Duurzaam en gezond

Voor de horeca zijn de gezondheid en duurzaamheid belangrijke onderwerpen. Als we kijken naar gezondheid moeten we denken aan kleinere porties, meer groenten, minder suiker, verzadigd vet en zout. Maar ook een verantwoord gebruik van alcohol onder jongeren. Dus onder de 18 jaar geen alcohol. Als we kijken naar duurzaamheid speelt het terugdringen van voedselverspilling een belangrijke rol als ook het eten van minder vlees en het zuiniger omgaan met energie.

Op deze pagina leest u alles over duurzaam, gezond en gastvrij ondernemen in de horeca.

Nieuws

Steeds meer rookvrije terrassen in de horeca

30-07-2019
-

Steeds neer horecaondernemers kiezen ervoor hun terras deels of geheel rookvrij te maken.

Campagne gestart om jongeren bewust te maken van gevolgen identiteitsfraude

25-07-2019
-

Om bewustzijn te creëren onder jongeren over de gevolgen van ID-fraude is er een campagne gestart. Help jij mee? Maak dan gebruik van het campagnemateriaal.

Dankzij inzet KHN geen innameplicht voor petflesjes in horeca

03-07-2019
-

Dankzij de lobby-inzet van KHN is de motie om álle verkooppunten, dus ook horecabedrijven, petflesjes te laten inzamelen niet terug op tafel gekomen

Tweede Kamer bespreekt innameplicht petflesjes alle verkooppunten

02-07-2019
-

Een onhaalbaar en onnodig duur plan, vindt KHN

Dutch Cuisine en KHN lanceren Zomer Impact menu voor duurzamere horeca

25-06-2019
-

De zomer is begonnen dus het is tijd voor het Zomer Impact menu

Vraag & antwoord

Zijn er regels voor de opslag van gasflessen voor terrasheaters?

Aan de opslag van gasflessen van heaters zijn regels gebonden. De hoeveelheid opgeslagen gas bepaalt de striktheid van de regels. KHN heeft de belangrijkste punten voor je op een rij gezet.

Allereerst: Vraag bij de leverancier van de gasflessen hoe de specifieke wetgeving voor de door jou gebruikte flessen in elkaar zit.

De belangrijkste regels voor het opslaan van gasflessen

 • Zorg dat een gasfles en opslag voorzien is van de aangewezen veiligheidsetiketten en een daartoe geschikt blusmiddel. Voor gasflessen is dat een poederblusser.
 • De gasfles moet in een geventileerde, bij voorkeur buitenruimte worden opgeslagen.
 • Je mag één gasfles binnen opslaan als dat de werkvoorraad is. Maar als deze daarna niet meer gebruikt wordt, dan mag deze niet meer in het gebouw aanwezig zijn. Want in een lege gasfles kunnen nog restanten gas aanwezig zijn waardoor er nog steeds sprake kan zijn van gevaren.
 • Als je gasflessen opslaat, mag er in, op en nabij een gebouw geen brandgevaarlijke stof aanwezig zijn (zoals terpentine of aceton).
 • Als er meerdere gasflessen aanwezig zijn voor bijvoorbeeld terrasheaters mag dit alleen als deze volgens de regels worden opgeslagen in een opslagvoorziening.
 • Als je de terrasheaters niet gebruikt, moeten de gasflessen eruit tenzij de heather buiten wordt opgeslagen. Dit vanwege het voorkomen van drukgolven die bij inpandige opslag kunnen ontstaan.
 • Gasflessen moeten tegen omvallen beschermd worden. En gassen met vergelijkbare gevaareigenschappen bij elkaar geplaatst.
 • De vloer van de opslagvoorziening mag niet lager zijn dan omliggende vloeren en het maaiveld. De vloer is vlak en van onbrandbaar materiaal. Ook wordt voorkomen dat gas zich kan ophopen onder de vloer van de opslagplaats.
 • Bij opslag van gasflessen is 5 meter afstand aangehouden tot kelderopeningen en aanzuigopeningen van ventilatiesystemen.

Meerdere flessen opslaan? Realiseer een opslagvoorziening

 • Gasflessen met een gezamenlijke waterinhoud van meer dan 125 liter (dus meer dan 2 flessen) moet je in een opslagvoorziening worden opgeslagen.
 • In situaties dat inpandige opslag nodig is moet ten minste één wand een buitenmuur zijn. In die wand is ten minste één deur aanwezig. Verder zijn er eisen aan de ventilatie en het aanwezige blusmiddel. Gasflessen worden niet gestapeld.
 • In een opslagvoorziening mogen geen andere zaken worden opgeslagen. Uitzondering hierop zijn de goederen die voor het beheer van gasflessen functioneel zijn, bijvoorbeeld een steekkar. Ook de opslag van lege gasflessen moeten voldoen aan de voorschriften die zijn gesteld aan de opslag van gasflessen.
 • Ook afstandseisen tot aan de grens van het bedrijf en de afstand tot een bouwwerk of brandbaar object binnen het bedrijf zijn geregeld. Afwijken van de afstandseisen kan na overleg en advies van een deskundige.
 • Als gasflessen tegen een gevel zijn geplaatst moet de gevel een brandwerendheid bezitten om te voorkomen dat brand overslaat. Een muur bestaande uit stenen van 10 cm dik volstaat doorgaans aan een vereiste brandwerendheid van 10 cm. Echter wel de muur laten beoordelen door een deskundige.

Meer informatie

Als KHN-lid kun je met vragen contact opnemen met de adviseurs van KHN Advies via 0348 48 94 89 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Ben je verplicht om een assistentiehond toe te laten in jouw bedrijf?

Mag je een assistentiehond of hulphond weigeren in jouw horecazaak? Hoe zit het nu? KHN geeft antwoord.  

Assistentiehonden van gasten met een handicap mag je niet weigeren in jouw horecazaak. Dat is het gevolg van de ratificatie door Nederland van het VN-Verdrag Handicap. Volgens die regels moet je op verzoek doeltreffende aanpassingen verrichten tenzij dat voor jou een onevenredige belasting vormt (artikel 2 lid 1 en 2 Wet gelijke behandeling).

Wat is een assistentiehond?
Blindengeleidehonden, hulphonden, signaalhonden, honden voor mensen met Post traumatisch stress syndroom zijn allemaal hulphonden of assistentiehonden. Een beperking van iemand die afhankelijk is van een assistentiehond is niet altijd zichtbaar. Lees ook het verschill tussen een assistentiehond en een 'huisdierhond'.

En de hygiëneregels dan?
Je kunt geen beroep doen op de hygiëneregels. De Hygiënecode die sinds 1 april 2016 geldt, biedt duidelijkheid: Gasten met hun assistentiehond moeten worden toegelaten tot alle horecagelegenheden (ook restaurants met een open keuken en buffetrestaurants).

Gerechtelijke procedure
Als je geen doeltreffende maatregel treft na een verzoek van een persoon met een beperking, dan kan hij/zij naar de rechter stappen. In zo’n gerechtelijke procedure moet je aannemelijk maken dat de gevraagde maatregel onevenredig is.

Lees ook: Wat betekent het VN-verdrag Handicap voor jou?

Wat zijn de regels voor geuroverlast?

Welke eisen stelt de wet- en regelgeving bij uitstoot van geur en geuroverlast door horecabedrijven? En welke maatregelen kun je nemen om hieraan te voldoen? KHN geeft antwoord.

De regels voor geuroverlast vind je terug in het Activiteitenbesluit dat geldig is sinds 2008. In het informatieblad ‘Activiteitenbesluit Horeca’ (opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu) vind je de voorschriften voor geluid, vetlozingen, geur, energie, opslag van koolzuur en afvalstoffen die gelden voor de horeca.

Uitstoot geur horecabedrijven

Onder het kopje ‘geur’ is in het Activiteitenbesluit horeca aangegeven dat ’zolang de activiteit en de emissie in aard en omvang overeenkomen met voedselbereiding in een huishouden, het niet redelijk is hier meer of andere eisen aan te stellen dan voor huishoudens gelden’. Dit betekent dat als de uitstoot van geur hetzelfde is als de uitstoot van een huishouden, je geen maatregelen hoeft te nemen. Als je bedrijfsmatig voedsel gaat bereiden is dit een ander verhaal.

Welke maatregelen kunt u treffen?

Om bedrijfsmatig voedsel te mogen bereiden kun je een ontgeuringsinstallatie plaatsen die voldoende capaciteit heeft om de geurcomponenten te verminderen. Een andere mogelijkheid is om een afvoerpijp te plaatsen die hoog genoeg is in vergelijking met de omliggende bebouwing. Deze afvoerpijp moet de uittredende lucht zoveel mogelijk verticaal afvoeren. De afvoerpijp moet ‘tenminste twee meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding geleden bebouwing uitkomen’. Dit voorschrift geldt ook als er binnen een straal van 25 meter rond het bedrijf geen andere gebouwen zijn.

Dampen die vrijkomen bij grillen (anders dan met houtskool) dan wel frituren of bakken in olie of vet, moeten altijd geleid worden afgezogen door een doelmatig verwisselbaar of reinigbaar vetvangend filter.

Maatwerkvoorschriften

Wanneer je voldoet aan de hierboven beschreven regels, maar de geurbelasting is toch te hoog, kan het bevoegd gezag (meestal de gemeente) een maatwerkbesluit met aanvullende eisen stellen om de geurbelasting te verlagen. De eisen in zo’n maatwerkbesluit kunnen bijvoorbeeld gaan over de verbetering van de afzuiging of verplaatsing van de afvoerpijp.

Overgangsrecht

Voor bedrijven die voor het in werking treden van het Activiteitenbesluit al bestonden geldt een speciaal overgangsrecht. De geurvoorschriften van het Activiteitenbesluit zijn voor die bedrijven niet van toepassing. Wel kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften opstellen als het bedrijf een aanvaardbaar hinderniveau overschrijdt.

Vragen?

Neem contact op met één van onze adviseurs van de afdeling KHN Advies via 0348 48 94 89 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Terug
Meer thema's
Cursussen
Ledenvoordelen
Wat vindt KHN