Artikel 3.305a Documenten bodemprocedure.

De KHN vereniging

KHN is een democratische branchevereniging met ruim 241 lokale afdelingen in heel Nederland. Elke afdeling heeft haar eigen afdelingsbestuur.

Meer informatie

Tools in deze categorie

Wat te doen aan drugsoverlast?

Download de factsheet over horeca en drugs (pdf).
Bekijk hier

KHN Model Verwerkingsregister

Download een model verwerkingsregister in Excel in het kader van de AVG/Privacywetgeving.
Bekijk hier

KHN Model Verwerkersovereenkomst

Download een model verwerkersovereenkomst in Word in het kader van de AVG/Privacywetgeving.
Bekijk hier

KHN Model Privacyverklaring

Download een model privacyverklaring in Word in het kader van de AVG/Privacywetgeving.
Bekijk hier

KHN Model Geheimhoudingsverklaring werknemer

Download een model geheimhoudingsverklaring in Word in het kader van de AVG/Privacywetgeving.
Bekijk hier

Model artikel 20-besluit Wet politiegegevens

Download een model-artikel 20-besluit in Word.
Bekijk hier

Voorbeeld-document geborgde werkwijze alcoholverkoop op afstand en leeftijdsgrens

Download het voorbeeld-document geborgde werkwijze alcoholverkoop op afstand en leeftijdsgrens in Word.
Bekijk hier

Loontabellen per 1 juli 2021 (pdf)

Download de cao-loontabellen, wettelijke minimumloon en lonen van leerlingen per 1 juli 2021.
Bekijk hier

Corona Herstelplan KHN

Download Corona Herstelplan Koninklijke Horeca Nederland april 2021.
Bekijk hier

Afbeeldingen voor posters & social posts bij de heropening

Download afbeeldingen voor posters & social posts bij de heropening van je terras in een zip-bestand.
Bekijk hier

Statuten KHN

Download de statuten van KHN per 23 april 2021.
Bekijk hier

Infographic Afpersing

Voorkomen, herkennen en handelen van/bij afpersing. Download de infographic voor ondernemers van KHN in samenwerking met MKB Nederland en VNO-NCW.
Bekijk hier

Pdf-documenten bodemprocedure

Download pdf-documenten bodemprocedure.
Bekijk hier

Poster Parken vol = Terrassen open

Verschillende KHN-afdelingen hebben de handen ineen geslagen en een poster ontwikkeld voor het heropenen van de terrassen. Download deze hier.
Bekijk hier

Formulier aanmelding deelname Protocol Collectieve Horecaontzegging

Download hier het aanmeldformulier voor deelname Protocol CHO
Bekijk hier

Modelformulier Omzetting tweede Individuele Horecaontzegging in een Collectieve Horecaontzegging

Download hier het modelformulier Omzetting tweede Individuele Horecaontzegging in een Collectieve Horecaontzegging.
Bekijk hier

Modelformulier Aanzegging Individuele Horecaontzegging

Download het modelformulier Aanzegging Individuele Horecaontzegging
Bekijk hier

Modelformulier aanzegging Collectieve Horecaontzegging

Download het modelformulier voor een aanzegging Collectieve Horecaontzegging.
Bekijk hier

Eindbeoordeling modelprotocol en model-DPIA collectieve horecaontzeggingen AP

Eindbeoordeling modelprotocol en model-DPIA Collectieve Horecaontzegging door Autoriteit Persoonsgegevens
Bekijk hier

Data Protection Impact Assessment bij CHO

Registratie en gebruik Protocol (collectieve) horecaontzeggingen
Bekijk hier

Modelprotocol Collectieve Horecaontzegging met bijlagen

KHN heeft een modelprotocol opgesteld.
Bekijk hier

Horeca-cao 2020 & 2021

Download hier de horeca-cao per 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021.
Bekijk hier

Roosterprogramma 2021

KHN biedt een roosterprogramma dat jou helpt om efficiënt en snel personeel in te roosteren.
Bekijk hier

Loontabellen per 1 januari 2021 (pdf)

Download de cao-loontabellen, wettelijke minimumloon en lonen van leerlingen per 1 januari 2021.
Bekijk hier

Modelbrief voor de zakelijke afwikkeling bij overlijden medewerker

Download hier de modelbrief
Bekijk hier

Model Arbeidsovereenkomst voor collegiaal in- en uitlenen

Je kunt de modelbrief downloaden. KHN is niet aansprakelijk voor de inhoud en eventueel aangebrachte wijzigingen in dit document.
Bekijk hier

Modelbrief aanvraag voorlopig uitstel van betaling hypotheek

Je kunt de modelbrief downloaden. KHN is niet aansprakelijk voor de inhoud en eventueel aangebrachte wijzigingen in dit document.
Bekijk hier

Modelbrief verzoek om uitstel van betaling en het treffen van een betalingsregeling

Je kunt de modelbrief downloaden. KHN is niet aansprakelijk voor de inhoud en eventueel aangebrachte wijzigingen in dit document.
Bekijk hier

Modelbrief voorstel gespreid betalen van de vakantietoeslag/verplicht opnemen vakantiedagen

Download modelbrief met mogelijkheden om werknemer(s) een voorstel te doen voor het opnemen van vakantiedagen en/of uitbetalen vakantietoeslag.
Bekijk hier

Modelbrief verantwoordelijkheid medewerker bij bezoek risicogebied

KHN heeft een modelbrief opgesteld die jij kunt gebruiken om jouw medewerker te informeren over zijn verantwoordelijkheid en keuzes.
Bekijk hier

Alle registratieformulieren van de Hygiënecode voor de Horeca

Download alle formulieren van de Hygiënecode voor de Horeca een zip-bestand.
Bekijk hier

Voorschriften bij testen op Covid-19

Download op deze pagina eenvoudig de voorschriften bij testen op het coronavirus (COVID-19)
Bekijk hier

Download Protocol Hospitality Industry reopening

Download the Protocol Reopening Hospitality Industry adapted to the government's guidelines from June 2021.
Bekijk hier

Registration form Coronavirus German

Download the registration form Coronavirus in German.
Bekijk hier

Coronavirus health check questionnaire German

Download the Coronavirus health check questionnaire in German.
Bekijk hier

Coronavirus health check questionnaire French

Download the Coronavirus health check questionnaire French.
Bekijk hier

Registration form Coronavirus French

Download the registration form Coronavirus French. Formulaire d'inscription Français.
Bekijk hier

Registration form Coronavirus English

Download the KHN registration form for tracing purposes Coronavirus.
Bekijk hier

Coronavirus health check questionnaire English

Download the Coronavirus (COVID-19) Health check questionnaire English. 
Bekijk hier

Registratieformulier contactgegevens bron- en contactonderzoek

Download het model-registratieformulier Corona-gezondheidscheck, versie 28 april 2021.
Bekijk hier

Modelformulier Gezondheidscheck

Download hier het modelformulier Gezondheidscheck
Bekijk hier

KHN protocol horeca 10 juli 2021

Veel beperkende maatregelen opgeheven, maar er zijn nog wat beperkingen. Download het KHN protocol horeca per 10 juli 2021 (pdf).
Bekijk hier

Loontabellen per 1 juli 2020 (pdf)

Download de cao-loontabellen, wettelijke minimumloon en lonen van leerlingen per 1 juli 2020.
Bekijk hier

Poster Corona Hygiëneregels RIVM

Download de RIVM-poster met hygiëneregels voor iedereen.
Bekijk hier

Modelbrief: Informeer je medewerkers over aanvraag NOW-subsidie

Download een KHN-modelbrief in Word om jouw medewerkers te informeren over de NOW-subsidie en hoe jij je inspant om het loon door te betalen.
Bekijk hier

Modelbrief verzoek om uitstel van betaling bij leverancier

Download de brief om uitstel van betaling te vragen bij je leverancier in verband met de coronacrisis.
Bekijk hier

Verzoek vrijstelling betalen huurprijs

KHN heeft een modelbrief opgesteld waarmee je jouw huurbaas kunt verzoeken voor een (tijdelijke) vrijstelling. Download de brief.
Bekijk hier

Modelbrief waarschuwing werknemer voor ongeoorloofde vakantie

Met deze modelbrief waarschuw je een werknemer officieel dat er consequenties aan verbonden kunnen worden als hij ongeoorloofd op vakantie gaat.
Bekijk hier

Standpuntenwijzer 2021

Download de Standpuntenwijzer 2021 met een samenvatting van de belangrijkste standpunten van Koninklijke Horeca Nederland.
Bekijk hier

Model Huishoudelijk reglement

Naast arbeidsovereenkomst en horeca-cao staan in dit voorbeeld-reglement extra regels voor alle medewerkers in jouw bedrijf.
Bekijk hier

Model stand-in worker - zero hours fixed-term employment agreement

KHN-Model employment agreement according to the collective labour agreement for the hotel, restaurant and café industry 2020 conform Dutch law.
Bekijk hier

Flyer e-learning verantwoord alcohol gebruik

Bekijk hier

Bierviltje e-learning verantwoord alcohol gebruik

Bekijk hier

Loontabellen per 1 januari 2020

Download de cao-loontabellen, wettelijke minimumloon en lonen van leerlingen per 1 januari 2020
Bekijk hier

Modelbrief urenaanbod bij Wab-oproepovereenkomst

Vanaf 1-1-2020 moet de werkgever een medewerker die werkzaam is op een oproepovereenkomst volgens de Wab en waarvan 12 maanden zijn verstreken, een sc...
Bekijk hier

KHN Wijzer Eerlijk Speelveld

KHN Wijzer Eerlijk Speelveld
Bekijk hier

Modelbrief ontzegging toegang tot je bedrijf

Download modelbrief bevestiging van ontzegging toegang.
Bekijk hier

Kennisdocument premiedifferentiatie

Download hier het kennisdocument premiedifferentiatie.
Bekijk hier

Kennisdocument oproep en verplicht aanbod

Download hier het kennisdocument oproep en verplicht aanbod
Bekijk hier

Factsheet premiedifferentiatie ww naar laag en hoog

Dowload hier factsheet premiedifferentiatie ww naar laag en hoog
Bekijk hier

Factsheet oproepmaatregelen

Download hier de factsheet oproepmaatregelen
Bekijk hier

Factsheet transitievergoeding

Download hier de factsheet transitievergoeding
Bekijk hier

Factsheet cumulatiegrond ontslag

Download factsheet cumulatiegrond ontslag
Bekijk hier

Ledenvoordeelboekje

Bekijk alle ledenvoordelen van KHN in een overzichtelijke download.
Bekijk hier

Stappenplan oproepovereenkomst

Download het stappenplan oproepovereenkomst.
Bekijk hier

Stappenplan hoge of lage WW-premie

Download het stappenplan dat laat zien voor welke werknemers je hoge en voor welke je lage WW-premie moet afdragen.
Bekijk hier

Modelprotocol ongewenst gedrag

Het instellen van een protocol ter voorkoming van ongewenst gedrag dat is voorzien van een klachtenprocedure is één van de maatregelen die u als werkg...
Bekijk hier

Foodstep behoeftenonderzoek: complete analyses en deskresearch

Bekijk hier

Eindrapportage KHN-behoeftenonderzoek horecawerknemers

KHN heeft Foodstep verzocht onderzoek te doen naar behoeften, wensen en drijfveren van werknemers in de horeca. Doelstelling was inzicht bieden om d...
Bekijk hier

Modelformulier Functioneringsgesprek

Modelformulier voor een functioneringsgesprek volgens advies van de sociale partners in de horeca. Met dit formulier worden de belangrijkste punten u...
Bekijk hier

KHN Beleidsplan: Koers 2021-2023

Je kunt het KHN Beleidsplan 2021-2023 in het kort downloaden als pdf.
Bekijk hier

Horeca: de huiskamer van het toerisme

Toerisme wordt economisch steeds belangrijker in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van KHN. Download het rapport met de onderzoeksresultaten in PDF.
Bekijk hier

Infographic de cafégast van vandaag en morgen in zes doelgroepen

Op basis van de resultaten van het onderzoek 'Wie is die gast? Van de bank naar de bar!' presenteert GfK zes consumentengroepen met elk hun specifiek...
Bekijk hier

Samenvatting onderzoek cafébezoekers 'Wie is die gast?'

Marktonderzoeksbureau GfK vroeg voor KHN meer dan duizend consumenten het hemd van het lijf over hun ideale avondje uit.
Bekijk hier

Infographic onderzoek gezonde voeding

Infographic van de resultaten van een KHN-enquête naar gezond en duurzaam aanbod in de horeca.
Bekijk hier

Model Veiligheidsplan

Gemeenten kunnen een veiligheidsplan eisen voor het verlenen van een vergunning of ontheffing. Je kunt zelf een veiligheidsplan maken. Download een mo...
Bekijk hier

Modelcontract stagiair

Voorbeeld arbeidsovereenkomst voor contract met een stagiair.
Bekijk hier

KHN-model formulier prestatieverhoging

Bekijk hier

Model indeplaatsstelling huurovereenkomst ex art. 7: 307 BW

Hoe kan ik de huurovereenkomst overdragen naar de nieuwe huurder? En is mijn verhuurder verplicht de overdracht te accepteren? Dit kan door middel van...
Bekijk hier

Huurdersvriendelijk model huurcontract

Er is op veel punten onderhandeling mogelijk, waardoor er niet per definitie een standaard modelovereenkomst voor handen is. Je kunt van KHN een huurd...
Bekijk hier

Formulier Beoordelingsgesprek

Modelformulier voor een beoordelingsgesprek volgens advies van de sociale partners in de horeca.
Bekijk hier

Model handhavingsverzoek paracommercie

Vermoed je een geval van oneerlijke concurrentie door een paracommerciële instelling? Neem dan contact op met jouw lokale KHN-bestuur. Zij kunnen cont...
Bekijk hier

Download model financieel plan voor hotels

Gebruik dit model voor het maken van je ondernemingsplan bij de start van jouw hotelbedrijf.
Bekijk hier

Tips voor onderhandelen met leveranciers

Tips voor onderhandelingen over bier
Bekijk hier

Allergenentool

Na eenmalige registratie op allergenentool.nl heb je in drie stappen een overzicht van de aanwezige ingrediënten in jouw producten en recepten.
Bekijk hier

Leidraad allergenen in de horeca

Deze leidraad geef tips per horecabedrijfstype hoe gasten te informeren over aanwezige allergenen in zowel verpakte en onverpakte producten als de gas...
Bekijk hier

Allergenen factsheet 荷兰皇家餐饮公会关于过敏原法的建议

Alle informatie over hoe u kunt omgaan met de allergenenwetgeving is in het Chinees te vinden op dit infoblad.
Bekijk hier

Modelbrief niet elke prijsverhoging klakkeloos accepteren

Bijna al jouw leveranciers kondigen jaarlijks aan dat zij genoodzaakt zijn om hun prijzen te verhogen. Dit lijdt vaak tot frustraties, moet je dit alt...
Bekijk hier

Modelbrief verlengen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Download de modelbrief in Word.
Bekijk hier

Modelbrief aanzegtermijn bij einde contract voor bepaalde tijd

Download de modelbrief in Word.
Bekijk hier

Model getuigschrift

Download het model in Word.
Bekijk hier

Modelbrief melding opzegtermijn bij ontslagname werknemer

Download de KHN-modelbrief
Bekijk hier

Modelbrief ontslag in proeftijd zonder reden

Download deze voorbeeldbrief in Word.
Bekijk hier

Modelbrief ontslag in proeftijd niet functioneren

Download deze voorbeeldbrief in Word.
Bekijk hier

Samenvatting rapport Arbeidsmarkt en opleidingsbehoefte Horeca

Uitkomsten van het rapport Arbeidsmarkt en opleidingsbehoefte Horeca in het kort.
Bekijk hier

Infographic Horeca Werkt: arbeidsmarkt in beeld

In 2025 hebben we 100.000 extra horecamedewerkers nodig. Dat blijkt uit de nieuwe arbeidsmarktmonitor die SVH en KHN hebben laten uitvoeren. Om de res...
Bekijk hier

KHN Positionpaper Toeristenbelasting

De groeiende afdracht van toeristenbelasting en de ondoorzichtigheid van het tarief vraagt om een grondige herziening van de belasting. Download het K...
Bekijk hier

KHN Positionpaper Deeleconomie

De deeleconomie is enorm in opkomst. Online platforms zoals Airbnb, ShareDnD en Thuisafgehaald maken het voor particulieren mogelijk hun diensten en p...
Bekijk hier

KHN Positionpaper Paracommercie

Paracommercie is de verzamelterm voor horeca-activiteiten die plaatsvinden in niet-commerciële instellingen. Denk aan de horeca in kantines van sportv...
Bekijk hier

Folder Nationale Horecadag 21 mei 2019

De Nederlandse horeca houdt open huis! Doe mee en bied misschien wel je nieuwe medewerkers een kijkje in de keuken van deze dynamische branche vol wer...
Bekijk hier

Organogram KHN

Verenigingsstructuur Koninklijke Horeca Nederland.
Bekijk hier

Huishoudelijk Reglement KHN

Huishoudelijk Reglement van Koninklijke Horeca Nederland december 2017.
Bekijk hier

Menu-engineering-programma

Download het programma in Excel, waarmee je een snelle menu-engineering analyse kunt doen.
Bekijk hier

Handleiding Roosterprogramma

Handleiding bij het KHN Roosterprogramma.
Bekijk hier

Uniforme Voorwaarden Horeca Chinees

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven hun diensten verlenen en overeenkomsten sluite...
Bekijk hier

Uniforme Voorwaarden Horeca Duits

Die einheitlichen Geschäftsbedingungen des Hotel- und Gaststättenverbands der Niederlande (UVH).
Bekijk hier

Uniforme Voorwaarden Horeca Engels

The Uniform Conditions for the Hotel and Catering Industry (UVH) are the terms and conditions on which catering establishments set up in the Netherlan...
Bekijk hier

Uniforme Voorwaarden Horeca Nederlands

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven diensten verlenen en overeenkomsten sluiten.
Bekijk hier

Cla for the Dutch hotel, restaurant and café industry 2020

Download the collective labour agreement (cla) for the hotel, restaurant and café industry 2020 in The Netherlands translated in English.
Bekijk hier

Checklist card Human Trafficking

Recognise the signs of Human Trafficking in relation to illegal prostitution! Download a checklist card in English
Bekijk hier

Veiligheidskaart Mensenhandel NL

Herken de signalen van mensenhandel in relatie tot illegale hotelprostitutie. Download de signalenkaart.
Bekijk hier

Veiligheidskaart Overvallen

Ons advies is om deze overvalkaart in jouw bedrijf op te hangen en om de checklist eens met je medewerkers te doorlopen. Het kost je weinig tijd en ma...
Bekijk hier

Veiligheidskaart Afpersing

Tips voor jou en je personeel om de veiligheid in en rondom je zaak te verbeteren. Vertrouwenslijn Afpersing 0800 280 02 00
Bekijk hier

Veiligheidskaart Interne Fraude

Hoe ga je in je bedrijf om met interne fraude. Fraude is een vorm van bedrog. Zaken worden anders voorgesteld dan ze zijn, door op papier of digitaal ...
Bekijk hier

Veiligheidskaart Inbraak

Download de veiligheidskaart met tips en adviezen bij een inbraak in je bedrijf.
Bekijk hier

Huisregelbordje

Voor iedereen moet de binnenstad gezellig, leefbaar en veilig blijven, daarom zijn er standaard huis- en gedragsregels. KHN biedt huisregelbordjes.
Bekijk hier

Modelcontract voor onbepaalde tijd

Voorbeeld arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij de horeca-cao.
Bekijk hier

Modelcontract voor leerlingen

Voorbeeld arbeidsovereenkomst voor leerlingen bij de horeca-cao.
Bekijk hier

Loontabellen per 1 januari 2016 (pdf)

Loontabellen met jeugd- en uurlonen per 1 januari 2016 (pdf)
Bekijk hier

Loontabellen per 1 juli 2016 (pdf)

Loontabellen met jeugd- en uurlonen per 1 juli 2016 (pdf)
Bekijk hier

Loontabellen per 1 januari 2017 (pdf)

Loontabellen met jeugd- en uurlonen per 1 januari 2017 (pdf)
Bekijk hier

Loontabellen per 1 juli 2017 (pdf)

Loontabellen met jeugd- en uurlonen per 1 juli 2017 (pdf)
Bekijk hier

Loontabellen per 1 januari 2018 (pdf)

Loontabellen met jeugd- en uurlonen per 1 januari 2018 (pdf)
Bekijk hier

Loontabellen per 1 juli 2018 (pdf)

Loontabellen met jeugd- en uurlonen per 1 juli 2018 (pdf)
Bekijk hier

Loontabellen per 1 januari 2019 (pdf)

Loontabellen met jeugd- en uurlonen per 1 januari 2019 (pdf)
Bekijk hier

Loontabellen per 1 juli 2019 (pdf)

Loontabellen met jeugd- en uurlonen per 1 juli 2019 (pdf)
Bekijk hier

Checklist Bedrijfsbeëindiging

Deze checklist is niet van toepassing bij een faillissement. Raadpleeg bij onduidelijkheden of aanpassingen KHN Advies.
Bekijk hier

Checklist financieringsovereenkomst biercontracten

In deze checklist geven wij een overzicht van de belangrijkste vragen die je kunt stellen als je een financieringsovereenkomst met een brouwerij wil a...
Bekijk hier

Checklist bruikleenovereenkomst biercontracten

In deze checklist geven wij een overzicht van de belangrijkste vragen die je kunt stellen als je een bruikleenovereenkomst met een brouwerij wil aanga...
Bekijk hier

Checklist afnamebeding biercontracten

In deze checklist geven wij een overzicht van de belangrijkste vragen die je kunt stellen als je met een brouwerij afspraken wil maken over een afname...
Bekijk hier

Checklist kortingsregeling biercontracten

Checklist kortingsregeling. Vergelijk aanbiedingen niet alleen op prijs, maar ook op andere contractuele voorwaarden.
Bekijk hier

Begrippenlijst biercontracten

De 'Begrippenlijst Biercontracten' helpt ondernemers contracten met brouwerijen beter te begrijpen. Om de horecabiermarkt transparanter te maken, hebb...
Bekijk hier

Model Beëindigingsovereenkomst (voorheen vaststellingsovereenkomst)

Download de model Beëindigingsovereenkomst in Word. Bespreek, voordat je het model invult, alle onderwerpen met je medewerker.
Bekijk hier

Beëindigingsovereenkomst: een checklist

Je kunt met je werknemer in goed onderling overleg afspraken maken over de beëindiging van het dienstverband. Download daarvoor een checklist.
Bekijk hier

Aanvraagformulier verlenging verblijfsvergunning voor het verblijfsdoel ‘arbeid in loondienst – Aziatische horeca’

Op 1 oktober 2016 is de Regeling Aziatische horeca in werking getreden. Deze regeling is een vervolg op de eerdere tijdelijke regeling en het Convenan...
Bekijk hier

Aanvraagformulier voor het verblijfsdoel ‘arbeid in loondienst - Aziatische horeca’

Op 1 oktober 2016 is de Regeling Aziatische horeca in werking getreden. Deze regeling is een vervolg op de eerdere tijdelijke regeling en het Convenan...
Bekijk hier

Aansprakelijkstelling verhuurder bij verbouwen

Naar aanleiding van een brief van de verhuurder kun je met deze voorbeeldbrief onder jouw voorwaarden accoord gaan met de door verhuurder voorgenomen ...
Bekijk hier

Model open-term employment agreement

KHN-Model employment agreement according to the collective labour agreement for the hotel, restaurant and café industry 2020 conform Dutch law.
Bekijk hier

Model employment agreement for apprentices

KHN-Model employment agreement according to the collective labour agreement for the hotel, restaurant and café industry 2020 conform Dutch law.
Bekijk hier

Model fixed-term employment agreement

KHN-Model employment agreement according to the collective labour agreement for the hotel, restaurant and café industry 2020 conform Dutch law.
Bekijk hier

Modelcontract invalkracht-nuluren bepaalde tijd

Voorbeeld arbeidsovereenkomst invalkracht-nuluren bepaalde tijd bij de horeca-cao.
Bekijk hier

Modelcontract bepaalde tijd

Voorbeeld arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij de horeca-cao.
Bekijk hier

Horeca cao 2020

Tekst van de horeca cao per 1 januari 2020.
Bekijk hier

Horeca cao 2018-2019

Tekst van de horeca cao 2018-2019.
Bekijk hier

Download model financieel plan eten

Download model financieel plan voor restaurantbedrijven, lunchrooms, snackbars etc.
Bekijk hier

Download model financieel plan drinken

Model financieel plan 'drinken' bij het schrijven van je ondernemingsplan voor de start van jouw cafébedrijf.
Bekijk hier

Registratielijst goedgekeurde leveranciers

KHN Registratielijst goedgekeurde leveranciers in de horeca
Bekijk hier

Registratielijst testen thermometers

KHN Registratielijst testen thermometers voor de horeca
Bekijk hier

Registratielijst periodieke hygiënecontrole

KHN Registratielijst periodieke hygiënecontrole voor de horeca
Bekijk hier

Borgingslijst ongekoelde presentatie - tijdregistratie

Gebruik dit handige (registratie)formulier om voedselveilig te werken. Dit formulier is ook opgenomen in het boek Hygiënecode voor de horeca.
Bekijk hier

Registratie borging ongekoeld presenteren - kleurstickers

KHN Registratie / download borging ongekoeld presenteren - kleurstickers voor de horeca
Bekijk hier

Registratie schoonmaakrooster

KHN Registratie schoonmaakrooster voor de horeca
Bekijk hier

Productieregistratielijst sous-vide-bereiding

KHN Productieregistratielijst sous-vide-bereiding
Bekijk hier

Productieregistratielijst roken

KHN Productieregistratielijst roken
Bekijk hier

Productieregistratielijst napasteurisatie / heet afvullen

KHN Productieregistratielijst napasteurisatie / heet afvullen
Bekijk hier

Productregistratielijst bereiding sushirijst

KHN Productregistratielijst bereiding sushirijst
Bekijk hier

Registratieformulier aangezuurde producten

KHN registratieformulier voor de horeca aangezuurde producten
Bekijk hier

Registratie temperaturen

KHN Registratieformulier temperaturen
Bekijk hier

Registratie Ingangscontrole

Invulfrequentie: alle leveranciers minimaal één maal per week
Bekijk hier

KHN Registratie bereiden en serveren

Registratiefomulier ten behoeve van het registeren bereiding en serveren
Bekijk hier

Registratie leverancier questionnaire

Registratieformulier voor leveranciers in de horeca.
Bekijk hier

Actieplan toegankelijkheid horeca

In dit sectorplan staan concrete maatregelen om het bewustzijn onder horecaondernemers en personeel te vergroten. Ook gaat dit plan over projecten die...
Bekijk hier

Rapport Arbeidsmarkt en opleidingsbehoefte Horeca

Onderzoeksrapport ‘Arbeidsmarkt en Opleidingsbehoefte Horeca’ van Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) en KHN.
Bekijk hier

Model bruikleenovereenkomst

Als je aan de medewerker spullen ter beschikking stelt dan is het belangrijk om daar duidelijke afspraken over te maken in een bruikleenovereenkomst.
Bekijk hier