Download de gratis KHN App

Veiligheid

KHN streeft naar gezond ondernemerschap binnen een veilige omgeving waarbij de veiligheid van gast, werknemer en ondernemer is gewaarborgd.

Nieuws

Cybersecurity in de horeca: luxe of noodzaak?

14-02-2017
-

Hoe veilig is úw bedrijf?

Carnaval komt eraan! Waar moet u op letten?

24-01-2017
-

Zijn er regels? Waar moet u op letten? Check de tips van KHN!

Meld u nu aan voor de gratis overvalpreventie- en agressietrainingen van KHN

20-12-2016
-

Laat u niet overvallen en meld u snel aan voor de training 'Overvalpreventie' of de training 'Omgaan met ongewenst gedrag en agressie'

KHN: Voorkom discriminatie in de horeca

29-11-2016
-

In de uitzending van Undercover Nederland op 27 november 2016 werden beelden getoond van een groep donkere mannen en een groep Marokkanen die enkele horecabedrijven niet binnenkwamen. Het programma heeft hiermee aangetoond dat discriminatie aan de deur in de horeca nog steeds kan voorkomen. Discriminatie is bij wet verboden. KHN adviseert u over de regels.

Marco Honsbeek van Verhage ontvangt 'Wel zo veilig Award'

10-10-2016
-

Inzet voor preventie gewaardeerd door ministerie Veiligheid en Justitie en KHN

Vraag & antwoord

Wat moet ik doen bij afpersing?

Als iemand u onder druk zet om geld, goederen of informatie af te geven is er sprake van afpersing. Dit kan onder dreiging van geweld, maar ook kan de afperser dreigen bedrijfsgeheimen naar buiten te ‘lekken’.  De impact van afpersing is groot. Financieel maar ook op het persoonlijke vlak voor zowel het slachtoffer van afpersing als zijn naasten. Mocht u slachtoffer van afpersing zijn, laat u dan niet door angst en schaamte ervan weerhouden om aangifte te doen. Drie belangrijke tips om afpersing te stoppen.

 1. Betaal nooit! Toon weerbaarheid en ga niet in op de eisen van de afperser
 2. Bel de Vertrouwenslijn Afpersing via 0800 280 02 00 en vraag om advies. Dit kan ook anoniem.
 3. Doe aangifte bij de politie

Digitale vorm van afpersing
Van digitale afpersing is sprake als cybercriminelen bijvoorbeeld uw website hacken en blokkeren met ‘ransomware’ en die pas vrijgeven nadat u betaald heeft.

Bel de Vertrouwenslijn Afpersing: 0800 280 02 00 (24/7)
Bel de Vertrouwenslijn om afpersing te melden en/of om advies te vragen over wat u het beste kunt doen bij afpersing. Bij de Vertrouwenslijn werkt een team van ervaren vertrouwenspersonen die luisteren naar uw verhaal. Ook kunnen zij u in contact brengen met een deskundige die u kan adviseren en begeleiden bij het doen van aangifte. U kunt de Vertrouwenslijn ook bellen als u het vermoeden heeft dat er iemand in uw omgeving wordt afgeperst. U kunt ook anoniem bellen met een van de vertrouwenspersonen.

Kent u iemand die afgeperst wordt?
De Vertrouwenslijn is er ook om familie, vrienden en/of bekenden van een ondernemer advies te geven wat zij het beste kunnen doen of hoe het slachtoffer het beste geholpen kan worden.

De Vertrouwenslijn in het kort

 • Zeven dagen per week van 10.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar
 • Ervaren vertrouwenspersonen
 • Gesprekken blijven strikt vertrouwelijk
 • Mogelijkheid om ‘anoniem’ te bellen
 • Volledig onafhankelijk
 • Uw informatie wordt niet gedeeld met andere instanties

Over de Vertrouwenslijn Afpersing
De Vertrouwenslijn Afpersing is een initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie, Koninklijke Horeca Nederland (KHN), VNO-NCW/MKB Nederland, Thuiswinkel.org, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en het CCV. De Vertrouwenslijn wordt sinds 2015 beheerd door NL Confidential. Ga voor meer informatie naar Vertrouwenslijn.nl/afpersing.

Tools KHN

Wat moet ik doen als er zich in mijn bedrijf een bedrijfsongeval voordoet?

Als werkgever moet u uw medewerkers een veilige werkplek bieden. Maar wat als er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een ongeluk gebeurt? Wanneer bent u aansprakelijk? KHN geeft antwoord.

U bent wettelijk verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. De werkplek van uw medewerkers moet u zo inrichten en onderhouden dat zij veilig hun werk kunnen uitvoeren en tegen elk mogelijk gevaar zijn beschermd. Deze regels gelden niet alleen voor mensen in loondienst, maar ook voor uitzendkrachten.

Wanneer is er sprake van een bedrijfsongeval?
Wanneer uw werknemer te maken krijgt met een ongeluk op het werk. Bijvoorbeeld een ongeluk met een machine, van een trap valt, iets zwaars tilt of uitglijdt over een gladde vloer.

Wanneer bent u aansprakelijk?
Of u aansprakelijk bent voor het bedrijfsongeval, hangt af van verschillende factoren. Is het bedrijfsongeval veroorzaakt door een onveilige werkomgeving of een gebrek aan goede instructies en eventueel toezicht? Dan bent u aansprakelijk. U bent niet aansprakelijk wanneer bijvoorbeeld een goed geïnstrueerde kok zich snijdt aan de snijmachine waarbij hij zelf onvoorzichtig is geweest. Als er juiste instructies over de machine zijn gegeven en deze er ook naast hangen, en de kok is gediplomeerd, dan mag u ervan uitgaan dat de kok weet hoe hij met deze machine om moet gaan. In dat geval kan er al gauw sprake zijn van onvoorzichtigheid waarvoor u niet aansprakelijk bent.

Bedrijfsongeval? Wat moet u doen?
Als er sprake is van een bedrijfsongeval of wanneer u aansprakelijk wordt gesteld, dan zijn er een aantal stappen die u moet ondernemen. Zo wordt er een onderzoek gedaan door de arbeidsinspectie en er moet een onderzoek vanuit uw bedrijf zelf worden verricht. Uiteindelijk past u hierop uw risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op aan.

Melden bij de arbeidsinspectie
Bij ernstige arbeidsongevallen bent u verplicht om de Arbeidsinspectie in te schakelen. Een ongeval is ernstig als:

 • Een werknemer naar het ziekenhuis moet en daar wordt opgenomen 

 • Een werknemer door het ongeluk blijvend invalide wordt

 • Een werknemer overlijdt

De arbeidsinspectie onderzoekt de toedracht van het ongeval en bepaalt vervolgens of u nalatig bent geweest en al dan niet beboet moet worden. Ook als later blijkt dat er alsnog sprake is van een ziekenhuisopname of blijvend letsel dat in verband kan worden gebracht met het ongeval, dient u ook direct een melding te doen bij de arbeidsinspectie.

Zelf onderzoek doen
Het is altijd verstandig zelf onderzoek in te stellen als een werknemer een ongeluk krijgt op het werk. U kunt dit ongeval onderzoek zelf doen, maar bijvoorbeeld ook laten uitvoeren door uw Arbodienst. Dit onderzoek is vooral bedoeld om soortgelijke ongelukken in de toekomst te voorkomen. Neem in dit onderzoek ook zeker mee hoe de BHV is verlopen. 

KHN adviseert
Wanneer er in uw zaak een bedrijfsongeval plaatsvindt, dan is het verstandig om juridische bijstand in te schakelen en contact op te nemen met een goede jurist. KHN Juridisch Advies kan u hierbij helpen. Voor alle juridische vragen kunnen KHN-leden gratis contact opnemen met de afdeling Info & Advies via 0348 489 411. De medewerkers van Info & Advies maken een eerste inschatting en beoordelen of gespecialiseerd advies van KHN Juridisch Advies nodig is. In dat geval brengen zij u in contact met een juridisch adviseur. Een e-mail sturen kan ook via khnadvies@khn.nl.

Ben ik aansprakelijk voor diefstal van gasteneigendommen uit mijn garderobe?

In veel horecabedrijven hangt er in de garderobe een bordje waarop staat dat de directie niet aansprakelijk is bij diefstal of vermissing van kledingstukken. Mag dat? KHN geeft antwoord.

Als een gast zijn jas afgeeft bij een betaalde en bewaakte garderobe ontstaat een overeenkomst van bewaarneming. U bent dan verantwoordelijk voor de in bewaring gegeven jas. U bent dan verplicht om zorgvuldig om te gaan met hetgeen aan u in bewaring is gegeven.

Aansprakelijk?
Afhankelijk van de vraag hoever uw zorgvuldigheid gaat, kunt u door de gast aansprakelijk worden gesteld voor de schade veroorzaakt door verlies of diefstal.

Gratis garderobe
Is uw garderobe gratis en ook niet verplicht dan hangt het van de situatie af wie aansprakelijk is. In de meeste gevallen is er dan geen sprake van een overeenkomst van bewaarneming tussen u en de gast. Het risico van verlies of diefstal is in dat geval voor rekening van de gast.

Als een gast verplicht is om zijn jas af te geven ligt de zaak anders. Het maakt dan ook niet uit of men wel of niet heeft betaald voor het gebruik van de garderobe en u kunt dan door de gast aansprakelijk gesteld worden voor de schade.

Wat kunt u nu doen om de schade te beperken?

 1. Hang altijd duidelijk zichtbaar een bordje boven uw garderobe waarop u aansprakelijkheid afwijst. Het is niet zo dat u door het ophangen van zo'n bordje met zekerheid alle aansprakelijkheid kunt uitsluiten, maar gasten zullen door dit bordje eerder twijfelen of zij u aansprakelijk kunnen stellen. Daarnaast zet het uw gasten aan het denken over de waarde van de eigendommen die ze bij de garderobe achterlaten. Indien uw garderobe bewaakt is, of indien u de jassen van uw gasten in de zaal aanneemt om ze vervolgens elders op te hangen, valt aansprakelijkheid praktisch niet uit te sluiten (ook al hangt u een bordje op). In een café waar de gast de jas bij binnenkomst zelf in de gang ophangt, kàn de kwestie weer anders liggen. In alle gevallen wordt echter van u verwacht dat u uiterste zorgvuldigheid betracht.

 2. Op het bordje moet staan: "De directie is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van uw eigendommen" Een bordje waarop staat dat de directie zich niet aansprakelijk stelt voor het verlies van eigendom is fout. U stelt zichzelf immers niet aansprakelijk; dat doet de gast!

 3. Laat de kwestie door uw verzekering oplossen. U voorkomt hiermee dat u met uw gast in conflict komt over de waarde van de verloren goederen en de hoogte van de vergoeding. Uw verzekeraar is immers een expert op het gebied van het bepalen van de hoogte van de vergoeding en de mate van aansprakelijkheid.

 4. Vraag ook altijd naar de aankoopbon van het vermiste goed. Zo kunt u voorkomen dat u een te hoge vergoeding betaalt. Geef aan dat, indien de gast het bonnetje niet kan tonen, u niet de nieuwwaarde van de jas kunt vergoeden.

 5. In sommige situaties is het erg moeilijk om nu te bepalen wie aansprakelijk is voor de diefstal. Om nu beide partijen enigszins tegemoet te komen zonder dat u de volledige schade moet vergoeden, kunt u wellicht overwegen (een deel van) het zojuist door de gasten genoten diner niet in rekening te brengen en de kwestie daarmee op te lossen.

 6. Een gast behoort u te waarschuwen indien de goederen die hij in bewaring geeft een buitensporige waarde hebben. Waarschuwt de gast u niet, dan hoeft u niet altijd gehouden te zijn de hele schade te vergoeden.

Wat moet er in een calamiteitenplan staan?

In een bedrijf kunnen er onverhoopt noodsituaties ontstaan. In zulke gevallen is het belangrijk om te weten welke maatregelen getroffen moeten worden om de medewerkers, gasten en uzelf in veiligheid te brengen. Dit wordt beschreven en vastgelegd in een calamiteitenplan of bedrijfsnoodplan.

 

Inhoud plan
- In het calamiteitenplan moeten onder andere de volgende dingen staan:
- Namen plus telefoonnummers van BHV'ers.
- Alle alarmnummers.
- Waar de blus en EHBO-middelen aanwezig zijn.
- Hoe het instrueren van het personeel in zijn werk gaat.
- Wie actie neemt tot ontruimen.
- Wie de calamiteit meldt bij de hulpinstanties.
- Waar noodkaarten en plattegronden zich bevinden.
- Wat te doen bij een bommelding, terreuracties, ordeverstoringen en dergelijke.

Zijn mijn medewerkers verplicht om gehoorbescherming te dragen?

Bij geluidsniveaus boven de 85 dB(A) zijn uw medewerkers verplicht gehoorbeschermers te dragen. U dient er op toe te zien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Het ter beschikking stellen van gehoorbeschermers is verplicht vanaf een geluidsniveau hoger dan 80 dB(A). Ook moeten werknemers worden voorgelicht over de risico's van hard geluid en het gebruik van gehoorbeschermers. Dit kunt u laten doen door de Arbo-dienst of de leverancier van de gehoorbeschermers. Bij de keuze van gehoorbeschermers moeten de werknemers worden betrokken. De gehoorbeschermers moeten het geluidsniveau in het oor tot beneden de 80 dB(A) terugbrengen.

Het begint allemaal met de verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE). Hierin moet het gevaar van geluid en de aanpak daarvan terugkomen. Omdat het nagenoeg onmogelijk is het geluidsniveau te beperken, moet op een andere manier worden voorkomen dat werknemers blijvende gehoorschade oplopen; door het aanbieden van gehoorbeschermers. Als uw medewerker een gehooronderzoek wil ondergaan dient u de kosten hiervan te betalen. Dit onderzoek kan echter inbegrepen zijn in het contract met uw Arbo-dienst.

Terug