Download de gratis KHN App

Vergunningen

Als horecaondernemer heeft u te maken met veel wet- & regelgeving. Denk aan algemene regels, meldingen en vergunningen. De Rijksoverheid stelt de regels deels vast in wetten en besluiten. Provincies en gemeenten in verordeningen zoals de Algemeen Plaatselijke Verordening. Zowel rijksinspecties als regionale/lokale inspectiediensten houden toezicht op het naleven van de regels door horecabedrijven.

Nieuws

Robèr Willemsen op radio 1: 'We zijn belast met te veel onnodige regels'

06-03-2017
-

Zijn er teveel regels en gelden voor iedereen dezelfde regels? Robèr Willemsen vertelt over de regeldruk in Nederland...

KHN wil ruimere venstertijden bevoorrading in binnensteden

16-02-2017
-

Samenwerking gemeenten en bedrijfsleven levert veel winst op voor efficiënte bevoorrading

KHN wil mkb-toets tegen onnodige regeldruk

15-02-2017
-

'Wet- en regelgeving moeten het mkb beschermen en stimuleren in plaats van tegenwerken'  

Poll: Organiseert u door de hoge veiligheidseisen tijdens Koningsdag minder activiteiten?

08-03-2016
-

Is de organisatie van Koningsdag voor u nog rendabel?

KHN: Rapport Rinnooy Kan risico voor horeca

08-06-2015
-

KHN wil minder vergunningen en lagere kosten die wél realistisch en uitlegbaar zijn

Vraag & antwoord

Welke diploma’s zijn voor u als horecaondernemer verplicht?

Welke diploma’s zijn nu eigenlijk verplicht in de horeca? Welke diploma’s u nodig heeft, is afhankelijk van uw horecabedrijf: schenkt u alcohol? Heeft u personeel in dienst? Serveert u maaltijden? KHN zet de eisen op een rij en geeft advies.

Drank- en Horecawetvergunning
Als u alcohol schenkt in uw bedrijf is een Drank- en Horecawetvergunning (DHW-vergunning) verplicht. Eén van de eisen voor het verkrijgen van een DHW-vergunning is een SVH-verklaring Sociale Hygiëne. Gedurende de openingstijden van uw bedrijf moet er altijd iemand aanwezig zijn die op de DHW-vergunning staat. En om op de vergunning te staan, is er een SVH-verklaring Sociale Hygiëne nodig. Het is mogelijk om uw leidinggevende op de vergunning bij te schrijven. Deze leidinggevende moet minimaal 21 jaar oud zijn.

Tip: Als lid van KHN ontvangt u 10% korting op het lesgeld van alle opleidingen van HOC.nl

Voedselveiligheid
Elk bedrijf dat met voedsel en dranken werkt, moet voldoen aan de wetten van voedselveiligheid. Iedere horecaondernemer is vanaf 1 april 2016 verplicht om volgens de laatste Hygiënecode te werken. Het is niet verplicht om een cursus te volgen of een diploma te hebben. U bent wel verplicht om te werken volgens de nieuwe Hygiënecode. Het is belangrijk dat uw medewerkers kennis hebben genomen van de inhoud van de code en een instructie hebben gehad hoe zij veilig voedsel kunnen bereiden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zal bij haar inspectie ook nagaan in hoeverre uw medewerkers op de hoogte zijn van de inhoud van de Hygiënecode. U kunt deze instructie ook zelf geven, bijvoorbeeld aan de hand van de werkinstructies uit de Hygiënecode.

Tip: Heeft u de nieuwe Hygiënecode al in huis? Bestel ‘m hier!

Tip: KHN BedrijfsAdviesHOC.nl en Bureau de Wit bieden verschillende HACCP-trainingen op het gebied van de nieuwe Hygiënecode voor de horeca. Als lid van KHN ontvangt u uiteraard korting!

Allergenen
Volgens de allergenenwet die sinds 13 december 2014 van kracht is, bent u als horecaondernemer verplicht om uw gasten te kunnen informeren over de aan- of afwezigheid van allergenen in de producten die u aanbiedt. Hoe u uw gast informeert over allergenen mag u zelf bepalen: schriftelijk, mondeling of elektronisch. Wanneer u kiest voor een mondelinge toelichting, is het volgen van e-learning één van de mogelijkheden om aan de wetgeving te voldoen. Deze e-learning moet u jaarlijks herhalen. 

U bent dus niet verplicht om een diploma te behalen. Alleen wanneer u kiest voor mondelinge toelichting met de e-learning, moet u de e-learning jaarlijks herhalen. Deze e-learning module vindt u hier.

Bedrijfshulpverlening
Als u minimaal één medewerker in dienst heeft, bent u verplicht om een bhv’er aan te stellen. De wet schrijft niet voor hoe u de bedrijfshulpverlening moet regelen. In kleine bedrijven kunt u zelf de bhv’er zijn. Let op: wanneer u niet aanwezig bent in het bedrijf, moet er een vervanger aanwezig zijn.

Op basis van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) moet u het juiste aantal bedrijfshulpverleners vaststellen. Houd rekening met ziekte, vakanties of ploegendienst en zorg dat er voldoende bhv’ers opgeleid zijn.

Tip: U kunt een certificaat halen. KHN biedt in samenwerking met Chubb Fire & Security een eendaagse bhv-cursus met e-learning aan.

Leerlingen in dienst
Heeft u leerlingen in dienst of wilt u deze aannemen? Leerlingen moeten worden begeleid door een gediplomeerd leermeester.

Tip: Op de Leermeestertraining met SVH Leermeester examen krijgt u als lid van KHN korting via HOC.nl.

Portiers
Werkt u met portiers? Zij moeten in dienst zijn van een gecertificeerd beveiligingsbedrijf. Ook moeten zij de opleiding Horecaportier hebben gevolgd.

Overige diploma’s
Opleidingen op het gebied van ondernemingsvaardigheden zijn niet verplicht. De vestigingseisen zijn in 1998 al afgeschaft.

Start u een bedrijf?
Wilt u een café, restaurant, hotel of andere horecaonderneming starten of overnemen?
Dan wilt u zich natuurlijk optimaal voorbereiden en antwoord krijgen op al uw vragen over het ondernemerschap. KHN BedrijfsAdvies organiseert speciaal voor starters een dagcursus.

Waar vind ik meer informatie over het digitaal ondernemingsdossier?

Het Ondernemingsdossier is de online tool van ondernemers om gegevens uit te wisselen met de overheid. Via het digitale dossier kunt online vergunningen aanvragen en meldingen doen. Zie voor meer informatie www.ondernemingsdossier.nl.

Bij de aanvraag van een DHW vergunning staat de vraag of ik een beroep wil doen op art. 46. Wat bedoelt men daarmee?

Dat artikel doelt op de mogelijkheid om ontheffing te krijgen van de inrichtingseisen van de Drank- en Horecawet (DHW). Het artikel staat ook wel bekend als de "Bruine kroegenregeling" en is/was met name van toepassing voor horecabedrijven in Amsterdam.  

In 1967 is er een gewijzigde DHW gekomen die stelde dat een horecabedrijf tenminste 1 horecalokaliteit (de besloten ruimte waarin alcohol wordt geschonken) van minimaal 35 m2 moet omvatten.

Voor bedrijven die destijds bij de verandering van de wet niet aan deze eis voldeden, is er een overgangsbepaling opgenomen. Deze overgangsbepaling geldt nog steeds voor horecabedrijven die voor 30 september 1967 niet voldeden aan de nieuwe eis. Zoals u zult begrijpen, zal er slechts een zeer kleine groep horecaondernemers een beroep willen doen op het huidige artikel 46.

Komen er vaststaande legestarieven nu het bijschrijven van leidinggevenden als aanhangsel op de Drank- en Horecavergunning mogelijk is?

Nee, helaas komen deze er niet. KHN heeft gevraagd om landelijk vastgestelde tarieven, maar dit is niet gehonoreerd. Door de mogelijkheid van het bijschrijven via een aparte vergunning is een, conform de wens van de wetgever, grote administratieve lastenverlichting gerealiseerd. Immers, er hoeft hierdoor niet meer een compleet nieuwe drank- en horecavergunning afgegeven te worden.

Een gemeente mag echter nog steeds leges vragen voor het afgeven van het nieuwe aanhangsel. Aangezien de inspanning van de gemeente met deze regel drastisch is gereduceerd, ligt het voor de hand dat voor het bijschrijven van een leidinggevende een sterk gereduceerd tarief wordt gehanteerd. Of dit in de praktijk ook zo uitwerkt valt te bezien. 

Mag ik aard- en nagelvaste verbouwingen uitvoeren aan mijn huurpand?

U mag onder bepaalde voorwaarden aard- en nagelvaste verbouwingen uitvoeren aan uw huurpand.

Het is van belang na te gaan of u hier een bouwvergunning voor nodig heeft. Daarnaast is het raadzaam om vooraf te overleggen met de pandeigenaar of hij met uw plannen instemt. en nagelvast aanbrengt, wordt namelijk automatisch eigendom van de pandeigenaar.

Door te overleggen met de pandeigenaar kunt u afspraken maken in (aanvulling op) de huurovereenkomst. Hierin kunt u afspreken dat u aan het einde van de huurperiode een vergoeding krijgt voor de aangebrachte zaken of dat u het pand niet in de oorspronkelijke staat hoeft terug te brengen.

Terug

Ledenvoordelen

Er zijn geen nieuwsberichten gevonden.