Modelarbeidsovereenkomsten horeca-cao 2020

De horeca-cao kent algemene regels voor bepaalde en onbepaalde tijd en regels speciaal voor seizoenkrachten, invalkrachten en leerlingen. Daarom is het belangrijk dat de individuele arbeidsovereenkomst daar goed op aansluit. Zo kan je optimaal gebruik maken van de regels. En je weet dat je ook het wettelijke arbeidsrecht netjes nakomt.

Je kunt de modelarbeidsovereenkomsten van de horeca-cao downloaden in Word.

Model employment agreements

KHN-Model employment agreements provide employers practical tools for employment agreements with your employees according to the collective labour agreement (cla) for the hotel, restaurant and café industry (horeca) 2020 conform Dutch law.

Models in English

Tools in deze categorie

Model Huishoudelijk reglement

Naast arbeidsovereenkomst en horeca-cao staan in dit voorbeeld-reglement extra regels voor alle medewerkers in jouw bedrijf.
Bekijk hier

Modelcontract stagiair

Voorbeeld arbeidsovereenkomst voor contract met een stagiair.
Bekijk hier

Modelcontract voor onbepaalde tijd

Voorbeeld arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij de horeca-cao.
Bekijk hier

Modelcontract voor leerlingen

Voorbeeld arbeidsovereenkomst voor leerlingen bij de horeca-cao.
Bekijk hier

Modelcontract invalkracht-nuluren bepaalde tijd

Voorbeeld arbeidsovereenkomst invalkracht-nuluren bepaalde tijd bij de horeca-cao.
Bekijk hier

Modelcontract bepaalde tijd

Voorbeeld arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij de horeca-cao.
Bekijk hier