Download de gratis KHN App

Veiligheid

KHN streeft naar gezond ondernemerschap binnen een veilige omgeving waarbij de veiligheid van gast, werknemer en ondernemer is gewaarborgd.

Nieuws

Doe de gratis e-learning 'Laat je niet overvallen'

14-03-2017
-

Leer snel hoe u het risico op een overval zoveel mogelijk kunt verkleinen en hoe u het beste kunt reageren tijdens en na een overval

Cybersecurity in de horeca: luxe of noodzaak?

14-02-2017
-

Hoe veilig is úw bedrijf?

Meld u nu aan voor de gratis overvalpreventie- en agressietrainingen van KHN

20-12-2016
-

Laat u niet overvallen en meld u snel aan voor de training 'Overvalpreventie' of de training 'Omgaan met ongewenst gedrag en agressie'

KHN: Voorkom discriminatie in de horeca

29-11-2016
-

In de uitzending van Undercover Nederland op 27 november 2016 werden beelden getoond van een groep donkere mannen en een groep Marokkanen die enkele horecabedrijven niet binnenkwamen. Het programma heeft hiermee aangetoond dat discriminatie aan de deur in de horeca nog steeds kan voorkomen. Discriminatie is bij wet verboden. KHN adviseert u over de regels.

KHN blij met aanpak criminele motorbendes door politie en ministerie Veiligheid en Justitie

12-04-2016
-

Vorige week was er een massale vechtpartij tussen leden van rivaliserende motorbendes in een Rotterdams hotel waarbij zelfs schoten werden gelost. Gasten probeerden met hun kinderen de hotellobby zo snel mogelijk te verlaten.

Vraag & antwoord

Hoe vaak moet u uw brandblusmiddelen laten controleren?

Hoe vaak moet u volgens de wet uw brandblusser laten controleren? En is er een verschil tussen het type blusmiddel? KHN geeft antwoord en advies.

Er wordt in de wet onderscheid gemaakt tussen draagbare en verrijdbare blusmiddelen en brandslanghaspels en pompinstallaties. Als u wettelijk verplicht bent om deze middelen in uw bedrijf te hebben, moet u deze middelen periodiek en adequaat onderhouden en laten keuren. Als ondernemer moet u in ieder geval zelf in de gaten te houden dat de blusmiddelen nog aanwezig zijn én goed bereikbaar zijn.

Draagbare en verrijdbare blusmiddelen
Draagbare en verrijdbare blusmiddelen, zoals een handblusser, moeten tegenwoordig minimaal eens per twee jaar gecontroleerd te worden door een deskundige. Dit schrijft de wet voor. Er zijn echter brand- en opstalverzekeringen die jaarlijkse controle van deze blusmiddelen voorschrijven. Kijk dus altijd uw polisvoorwaarden na of neem contact op met uw verzekeringsadviseur.

Vaste blusmiddelen
Vaste blusmiddelen, zoals een brandslanghaspel, moeten minimaal jaarlijks te worden gecontroleerd door een deskundige. Hierbij wordt niet alleen de werking van het blusmiddel gecontroleerd, maar ook de werking van de keerklep en het risico op legionella.

Met KHN korting op brandblusmiddelen
Leden van KHN ontvangen tot 40% korting op brand- en beveiligingsproducten van Chubb Fire & Security. Bekijk hier uw korting!

Vragen?
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Mag u een bewakingscamera in uw bedrijf plaatsen?

Waar moet u op letten als u een camera in uw bedrijf plaatst? Aan welke voorwaarden moet u denken? Waar mag u de beelden voor gebruiken? KHN geeft antwoord!

Het inzetten van bewakingscamera’s is toegestaan als dit noodzakelijk is. Het doel moet niet op een andere manier kunnen worden bereikt met een minder ingrijpend middel. Het inzetten van bewakingscamera’s staat op gespannen voet met de privacy van uw medewerkers. Uw bedrijfsbelang moet daarom opwegen tegen het privacybelang van uw medewerkers. U moet ervoor zorgen dat de inbreuk op de privacy van uw medewerkers zo klein mogelijk is. Zo mag u bijvoorbeeld geen camera’s ophangen in de omkleedruimte van uw personeel. 

Doel
Er moet sprake zijn van het inzetten van bewakingscamera’s om een van de volgende redenen:

 • Bescherming van de veiligheid en gezondheid van personen
 • Beveiliging van toegang tot gebouwen en terreinen
 • Bewaking van zaken die zich bevinden in de gebouwen of terreinen
 • Controle op productieproces
 • Vastleggen van incidenten

Informeren 
U moet het cameratoezicht melden bij het CBP, tenzij u hiervan bent vrijgesteld. Wanneer u uw camera’s duidelijk zichtbaar inzet en gebruikt op de voorgeschreven wijze, hoeft u het cameratoezicht niet te melden.

Let op!
De bewakingscamera’s zijn bedoeld voor een van bovengenoemde doeleinden. Dit betekent dat u de camerabeelden niet kunt gebruiken om uw medewerkers aan te spreken op hun functioneren.

Melden?
Wanneer u een ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging heeft, dient u toestemming te vragen om de camera’s in te zetten. Daarnaast dient u uw medewerkers en gasten te informeren dat u gebruikmaakt van bewakingscamera’s. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door borden op te hangen in uw bedrijf. Bovendien is het aan te raden om de inzet van bewakingscamera’s op te nemen in uw huisregels voor het personeel.

Korting op horecapakketten camerabewaking en inbraakalarm
Als lid van KHN krijgt u veel korting op de All-Right Security horecapakketten voor camerabewaking en inbraakalarm.

Vragen?
Neem contact op met de adviseurs van de Info & Advies via 0348 48 94 11 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Bent u aansprakelijk voor diefstal van gasteneigendommen uit uw garderobe?

In veel horecabedrijven hangt er in de garderobe een bordje waarop staat dat de directie niet aansprakelijk is bij diefstal of vermissing van kledingstukken. Mag dat? KHN geeft antwoord.

Als een gast zijn jas afgeeft bij een betaalde en bewaakte garderobe ontstaat een overeenkomst van bewaarneming. U bent dan verantwoordelijk voor de in bewaring gegeven jas. U bent dan verplicht om zorgvuldig om te gaan met hetgeen aan u in bewaring is gegeven.

Aansprakelijk?
Afhankelijk van de vraag hoever uw zorgvuldigheid gaat, kunt u door de gast aansprakelijk worden gesteld voor de schade veroorzaakt door verlies of diefstal.

Gratis garderobe
Is uw garderobe gratis en ook niet verplicht dan hangt het van de situatie af wie aansprakelijk is. In de meeste gevallen is er dan geen sprake van een overeenkomst van bewaarneming tussen u en de gast. Het risico van verlies of diefstal is in dat geval voor rekening van de gast.

Als een gast verplicht is om zijn jas af te geven ligt de zaak anders. Het maakt dan ook niet uit of men wel of niet heeft betaald voor het gebruik van de garderobe en u kunt dan door de gast aansprakelijk gesteld worden voor de schade.

Wat kunt u nu doen om de schade te beperken?

 1. Hang altijd duidelijk zichtbaar een bordje boven uw garderobe waarop u aansprakelijkheid afwijst. Het is niet zo dat u door het ophangen van zo'n bordje met zekerheid alle aansprakelijkheid kunt uitsluiten, maar gasten zullen door dit bordje eerder twijfelen of zij u aansprakelijk kunnen stellen. Daarnaast zet het uw gasten aan het denken over de waarde van de eigendommen die ze bij de garderobe achterlaten. Indien uw garderobe bewaakt is, of indien u de jassen van uw gasten in de zaal aanneemt om ze vervolgens elders op te hangen, valt aansprakelijkheid praktisch niet uit te sluiten (ook al hangt u een bordje op). In een café waar de gast de jas bij binnenkomst zelf in de gang ophangt, kàn de kwestie weer anders liggen. In alle gevallen wordt echter van u verwacht dat u uiterste zorgvuldigheid betracht.

 2. Op het bordje moet staan: 'De directie is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van uw eigendommen.' Een bordje waarop staat dat de directie zich niet aansprakelijk stelt voor het verlies van eigendom is fout. U stelt zichzelf immers niet aansprakelijk; dat doet de gast!

 3. Laat de kwestie door uw verzekering oplossen. U voorkomt hiermee dat u met uw gast in conflict komt over de waarde van de verloren goederen en de hoogte van de vergoeding. Uw verzekeraar is immers een expert op het gebied van het bepalen van de hoogte van de vergoeding en de mate van aansprakelijkheid.

 4. Vraag ook altijd naar de aankoopbon van het vermiste goed. Zo kunt u voorkomen dat u een te hoge vergoeding betaalt. Geef aan dat, indien de gast het bonnetje niet kan tonen, u niet de nieuwwaarde van de jas kunt vergoeden.

 5. In sommige situaties is het erg moeilijk om nu te bepalen wie aansprakelijk is voor de diefstal. Om nu beide partijen enigszins tegemoet te komen zonder dat u de volledige schade moet vergoeden, kunt u wellicht overwegen (een deel van) het zojuist door de gasten genoten diner niet in rekening te brengen en de kwestie daarmee op te lossen.

 6. Een gast behoort u te waarschuwen indien de goederen die hij in bewaring geeft een buitensporige waarde hebben. Waarschuwt de gast u niet, dan hoeft u niet altijd gehouden te zijn de hele schade te vergoeden.

Afpersing in de horeca

Een op de tien ondernemers is de afgelopen vijf jaar slachtoffer geweest van afpersing. Ook in de horeca komt afpersing voor. Afpersing is in de meeste gevallen onzichtbaar en heeft grote impact op het slachtoffer en zijn directe omgeving. Hoe voorkomt u afpersing? En wat moet u doen als u als horecaondernemer wordt afgeperst?

Afpersing; het zal u maar overkomen. Er is sprake van afpersing als iemand u door bedreiging van geweld, smaad of openbaarmaking van een geheim dwingt geld, goederen of informatie af te geven. Afpersen gebeurt ook digitaal: bijvoorbeeld als iemand uw website hackt en blokkeert met ‘ransomware’ en die pas vrijgeeft nadat u betaald heeft. 

De impact van afpersing is groot: het zorgt voor groot financieel en persoonlijk leed voor ondernemers en hun families. En vaak durven slachtoffers geen aangifte te doen. Een slechte zaak want hoe eerder actie wordt ondernomen, hoe groter de pakkans.

Wat te doen bij afpersing?

 1. Betaal nooit! Ga niet in op de eisen van de afperser.
 2. Bel (anoniem) de Vertrouwenslijn via 0800 2800 200 en vraag om advies.
 3. Doe aangifte bij de politie.

Vertrouwenslijn bellen
De Vertrouwenslijn is zeven dagen per week bereikbaar (van 10 to 17 uur) en is er voor iedereen die onder druk staat door crimineel gedrag van anderen. Via de Vertrouwenslijn legt u (anoniem) contact met ervaren vertrouwenspersonen die luisteren naar uw verhaal. Zij kunnen u adviseren, in contact brengen met deskundigen en – als u dit wilt – u begeleiden bij het doen van aangifte bij de politie.

Kent u iemand die afgeperst wordt?
Heeft u het vermoeden dat iemand in uw omgeving wordt afgeperst? Ook dan kunt u de Vertrouwenslijn bellen via 0800 2800 200. De Vertrouwenslijn is er ook voor familie, vrienden en bekenden van een horecaondernemer, om advies te geven wat zij het beste kunnen doen of hoe het slachtoffer het beste geholpen kan worden.

Over de Vertrouwenslijn Afpersing
De Vertrouwenslijn Afpersing is een initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie, Koninklijke Horeca Nederland (KHN), VNO-NCW/MKB Nederland, Thuiswinkel.org, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en het CCV. De Vertrouwenslijn wordt sinds 2015 beheerd door NL Confidential. Ga voor meer informatie naar devertrouwenslijn.nl/afpersing.

Tools KHN

Wat moet ik doen als er zich in mijn bedrijf een bedrijfsongeval voordoet?

Als werkgever moet u uw medewerkers een veilige werkplek bieden. Maar wat als er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een ongeluk gebeurt? Wanneer bent u aansprakelijk? KHN geeft antwoord.

U bent wettelijk verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. De werkplek van uw medewerkers moet u zo inrichten en onderhouden dat zij veilig hun werk kunnen uitvoeren en tegen elk mogelijk gevaar zijn beschermd. Deze regels gelden niet alleen voor mensen in loondienst, maar ook voor uitzendkrachten.

Wanneer is er sprake van een bedrijfsongeval?
Wanneer uw werknemer te maken krijgt met een ongeluk op het werk. Bijvoorbeeld een ongeluk met een machine, van een trap valt, iets zwaars tilt of uitglijdt over een gladde vloer.

Wanneer bent u aansprakelijk?
Of u aansprakelijk bent voor het bedrijfsongeval, hangt af van verschillende factoren. Is het bedrijfsongeval veroorzaakt door een onveilige werkomgeving of een gebrek aan goede instructies en eventueel toezicht? Dan bent u aansprakelijk. U bent niet aansprakelijk wanneer bijvoorbeeld een goed geïnstrueerde kok zich snijdt aan de snijmachine waarbij hij zelf onvoorzichtig is geweest. Als er juiste instructies over de machine zijn gegeven en deze er ook naast hangen, en de kok is gediplomeerd, dan mag u ervan uitgaan dat de kok weet hoe hij met deze machine om moet gaan. In dat geval kan er al gauw sprake zijn van onvoorzichtigheid waarvoor u niet aansprakelijk bent.

Bedrijfsongeval? Wat moet u doen?
Als er sprake is van een bedrijfsongeval of wanneer u aansprakelijk wordt gesteld, dan zijn er een aantal stappen die u moet ondernemen. Zo wordt er een onderzoek gedaan door de arbeidsinspectie en er moet een onderzoek vanuit uw bedrijf zelf worden verricht. Uiteindelijk past u hierop uw risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op aan.

Melden bij de arbeidsinspectie
Bij ernstige arbeidsongevallen bent u verplicht om de Arbeidsinspectie in te schakelen. Een ongeval is ernstig als:

 • Een werknemer naar het ziekenhuis moet en daar wordt opgenomen 

 • Een werknemer door het ongeluk blijvend invalide wordt

 • Een werknemer overlijdt

De arbeidsinspectie onderzoekt de toedracht van het ongeval en bepaalt vervolgens of u nalatig bent geweest en al dan niet beboet moet worden. Ook als later blijkt dat er alsnog sprake is van een ziekenhuisopname of blijvend letsel dat in verband kan worden gebracht met het ongeval, dient u ook direct een melding te doen bij de arbeidsinspectie.

Zelf onderzoek doen
Het is altijd verstandig zelf onderzoek in te stellen als een werknemer een ongeluk krijgt op het werk. U kunt dit ongeval onderzoek zelf doen, maar bijvoorbeeld ook laten uitvoeren door uw Arbodienst. Dit onderzoek is vooral bedoeld om soortgelijke ongelukken in de toekomst te voorkomen. Neem in dit onderzoek ook zeker mee hoe de BHV is verlopen. 

KHN adviseert
Wanneer er in uw zaak een bedrijfsongeval plaatsvindt, dan is het verstandig om juridische bijstand in te schakelen en contact op te nemen met een goede jurist. KHN Juridisch Advies kan u hierbij helpen. Voor alle juridische vragen kunnen KHN-leden gratis contact opnemen met de afdeling Info & Advies via 0348 489 411. De medewerkers van Info & Advies maken een eerste inschatting en beoordelen of gespecialiseerd advies van KHN Juridisch Advies nodig is. In dat geval brengen zij u in contact met een juridisch adviseur. Een e-mail sturen kan ook via khnadvies@khn.nl.

Wat moet er in een calamiteitenplan staan?

In een bedrijf kunnen er onverhoopt noodsituaties ontstaan. In zulke gevallen is het belangrijk om te weten welke maatregelen getroffen moeten worden om de medewerkers, gasten en uzelf in veiligheid te brengen. Dit wordt beschreven en vastgelegd in een calamiteitenplan of bedrijfsnoodplan.

 

Inhoud plan
In het calamiteitenplan moeten onder andere staan: 

 • Namen plus telefoonnummers van bhv'ers
 • Alle alarmnummers
 • Waar de blus- en EHBO-middelen aanwezig zijn
 • Hoe het instrueren van het personeel in zijn werk gaat
 • Wie actie neemt tot ontruimen
 • Wie de calamiteit meldt bij de hulpinstanties
 • Waar noodkaarten en plattegronden zich bevinden
 • Wat te doen bij een bommelding, terreuracties, ordeverstoringen en dergelijke

Het komt erop neer dat een calamiteitplan moet bestaan uit: instructies, een instructieplan, alarmering, de verzamelplaats en tekeningen.

Verplicht bhv'er aanstellen
Verder bepaalt de Arbowet bepaalt dat u verplicht bent om -naast het hebben van een calamiteitenplan- een bhv’er aan te stellen. U vindt hier meer informatie over de regels voor bhv’ers.

Calamiteitenplan hotels
Kijk hier voor meer informatie over een calamiteitenplan bij hotels en een voorbeeld calamiteitenplan voor hotels.

Vragen?
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Zijn mijn medewerkers verplicht om gehoorbescherming te dragen?

Bij geluidsniveaus boven de 85 dB(A) zijn uw medewerkers verplicht gehoorbeschermers te dragen. U dient er op toe te zien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Het ter beschikking stellen van gehoorbeschermers is verplicht vanaf een geluidsniveau hoger dan 80 dB(A). Ook moeten werknemers worden voorgelicht over de risico's van hard geluid en het gebruik van gehoorbeschermers. Dit kunt u laten doen door de Arbo-dienst of de leverancier van de gehoorbeschermers. Bij de keuze van gehoorbeschermers moeten de werknemers worden betrokken. De gehoorbeschermers moeten het geluidsniveau in het oor tot beneden de 80 dB(A) terugbrengen.

Het begint allemaal met de verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE). Hierin moet het gevaar van geluid en de aanpak daarvan terugkomen. Omdat het nagenoeg onmogelijk is het geluidsniveau te beperken, moet op een andere manier worden voorkomen dat werknemers blijvende gehoorschade oplopen; door het aanbieden van gehoorbeschermers. Als uw medewerker een gehooronderzoek wil ondergaan dient u de kosten hiervan te betalen. Dit onderzoek kan echter inbegrepen zijn in het contract met uw Arbo-dienst.

Terug