Vergunningen

Als horecaondernemer heeft u te maken met veel wet- & regelgeving. Denk aan algemene regels, meldingen en vergunningen. De Rijksoverheid stelt de regels deels vast in wetten en besluiten. Provincies en gemeenten in verordeningen zoals de Algemeen Plaatselijke Verordening. Zowel rijksinspecties als regionale/lokale inspectiediensten houden toezicht op het naleven van de regels door horecabedrijven.

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten gevonden.

Vraag & antwoord

Waar moet een leidinggevende in de horeca aan voldoen?

Een leidinggevende in de horeca moet volgens de Drank- en Horecawet minimaal 21 jaar oud zijn. Dit is dus ook de minimale leeftijdsgrens om een horecabedrijf te starten.

Daarnaast moet de leidinggevende voldoen aan de eisen ten aanzien van zedelijk gedrag.

Dit betekent dat:

 • Een leidinggevende niet in een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst mag zijn, of ter beschikking is gesteld.
 • Een leidinggevende niet binnen de laatste vijf jaar wegens een misdrijf onherroepelijk veroordeeld is geweest tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van meer dan zes maanden.
 • Een leidinggevende niet binnen de laatste vijf jaar bij meer dan 1 uitspraak onherroepelijk veroordeeld is tot een onvoorwaardelijke geldboete van 500 euro of meer.

Ook mag een leidinggevende de laatste vijf jaar geen leidinggevende zijn geweest van een inrichting waarvan de vergunning is ingetrokken op grond van artikel 31 Drank- en Horecawet of die voor tenminste een maand is gesloten.

Heeft een wijziging van de rechtsvorm van jouw bedrijf gevolgen voor jouw vergunningen?

Als je de rechtsvorm van jouw bedrijf wijzigt, kan dat gevolgen hebben voor jouw vergunningen. Waar moet je op letten? KHN geeft antwoord en advies.

Exploitatievergunning

In de meeste gemeenten is een exploitatievergunning verplicht om een horecabedrijf te kunnen exploiteren. Het maakt hierbij niet uit of je wel of geen alcohol schenkt. De exploitatievergunning is persoonsgebonden. Dit betekent dat de vergunning niet overdraagbaar is. Een nieuwe exploitant moet deze vergunning dus zelf opnieuw aan vragen. Wanneer je jouw rechtsvorm wijzigt, is de persoon aan wie de vergunning was verleend ook gewijzigd. Dus ook in dat geval moet je de exploitatievergunning opnieuw aanvragen. 

Drank- en Horecavergunning

Als er alcohol wordt geschonken in jouw bedrijf, dien je in het bezit te zijn van een Drank- en Horecavergunning. Ook deze vergunning is persoonsgebonden. De Drank- en Horecavergunning moet je dan ook opnieuw aanvragen als de rechtsvorm wijzigt.

Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning is een soort verzamelvergunning waar verschillende activiteiten onder kunnen vallen. Denk aan bouwen/slopen, bevestiging van reclame of lichtbord aan het pand enzovoorts.). In de meeste gevallen is de omgevingsvergunning zaakgebonden. Bij een wijziging in de rechtsvorm hoeft de omgevingsvergunning niet opnieuw te worden aangevraagd. 

Overig

Het is mogelijk dat je nog andere vergunningen hebt naast bovengenoemde vergunningen. Bekijk per vergunning of deze persoons- of zaakgebonden is. Zo weet je of je een nieuwe vergunningaanvraag moet indienen als de rechtsvorm van jouw bedrijf verandert.

Vragen?

Wil je meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van KHN Advies via 0348 48 94 89 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Mag je zomaar een speelautomaat in je zaak plaatsen?

Wilt je in jouw horecaonderneming een speelautomaat plaatsen? Mag dat zomaar? Welke vergunningen heb je nodig? Waar moet je aan voldoen? KHN geeft antwoord.

Het hangt ervan af of het gaat om een kansspelautomaat of een behendigheidsautomaat.  

Bij een behendigheidsautomaat:

 • Is het spelresultaat afhankelijk van het inzicht of de behendigheid van de speler
 • Geeft de automaat alleen vrije spelen of een verlengde speelduur als beloning

Denk bijvoorbeeld aan een flipperkast. Je hebt hiervoor geen vergunning nodig.

Bij een kansspelautomaat:

 • Speelt toeval een grotere rol dan behendigheid of vaardigheid
 • Bij winst kun je geld, premie of prijzen winnen

Denk bijvoorbeeld aan een fruitautomaat of automatische roulette. Voor een kansspelautomaat heb je een vergunning nodig.

Vergunning

Het verschil zit er dus met name in dat bij een kansspelautomaat de speler geld of een premie kan winnen. Je hebt voor een behendigheidsautomaat dus geen vergunning nodig. Voor een kansspelautomaat wel.

Aanwezigheidsvergunning

Als je kansspelautomaten in jouw zaak wilt plaatsen, heb je een aanwezigheidsvergunning nodig. Een vergunning wordt alleen verstrekt aan zogenaamde ‘hoogdrempelige’ inrichtingen.

Hoogdrempelige’ inrichtingen

Hoogdrempelige inrichtingen zijn cafés of restaurants die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het bedrijf is in bezit van een geldige Drank- en Horecawetvergunning
 • Het bedrijf richt zich voornamelijk op gasten van 18 jaar en ouder
 • Het café- of restaurantbezoek staat op zichzelf, er vinden geen andere activiteiten plaats die een eigen stroom bezoekers trekken (zoals bijvoorbeeld in een bowlingcentrum)

Een hoogdrempelig horecabedrijf mag maximaal twee kansspelautomaten plaatsen als de vergunning is verleend. 

De burgemeester is de vergunningverlenende instantie. In een gemeentelijke verordening wordt bepaald voor hoeveel kansspelautomaten per inrichting een vergunning wordt afgegeven (met een maximum van twee). Dat kan dus per gemeente verschillen.

Laagdrempelige inrichtingen

Laagdrempelige bedrijven zoals een cafetaria, ijssalon of lunchroom kunnen geen aanwezigheidsvergunning krijgen. Zij mogen dus geen kansspelautomaat plaatsen. De huidige wetgeving geeft niet een heel duidelijk beeld over wat hoog- en laagdrempelig is, daar is vooral door jurisprudentie meer duidelijkheid over ontstaan. Toch zien we per gemeente nog steeds verschillen in de interpretatie van de regels. Mocht een vergunning worden geweigerd omdat uw bedrijf volgens de gemeente ‘laagdrempelig’ is dan loont het dus de moeite om te laten checken of de argumentatie van de gemeente klopt.

Samengestelde inrichtingen

Sommige bedrijven hebben zowel een hoogdrempelig als een laagdrempelig gedeelte. Bijvoorbeeld een restaurant met een cafetariagedeelte. Bij dit soort bedrijven kan een vergunning worden afgegeven voor kansspelautomaten als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De automaten worden alleen in het hoogdrempelige gedeelte geplaatst
 • De twee ruimten zijn van elkaar gescheiden
 • De bezoekers van het laagdrempelige gedeelte kunnen dit gedeelte betreden zonder het hoogdrempelige gedeelte te hoeven betreden

Eigenaar van de kansspelautomaat? Dan heb je een exploitatievergunning nodig

Ben je de eigenaar van de kansspelautomaat? Dan moet je een speciale exploitatievergunning hebben. In de meeste gevallen is de automaat niet in bezit van de horecaondernemer, maar van een extern bedrijf.

Automaat in de rookruimte?

In een rookruimte mag je een speelautomaat plaatsen. Maar let op: Het  aanbod in de rookruimte mag niet groter zijn dan in de overige bedrijfsruimte. Is dit wel het geval, dan worden gasten aangemoedigd naar de rookruimte te gaan omdat het daar aantrekkelijker is en dat is niet de bedoeling van de regelgeving.

Vragen?

Wil je meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van KHN Advies via 0348 48 94 89 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Mag je aard- en nagelvaste verbouwingen uitvoeren aan het huurpand?

Moet de verhuurder ingelicht worden? En welke vergunning is er nodig? KHN geeft antwoord.

Je mag onder bepaalde voorwaarden aard- en nagelvaste verbouwingen uitvoeren aan het huurpand.

Instemming schriftelijk vastleggen
Vooraf overleg je met de pandeigenaar of hij met jouw plannen instemt. Wij adviseren je deze instemming schriftelijk vast te leggen. Houdt er rekening mee dat de aard- en nagelvaste aanpassingen automatisch eigendom worden van de pandeigenaar.

Door te overleggen met de pandeigenaar kunt je afspraken maken in (aanvulling op) de huurovereenkomst. Hierin kun je afspreken dat je aan het einde van de huurperiode een vergoeding krijgt voor de aangebrachte zaken of dat je het pand niet in de oorspronkelijke staat hoeft terug te brengen.

Omgevingsvergunning
Daarnaast is het van belang om na te gaan of je hier een omgevingsvergunning voor nodig hebt. Je vraagt de omgevingsvergunning digitaal aan via de website van de gemeente of rechtstreeks via Omgevingsloket online.

Vragen?   
Wil je meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van KHN Advies via 0348 48 94 89 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Zijn er kosten verbonden aan het bijschrijven van leidinggevenden op de Drank- en Horecavergunning?

Moet je betalen voor het bijschrijven van leidinggevenden op de Drank- en Horecavergunning? Zijn dit landelijke tarieven? Of verschilt dit per gemeente? KHN geeft antwoord.

Ja, er zijn kosten verbonden aan het bijschrijven van leidinggevenden op jouw Drank- en Horecavergunning. Er zijn geen vaststaande legestarieven, deze verschillen per gemeente. Hoe hoog de leges zijn in jouw gemeente zijn vind je op de website van de gemeente of in de legesverordening van de gemeente.

KHN: Landelijk vastgestelde tarieven
Op 1 januari 2014 is de aangepaste Drank- en Horecavergunning van kracht gegaan. KHN heeft destijds gevraagd om landelijk vastgestelde tarieven, maar dit is niet gehonoreerd. Door de mogelijkheid van het bijschrijven via een aparte vergunning is een, conform de wens van de wetgever, grote administratieve lastenverlichting gerealiseerd. Immers, er hoeft hierdoor niet meer een compleet nieuwe drank- en horecavergunning afgegeven te worden.

Hoogte tarieven
Een gemeente mag leges vragen voor het afgeven van het nieuwe aanhangsel, de hoogte van de tarieven mag de gemeente zelf vaststellen. In de praktijk blijken er grote verschillen te zitten in de legestarieven.

Vragen?
Wil je meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van KHN Advies via 0348 48 94 89 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Welke diploma’s zijn voor mij als horecaondernemer verplicht?

Welke diploma’s zijn nu eigenlijk verplicht in de horeca? Welke diploma’s je nodig hebt, is afhankelijk van jouw horecabedrijf: schenk je alcohol? Heb je personeel in dienst? Serveer je maaltijden? KHN zet de eisen op een rij en geeft advies.

 

Drank- en Horecawetvergunning
Als je alcohol schenkt in jouw bedrijf is een Drank- en Horecawetvergunning (DHW-vergunning) verplicht. Eén van de eisen voor het verkrijgen van een DHW-vergunning is een SVH-verklaring Sociale Hygiëne. Gedurende de openingstijden van jouw bedrijf moet er altijd iemand aanwezig zijn die op de DHW-vergunning staat. En om op de vergunning te staan, is er een SVH-verklaring Sociale Hygiëne nodig. Het is mogelijk om jouw leidinggevende ook op de vergunning bij te schrijven. Deze leidinggevende moet minimaal 21 jaar oud zijn.

Tip: Als lid van KHN ontvang je 15% korting op het lesgeld van alle opleidingen van HOC.nl

Voedselveiligheid
Elk bedrijf dat met voedsel en dranken werkt, moet voldoen aan de wetten van voedselveiligheid. Iedere horecaondernemer is vanaf 1 april 2016 verplicht om volgens de laatste Hygiënecode te werken. Het is niet verplicht om een cursus te volgen of een diploma te hebben. Je bent wel verplicht om te werken volgens de nieuwe Hygiënecode. Het is belangrijk dat jouw medewerkers kennis hebben genomen van de inhoud van de code en een instructie hebben gehad hoe zij veilig voedsel kunnen bereiden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zal bij haar inspectie ook nagaan in hoeverre medewerkers op de hoogte zijn van de inhoud van de Hygiënecode. UJekunt deze instructie ook zelf geven, bijvoorbeeld aan de hand van de werkinstructies uit de Hygiënecode.

Tip: Heb je de nieuwe Hygiënecode al in huis? Bestel ‘m hier!

Tip: Horeca MaatwerkHOC.nl en Bureau de Wit bieden verschillende HACCP-trainingen op het gebied van de nieuwe Hygiënecode voor de horeca. Als lid van KHN ontvang je uiteraard korting!

Allergenen
Volgens de allergenenwet die sinds 13 december 2014 van kracht is, ben je als horecaondernemer verplicht om jouw gasten te kunnen informeren over de aan- of afwezigheid van allergenen in de producten die je aanbiedt. Hoe je de gast informeert over allergenen mag je zelf bepalen: schriftelijk, mondeling of elektronisch. Wanneer je kiest voor een mondelinge toelichting, is het volgen van e-learning één van de mogelijkheden om aan de wetgeving te voldoen. Deze e-learning moet je jaarlijks herhalen. 

Je  bent dus niet verplicht om een diploma te behalen. Alleen wanneer je kiest voor mondelinge toelichting met de e-learning, moet je de e-learning jaarlijks herhalen. Deze e-learning module vind je hier.

Bedrijfshulpverlening
Als je minimaal één medewerker in dienst hebt, ben je verplicht om een bhv’er aan te stellen. De wet schrijft niet voor hoe je de bedrijfshulpverlening moet regelen. In kleine bedrijven kun je zelf de bhv’er zijn. Let op: wanneer je niet aanwezig bent in het bedrijf, moet er een vervanger aanwezig zijn.

Op basis van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) moet je het juiste aantal bedrijfshulpverleners vaststellen. Houd rekening met ziekte, vakanties of ploegendienst en zorg dat er voldoende bhv’ers opgeleid zijn.

Tip: je kunt een certificaat halen. KHN biedt in samenwerking met Chubb Fire & Security een eendaagse bhv-cursus met e-learning aan.

Leerlingen in dienst
Heb je leerlingen in dienst of wil je deze aannemen? Leerlingen moeten worden begeleid door een gediplomeerd leermeester.

Tip: Op de Leermeestertraining met SVH Leermeester examen krijg je als lid van KHN korting via HOC.nl.

Portiers
Werk je met portiers? Zij moeten in dienst zijn van een gecertificeerd beveiligingsbedrijf. Ook moeten zij de opleiding Horecaportier hebben gevolgd.

Overige diploma’s
Opleidingen op het gebied van ondernemingsvaardigheden zijn niet verplicht. De vestigingseisen zijn in 1998 al afgeschaft.

Start je een bedrijf?
Wil je een café, restaurant, hotel of andere horecaonderneming starten of overnemen?
Dan wil je je natuurlijk optimaal voorbereiden en antwoord krijgen op al jouw vragen over het ondernemerschap. Horeca Maatwerk organiseert speciaal voor starters een dagcursus.

Bij de aanvraag van een DHW vergunning staat de vraag of ik een beroep wil doen op art. 46. Wat bedoelt men daarmee?

Dat artikel doelt op de mogelijkheid om ontheffing te krijgen van de inrichtingseisen van de Drank- en Horecawet (DHW). Het artikel staat ook wel bekend als de "Bruine kroegenregeling" en is/was met name van toepassing voor horecabedrijven in Amsterdam.  

In 1967 is er een gewijzigde DHW gekomen die stelde dat een horecabedrijf tenminste 1 horecalokaliteit (de besloten ruimte waarin alcohol wordt geschonken) van minimaal 35 m2 moet omvatten.

Voor bedrijven die destijds bij de verandering van de wet niet aan deze eis voldeden, is er een overgangsbepaling opgenomen. Deze overgangsbepaling geldt nog steeds voor horecabedrijven die voor 30 september 1967 niet voldeden aan de nieuwe eis. Zoals je zult begrijpen, zal er slechts een zeer kleine groep horecaondernemers een beroep willen doen op het huidige artikel 46.

Terug
Wat vindt KHN
Tools
Ledenvoordelen