Selecteer huisregels en voeg je eigen specifieke regels toe

Iedere horecaondernemer heeft een bepaald profiel klant voor ogen. Daarnaast stelt hij of zij er natuurlijk eer in om in te staan voor de veiligheid van bezoekers. Die twee elementen leiden tot deurbeleid: criteria die bepalen wie wel of geen toegang krijgt. Zo geredeneerd is er niets mis met een deurbeleid. Maar de ene regel is de andere niet en sommige regels zijn wel acceptabel en andere niet. Onderstaand is een set regels opgenomen die zijn voorgelegd en die de toets der kritiek hebben doorstaan. Ze vormen een handig hulpmiddel om tot een deurbeleid te komen of om een beter deurbeleid te formuleren.

Regels moeten transparant en eenduidig zijn
Voor een bezoeker moet duidelijk zijn aan welke criteria hij/zij moet voldoen om toegelaten te worden en ze moeten controleerbaar zijn. Iemand kan niet geweigerd worden omdat hij gympen aan heeft, terwijl een andere bezoeker met gympen ongehinderd naar binnen kan lopen. Dan zijn de regels niet eenduidig en transparant.

Regels moeten zijn te handhaven
Een regel als “Onze bezoekers mogen niet onder invloed zijn van alcohol” is in de praktijk niet te handhaven. Neem je dit letterlijk, dan zou je immers iedere bezoeker die een pilsje drinkt er uit moeten zetten en iedereen die elders een biertje heeft gedronken de toegang moeten weigeren. Het Panel stelt voor een dergelijke bepaling te wijzigen in “Aangeschoten of dronken bezoekers worden niet toegelaten of uitgezet”. Hoewel dat ook dit niet 100% eenduidig is, is de regel met deze formulering beter te handhaven dan “onder invloed van alcohol”.

Regels moeten niet onnodig vaag zijn geformuleerd
Een regel als “Wij richten ons op bepaalde leeftijdsgroepen” zal nooit door het Panel worden geaccepteerd. Een bezoeker kan het deurbeleid dan immers niet toetsen aan de regel. Maar met de bepaling “Wij mikken op een doelgroep van 18 tot 24-jarigen” is niets mis.

Geen regels die in de formulering al aangeven dat ze willekeurig worden toegepast
Formuleringen als “kunnen geweigerd worden” nodigen uit tot willekeurig deurbeleid. Dat geeft immers op voorhand al aan dat het criterium de ene keer wel en de andere keer niet wordt toegepast. Het ondergraaft daarmee het belang van de regel (als je een regel echt belangrijk vindt, hanteer je die consequent) en de bezoeker is volledig overgeleverd aan de welwillendheid van de gastheer die de regel. Daarbij nodigt het uit tot discussies aan de deur waar niemand op zit te wachten. In de meeste gevallen zal het Panel voorstellen de regel te schrappen of ervan te maken “worden geweigerd”.

De gemeente onderzoekt en handhaaft jaarlijks
Jaarlijks doet de gemeente mystery visit onderzoek naar het deurbeleid van horeca met portiers op transparantie van het deurbeleid en het eerlijk toepassen daarvan.

Gasten weigeren
Een gast weigeren bij de deur is net wat anders dan een gast de toegang 'ontzeggen'. Bij het ontzeggen van de toegang wordt de gast verteld dat hij voor kortere of langere tijd niet meer welkom is in uw zaak, of zelfs in alle horecazaken die meedoen aan een Collectief Horeca Ontzeggingenbeleid (CHO).

Gasten die vinden dat ze onterecht bij jouw zaak geweigerd zijn, kunnen ook een klacht indienen bij Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA).

Voorbeeld bordje deurbeleid

Huisregels
Deurbeleid zijn regels voor gasten om wel of niet binnen te komen in jouw bedrijf. Als gasten eenmaal binnen zijn, moeten ze zich aan huisregels houden. Je kan een standaard huisregelbordje van KHN bestellen, je eigen huisregels opstellen, of een op maat gemaakt persoonlijk huisregelbordje bestellen.

Regels deurbeleid

Minimale leeftijd en legitimatie

 • Minimale leeftijd 18 jaar.
 • Bezoekers dienen minimaal 21 jaar te zijn. In geval van twijfel wordt om legitimatie gevraagd. Bezoekers die zich niet kunnen of willen legitimeren, worden geweigerd.
 • U dient tenminste 18 (21 of 25) jaar te zijn. In geval van twijfel wordt om legitimatie gevraagd.

Overlast, Alcohol, Drugs

 • Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd.
 • Het gebruiken of verhandelen van drugs is ten strengste verboden. Bij handel of gebruik van harddrugs (pillen, etc.), worden de aangetroffen goederen in beslag genomen, volgt verwijdering en wordt de toegang ook in het vervolg ontzegd.
 • Het is niet toegestaan dronken, aangeschoten of anderszins onder invloed aan de deur verschijnen.
 • Onze gasten mogen geen drugs verhandelen of daartoe uitnodigen.
 • Geen toegang aan personen in bezit/en of onder invloed van drugs (harddrugs en softdrugs).
 • Bij drugsbezit wordt de toegang ontzegd.
 • Geen toegang aan personen die overlast voor de omgeving veroorzaken.

Steek- en vuurwapens

 • Wapens zijn verboden en worden door het beveiligingspersoneel (gastheer/portier) ingenomen.
 • Bij het aantreffen van een vuurwapen informeren wij te allen tijde de politie en wordt de toegang tot de club ook in het vervolg ontzegd.
 • Bij aantreffen van voorwerpen die als wapen kunnen dienen, wordt de toegang ontzegd. Wanneer de bezoeker zich heeft ontdaan van het voorwerp, kan hij/zij alsnog proberen de (naam van de club) te bezoeken.
 • Het hebben van wapens, of voorwerpen die als wapen kunnen dienen, is ten strengste verboden.

Houding bezoeker aan de deur

 • Een relaxte houding en dito gedrag is basisvoorwaarde om binnen te komen. Bij agressieve toon of houding wordt de toegang geweigerd.
 • Wij tolereren geen agressief gedrag bij de entree of in de zaak.
 • Personen die weigeren entreegeld te betalen, worden geweigerd.
 • Personen die weigeren door de metaaldetector te lopen, worden niet toegelaten.
 • Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kun je op wapens en drugs worden gecheckt. Indien hieraan door de bezoeker geen medewerking wordt verleend, wordt de toegang ontzegd.

Weigeringsgronden ten aanzien van kleding

 • Dresscode: De organisatie behoudt zich het recht voor de toegang te weigeren op grond van niet gepaste kleding. De (naam club) is een club die zich richt op de jonge, trendy en modebewuste bezoeker.
 • Bij specifieke thema-avonden wordt de dresscode via flyers, pers en onze website bekend gemaakt.
 • U dient een verzorgd uiterlijk te hebben en correct gekleed te zijn. Sportkleding, sportschoenen en caps zijn verboden.
 • Onze gasten dienen een verzorgd uiterlijk te hebben. Daaronder wordt o.a. verstaan: - geen sportkleding of sportschoenen; - geen kapotte kleding; - geen onzedelijke kleding; - geen petjes; - geen vuile kleding of onverzorgd uiterlijk.

Vernieling en vandalisme

 • Bezoekers die zich bij het verlaten van de club luidruchtig gedragen en/of vernielingen aanbrengen, vuilnis achterlaten of wildplassen, wordt in het vervolg de toegang geweigerd.
 • Gasten die in het (recente) verleden problemen hebben veroorzaakt, kan de toegang worden ontzegd.
 • Indien u in het verleden problemen heeft veroorzaakt, kan u de toegang blijvend worden ontzegd.

Groepen en reserveringen

 • We behouden ons het recht voor groepen groter dan …. (minimaal 4) te weigeren.

Recht van weigeren

 • Indien het binnen te druk is of wanneer op grond van een speciaal uitnodigingsbeleid drukte wordt verwacht, behouden we ons het recht voor u de toegang te weigeren.
 • Wanneer het binnen te druk is of verwacht wordt dat veel houders van VIP kaarten zich aanmelden, wordt voor deze mensen ruimte vrijgehouden. Dit kan als reden voor een weigering worden aangevoerd.
 • Vanwege grote drukte op vrijdag en zaterdag kan, in verband met de veiligheid, slechts een beperkt aantal nieuwe klanten worden toegelaten. Klanten die dan de toegang wordt ontzegd nodigen wij ter kennismaking uit op de donderdag.

Besloten Feesten

 • Bij specifieke thema-avonden wordt de speciale dresscode via flyers, pers en onze website bekend gemaakt.
 • Besloten party’s zullen apart bekend worden gemaakt via flyers en de website.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens