum van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt de overeenkomst van rechtswege. Let op! Een overeenkomst voor bepaalde tijd moet altijd een maand voor het einde worden aangezegd

Na het examen
De arbeidsovereenkomst eindigt niet automatisch door het behalen van een examen of het verkrijgen van deelcertificaten. De arbeidsovereenkomst wordt in dat geval ongewijzigd voortgezet en eindigt op de einddatum die in de overeenkomst is vastgelegd. Na het examen kunt u met de leerling afspreken dat hij/zij de resterende periode van de arbeidsovereenkomst 38 uur gaat werken, in plaats van 32 uur (en 6 schooluren). 

Tussentijds eindigen
Verder kan de leerlingovereenkomst tussentijds eindigen. Dit is het geval wanneer de beroepspraktijkovereenkomst eindigt. De beroepspraktijkovereenkomst eindigt wanneer de leerling bijvoorbeeld stopt met school en de opleiding niet afmaakt.

Vragen?
Neem contact op met Info & Advies via 0348 48 94 11 of khnadvies@khn.nl.

Wat is het loon van een leerling?

Wat moet u een leerling betalen? Wat geldt er voor het loon van leerlingen via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)? KHN geeft antwoord!

 

Sinds 1 januari 2017 kunt u elke leerling het wettelijk minimum (jeugd)loon betalen. Een leerling is namelijk geen vakkracht. En een medewerker die een niet-vakkracht is, kunt u het wettelijk minimumloon betalen. Dit geldt dus ook voor de leerling. 

Geen aparte loontabellen voor BBL-leerlingen

Elk halfjaar wordt het wettelijk minimum(jeugd)loon verhoogd. Op khn.nl/minimumloon vindt u meer informatie. Volgens de wet gelden deze verhogingen in principe niet voor BBL-leerlingen en hebben zij alleen recht op een inflatiecorrectie Toch schrijft de horeca cao voor om deze verhogingen ook door te voeren voor de leerlingen. De lagere wettelijke BBL staffel wordt niet toegepast. Onderscheid in minimumloon tussen andere leerlingen en jeugdigen is namelijk ongewenst op de werkvloer.

Loontabellen leerlingen

U vindt de loontabellen voor de leerlingen vanaf 1 januari 2018 hier. 

Lees ook

Vragen?   

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Hoe sluit u een arbeidsovereenkomst met een leerling?

Waar moet een contract met een leerling aan voldoen? Wat zijn de voorwaarden en waar moet u op letten? KHN geeft antwoord.

Als uw leerling via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) een horeca-opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs volgt aan een Regionaal Opleidingscentrum (ROC) of andere (particuliere) onderwijsinstelling, is hij/zij medewerker.  Voor hem/haar kunt u de tijdelijke arbeidsovereenkomst voor leerlingen gebruiken, zoals vastgesteld door de Landelijke Bedrijfscommissie (LBC) voor het horecabedrijf.

Het bijzondere van een leerling-arbeidsovereenkomst is dat de leerling voor 38 uur bij u in dienst komt, terwijl de leerling maar 32 uur bij u werkt.  

Opbouw uren

De overige 6 uren zijn schooluren. Deze worden wel gezien als arbeidsuren, maar u hoeft maar 32 uur uit te betalen. De werknemer bouwt wel vakantie op over 38 uur. Wanneer een leerling niet naar school hoeft vanwege een schoolvakantie, wordt er verwacht dat de leerling 38 uur bij u werkt. De extra 6 uren die de leerling dan werkt, zullen uiteraard wel moeten worden uitbetaald. Wil een leerling vakantie opnemen, dan dient hij tijdens een schoolweek 32 uur op te nemen en tijdens een schoolvakantie 38 uur.

U hoeft bij een leerling geen rekening te houden met de ketenbepaling. Overeenkomsten die zijn aangegaan als onderdeel van een BBL-opleiding (leerlingcontract) gelden niet voor het maximale aantal contracten.

Vraag de subsidieregeling praktijkleren aan!

Als u in uw bedrijf een leerling of student begeleidt, kunt u gebruikmaken van de subsidieregeling praktijkleren

Tip! Vermeld in de schriftelijke arbeidsovereenkomst (naast de praktijkleerovereenkomst) duidelijk dat het gaat om een BBL-leerlingcontract. Als KHN-lid kunt u gebruikmaken van de KHN-modelarbeidsovereenkomst voor leerlingen.

Kijk voor meer informatie op www.khn.nl/cao

Lees ook

Vragen? 

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Hoeveel contracten voor bepaalde tijd mag u een leerling geven?

Telt een overeenkomst met een leerling mee in de keten? En hoe zit het als u uw leerling na het behalen van zijn diploma in dienst wilt nemen als medewerker? KHN geeft antwoord.

U hoeft bij een leerling geen rekening te houden met de ketenbepaling. Overeenkomsten die zijn aangegaan als onderdeel van een BBL-opleiding (leerlingcontract) gelden niet voor het maximale aantal contracten.

Tip: Vermeld in de schriftelijke arbeidsovereenkomst (naast de praktijkleerovereenkomst) duidelijk dat het gaat om een BBL-leerlingcontract. Als KHN-lid kunt u gebruikmaken van onze model-arbeidsovereenkomst voor leerlingen.

Over de ketenbepaling

Sinds 1 juli 2015 geldt de ketenbepaling waarbij u uw medewerker maximaal drie contracten in een periode van twee jaar kunt geven. Een medewerker moet meer dan zes maanden uit dienst zijn geweest voordat u opnieuw een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kunt aanbieden. Dit geldt dus niet voor leerlingen. 

Transitievergoeding

Let op! Net als een medewerker heeft een leerling óók recht op een transitievergoeding als hij of zij tenminste 24 maanden bij u in dienst is geweest.

Meer weten? 

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Mag ik mijn leerling ontslaan?

Wat kunt en mag u doen als u uw leerling wilt ontslaan? Gelden voor leerlingen dezelfde ontslagregels als voor 'gewone' medewerkers? KHN geeft antwoord.

Voor een leerling gelden dezelfde ontslagregels als voor 'gewone' medewerkers met een tijdelijk dienstverband. U kunt een leerling dus niet zomaar ontslaan.

Als een leerling slecht functioneert is het verstandig om in overleg te treden met de school en met uw adviseur van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). Mogelijk kan een andere leerplaats worden gezocht waar de leerling beter op zijn plaats is.

Hoe vind ik leerlingen en stagiaires?

Als u als leerbedrijf bent erkend door SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven), kunt u uw vacatures plaatsen in het register erkende leerbedrijven. De gegevens uit deze site worden doorgeleid naar www.stagemarkt.nl. Leerlingen en stagiairs die op zoek zijn naar een plek voor de beroepspraktijkvorming, raadplegen deze sites.
 
Daarnaast kunt u contact opnemen met het ROC in uw regio. Zij kunnen u vertellen wanneer stage wordt gelopen en hoe vacatures bij uw school gemeld kunnen worden.
 
Voor stagiairs die een hogere beroepsopleiding volgen (bijvoorbeeld aan de Hoge Hotelschool) kunt u eveneens contact opnemen met de school.

 

Hoe wordt u een erkend leerbedrijf?

Om leerlingen uit het beroepsonderwijs in uw bedrijf te laten werken, dient uw bedrijf als leerbedrijf erkend te zijn door SBB, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Deze erkenning kunt u aanvragen via www.s-bb.nl.

Het beroepsonderwijs kent twee leerwegen:

  1. De beroepsbegeleidende leerweg waarbij leerlingen via het werkend leren een opleiding in een leerbedrijf krijgen. De leerling heeft een leer-arbeidsovereenkomst.
  2. De beroepsopleidende leerweg waarbij leerlingen stage lopen in een leerbedrijf. De leerling heeft een stageovereenkomst.

Een bedrijf dat leerbedrijf wil worden, wordt op een aantal criteria getoetst door SBB. De criteria hebben betrekking op de opleidingscondities in het leerbedrijf. Deze eisen kunnen worden opgevraagd bij SBB. De erkenningseisen zijn voor beide leerwegen nagenoeg gelijk. Het erkend worden als horecaleerbedrijf staat verder los van de vraag of uw bedrijf onder horeca-cao valt. Wel moet het bedrijf in staat zijn de leerling de vereiste (horeca)competenties bij te brengen.

Ik ben mijn verklaring sociale hygiëne kwijt, waar kan ik een duplicaat krijgen?

Het SVH in Zoetermeer geeft deze verklaringen uit, bij hen is ook een bewijs van afgifte te verkrijgen. Dit kan alleen via internet bij het SVH

Terug
Inspiratiebox werving en behoud
Horeca Maatwerk Personeelsscan
Meer thema's
Wat vindt KHN
Tools
Ledenvoordelen