Arbeidsmarkt & onderwijs

Het vinden en behouden van goede mensen blijft een uitdaging voor u, zeker in een veranderende arbeidsmarkt. Verschillende aspecten spelen een belangrijke rol:

  • Kwaliteit beroepsonderwijs
  • Instroom in de vakopleidingen
  • Ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers
  • Inzicht in arbeidsmarkttrends en -cijfers

Via onze site blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Vragen of advies nodig? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Nieuws

Reactie KHN op regeerakkoord: btw van 6 naar 9 procent slecht voor horeca

10-10-2017
-

KHN zet de maatregelen uit het regeerakkoord op een rij.

Groot personeelstekort in de horeca: behoud medewerkers belangrijkste succesfactor

08-10-2017
-

Horeca moet de komende tijd ruim 90.000 mensen per jaar werven

KHN: Overleg nieuwe horeca-cao gestart

28-09-2017
-

Vandaag was de eerste ronde van de onderhandelingen over een nieuwe horeca-cao. De volgende rondes zijn media en eind oktober.

Subsidieregeling praktijkleren uitgebreid

28-09-2017
-

Subsidieregeling praktijkleren geldt vanaf 2017/2018 ook voor leerbedrijven die leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en de entree in het vmbo begeleiden

Hoe sluit u een arbeidsovereenkomst met een leerling?

29-08-2017
-

Waar moet een contract met een leerling aan voldoen? Wat zijn de voorwaarden en waar moet u op letten? KHN geeft antwoord.

Vraag & antwoord

Wat is het loon van een leerling?

Wat moet u een leerling betalen? Wat is er sinds 1 juli 2017 voor het loon van leerlingen via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) veranderd? KHN geeft antwoord!

 

Vanaf 1 januari 2017 kunt u elke leerling het wettelijk minimum (jeugd)loon betalen. Een leerling is namelijk geen vakkracht. En een medewerker die een niet-vakkracht is, kunt u het wettelijk minimumloon betalen. Dit geldt dus ook voor de leerling. 

Geen aparte loontabellen voor BBL-leerlingen

Vanaf 1 juli 2017 wordt het wettelijk minimum(jeugd)loon verhoogd. Op khn.nl/minimumloon vindt u meer informatie. Volgens de wet gelden deze verhogingen in principe niet voor BBL-leerlingen en hebben zij alleen recht op de inflatiecorrectie van 0,89%. Toch schrijft het KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement (AVR) voor om deze verhogingen ook door te voeren voor de leerlingen. Onderscheid in minimumloon tussen andere leerlingen en jeugdigen is namelijk ongewenst op de werkvloer.

Let op!

Leerlingen die u vóór 1 januari 2017 heeft aangenomen, zouden meer dan het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Indien deze leerlingen nog steeds bij u in dienst zijn, kunt u het loon uiteraard niet zomaar terugbrengen naar het wettelijk minimumloon. Deze leerlingen blijven dan recht houden op het hogere loon.

Loontabellen leerlingen

U vindt de loontabellen voor de leerlingen vanaf 1 juli 2017 hier. 

Lees ook

Vragen?   

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Hoe sluit u een arbeidsovereenkomst met een leerling?

Waar moet een contract met een leerling aan voldoen? Wat zijn de voorwaarden en waar moet u op letten? KHN geeft antwoord.

Als uw leerling via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) een horeca-opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs volgt aan een Regionaal Opleidingscentrum (ROC) of andere (particuliere) onderwijsinstelling, is hij/zij medewerker.  Voor hem/haar kunt u de tijdelijke arbeidsovereenkomst voor leerlingen gebruiken, zoals vastgesteld door de Landelijke Bedrijfscommissie (LBC) voor het horecabedrijf.

Het bijzondere van een leerling-arbeidsovereenkomst is dat de leerling voor 38 uur bij u in dienst komt, terwijl de leerling maar 32 uur bij u werkt.  

Opbouw uren

De overige 6 uren zijn schooluren. Deze worden wel gezien als arbeidsuren, maar u hoeft maar 32 uur uit te betalen. De werknemer bouwt wel vakantie op over 38 uur. Wanneer een leerling niet naar school hoeft vanwege een schoolvakantie, wordt er verwacht dat de leerling 38 uur bij u werkt. De extra 6 uren die de leerling dan werkt, zullen uiteraard wel moeten worden uitbetaald. Wil een leerling vakantie opnemen, dan dient hij tijdens een schoolweek 32 uur op te nemen en tijdens een schoolvakantie 38 uur.

U hoeft bij een leerling geen rekening te houden met de ketenbepaling. Overeenkomsten die zijn aangegaan als onderdeel van een BBL-opleiding (leerlingcontract) gelden niet voor het maximale aantal contracten.

Vraag de subsidieregeling praktijkleren aan!

Als u in uw bedrijf een leerling of student begeleidt, kunt u gebruikmaken van de subsidieregeling praktijkleren

Tip!
Vermeld in de schriftelijke arbeidsovereenkomst (naast de praktijkleerovereenkomst) duidelijk dat het gaat om een BBL-leerlingcontract. Als KHN-lid kunt u gebruikmaken van de KHN-modelarbeidsovereenkomst voor leerlingen.

Kijk voor meer informatie op www.khn.nl/arbeidsvoorwaardenreglement

Lees ook

Vragen? 
Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Hoeveel contracten voor bepaalde tijd mag u een leerling geven?

Telt een overeenkomst met een leerling mee in de keten? En hoe zit het als u uw leerling na het behalen van zijn diploma in dienst wilt nemen als medewerker? KHN geeft antwoord.

U hoeft bij een leerling geen rekening te houden met de ketenbepaling. Overeenkomsten die zijn aangegaan als onderdeel van een BBL-opleiding (leerlingcontract) gelden niet voor het maximale aantal contracten.

Tip: Vermeld in de schriftelijke arbeidsovereenkomst (naast de praktijkleerovereenkomst) duidelijk dat het gaat om een BBL-leerlingcontract. Als KHN-lid kunt u gebruikmaken van onze model-arbeidsovereenkomst voor leerlingen.

Over de ketenbepaling
Sinds 1 juli 2015 is de ketenbepaling aangepast. U mag uw medewerker maximaal drie contracten in een periode van twee jaar geven. Een medewerker moet meer dan zes maanden uit dienst zijn geweest voordat u opnieuw een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kunt aanbieden. Dit geldt dus niet voor leerlingen. 

Transitievergoeding
Let op! Net als een medewerker heeft een leerling óók recht op een transitievergoeding als hij of zij tenminste 24 maanden bij u in dienst is geweest.

Meer weten?
Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Mag ik mijn leerling ontslaan?

Wat kunt en mag u doen als u uw leerling wilt ontslaan? Gelden voor leerlingen dezelfde ontslagregels als voor 'gewone' medewerkers? KHN geeft antwoord.

Voor een leerling gelden dezelfde ontslagregels als voor 'gewone' medewerkers met een tijdelijk dienstverband. U kunt een leerling dus niet zomaar ontslaan.

Als een leerling slecht functioneert is het verstandig om in overleg te treden met de school en met uw adviseur van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). Mogelijk kan een andere leerplaats worden gezocht waar de leerling beter op zijn plaats is.

Hoe vind ik leerlingen en stagiaires?

Als u als leerbedrijf bent erkend door SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven), kunt u uw vacatures plaatsen in het register erkende leerbedrijven. De gegevens uit deze site worden doorgeleid naar www.stagemarkt.nl. Leerlingen en stagiairs die op zoek zijn naar een plek voor de beroepspraktijkvorming, raadplegen deze sites.
 
Daarnaast kunt u contact opnemen met het ROC in uw regio. Zij kunnen u vertellen wanneer stage wordt gelopen en hoe vacatures bij uw school gemeld kunnen worden.
 
Voor stagiairs die een hogere beroepsopleiding volgen (bijvoorbeeld aan de Hoge Hotelschool) kunt u eveneens contact opnemen met de school.

 

Hoe word ik een erkend leerbedrijf?

Om leerlingen uit het beroepsonderwijs in uw bedrijf te laten werken, dient uw bedrijf als leerbedrijf erkend te zijn door SBB, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Deze erkenning kunt u aanvragen via www.s-bb.nl.

Het beroepsonderwijs kent twee leerwegen:

  1. De beroepsbegeleidende leerweg waarbij leerlingen via het werkend leren een opleiding in een leerbedrijf krijgen. De leerling heeft een leer-arbeidsovereenkomst.
  2. De beroepsopleidende leerweg waarbij leerlingen stage lopen in een leerbedrijf. De leerling heeft een stageovereenkomst.

Een bedrijf dat leerbedrijf wil worden, wordt op een aantal criteria getoetst door SBB. De criteria hebben betrekking op de opleidingscondities in het leerbedrijf. Deze eisen kunnen worden opgevraagd bij SBB. De erkenningseisen zijn voor beide leerwegen nagenoeg gelijk. Het erkend worden als horecaleerbedrijf staat verder los van de vraag of het betreffende bedrijf onder het KHN-model Arbeidvoorwaardenreglement valt. Wel moet het bedrijf in staat zijn de leerling de vereiste (horeca)competenties bij te brengen.

Ik ben mijn verklaring sociale hygiëne kwijt, waar kan ik een duplicaat krijgen?

Het SVH in Zoetermeer geeft deze verklaringen uit, bij hen is ook een bewijs van afgifte te verkrijgen. Dit kan alleen via internet bij het SVH

Moet ik een (arbeids)overeenkomst sluiten met mijn stagiairs?

Stagiairs zijn geen werknemer volgens arbeidsrecht en het AVR en voor hen wordt dan ook geen arbeidsovereenkomst maar een stageovereenkomst gebruikt.

Stagiairs volgen via de beroepsopleidende leerweg een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs. Zij kunnen ook in het kader van andere opleidingen stage lopen in een leerbedrijf (bijv. vmbo of hbo).  Zij ontvangen geen loon en vakantiegeld maar KUNNEN een vergoeding ontvangen Ze bouwen geen vakantiedagen op, over vrije dagen kunnen afspraken worden gemaakt in de stageovereenkomst.

Model-stageregeling voor mbo en hbo
KHN hanteert voor stagiairs in het mbo en hbo een model-stageregeling. Afspraken hierin zijn echter indicatief. U kunt dus met school en leerling ook andere afspraken (en andere vergoedingen) in een andere of aangepaste stageovereenkomst overeenkomen. Soms hanteert een school een eigen stageovereenkomst. 

  •  Let erop dat u voor stagiairs altijd een stageovereenkomst afsluit met de school waarin gemaakte afspraken zijn vastgelegd, ook als sprake is van een snuffelstage e.d.
  • Leest u een stageovereenkomst van een school kritisch door. Bent u het met één of meer bepalingen niet eens, gaat u hierover dan in gesprek met de school. Ter vergelijking kunt u hier ook de model stageregeling horeca naast leggen. 
  • Vaak is niet duidelijk of een stagiair verzekerd is voor bedrijfsongevallen. Meestal sluit de school collectief een verzekering af maar u kunt hier niet vanuit gaan. Veilig is om uw eigen wettelijke aansprakelijkheidsverzekering uit te breiden voor leerlingen en stagiairs.

Let op:
Zit de stage erop of maakt de stage geen onderdeel uit van een erkende opleiding, dan is er gewoon sprake van een arbeidsovereenkomst. Dit geldt ook als u de leerling na zijn stage langer houdt (bijvoorbeeld in een vakantie). Zorgt u dan tijdig (vooraf) voor een contract voor bepaalde tijd

 

Hoeveel vakantiedagen krijgt een leerling?

En hoeveel vakantiedagen moet een leerling opnemen voor een weekje vrij? KHN geeft antwoord!

De werkweek van een leerling in de voltijd beroepsbegeleidende leerweg (BBL) van het middelbaar beroepsonderwijs bedraagt 38 uur, inclusief (gemiddeld) 6 uren die bestemd zijn voor schoolbezoek of het op andere wijze volgen van theoretisch onderwijs. Over de schooluren is geen loon verschuldigd. De leerling bouwt hier wel vakantiedagen over op. Dit betekent dus dat een leerling over 38 uur per week vakantiedagen opbouwt, wat neerkomt op 25 vakantiedagen per 12 maanden. 

Arbeid tijdens schoolvakanties

Houdt u er rekening mee dat u een BBL-leerling tijdens schoolvakanties 38 uur per week betaald krijgt, mits de leerling zich tijdig beschikbaar stelt en die arbeid ook verricht. Tijdens schoolvakanties wordt loon ook doorbetaald over schooldagen mits de leerling zich tijdig beschikbaar stelt voor arbeid en die arbeid ook verricht. 

Hoeveel dagen mag hij opnemen?

Neemt uw leerling een week vrij in een schoolvakantie? Dan kunt hier 38 vakantieuren voor aanhouden mits de leerling zich ook voor 38 uur beschikbaar houdt. Neemt uw leerling een week vrij terwijl hij of zij wel naar school moet in de die week, dan houdt u 32 vakantieuren in. 

Vragen?

Neem contact op met één van onze adviseurs van de afdeling Info & Advies via 0348 48 94 11 of mail naar khnadvies@khn.nl

Eindigt een arbeidsovereenkomst met een leerling direct nadat hij examen heeft gedaan?

Eindigt een arbeidsovereenkomst met een leerling direct nadat hij examen heeft gedaan? En wat zijn de gevolgen voor de koppeling met de beroepspraktijkovereenkomst? KHN geeft antwoord!

Een leerlingovereenkomst gaat u voor bepaalde tijd aan met uw leerling. Deze arbeidsovereenkomst is gekoppeld aan de beroepspraktijkovereenkomst. Op de einddatum van het contract voor bepaalde tijd eindigt de overeenkomst van rechtswege. 

Na het examen
De arbeidsovereenkomst eindigt niet door het behalen van een examen of het verkrijgen van deelcertificaten. De arbeidsovereenkomst wordt in dat geval ongewijzigd voortgezet en eindigt op de einddatum die in de overeenkomst is vastgelegd.

Tussentijds eindigen
Verder kan de leerlingovereenkomst tussentijds eindigen. Dit is het geval wanneer de beroepspraktijkovereenkomst eindigt. De beroepspraktijkovereenkomst eindigt wanneer de leerling bijvoorbeeld stopt met school en de opleiding niet afmaakt.

Vragen?
Neem contact op met Info & Advies via 0348 48 94 11 of khnadvies@khn.nl.

Terug
personeelsscan_banner_285x149