Personeel

Horeca Personeel werkgever

De sociaal-economische ontwikkelingen beïnvloeden het beleid van KHN ten aanzien van werkgeverschap. Door branchevervaging neemt de concurrentie om de werknemer toe. Horecaondernemers moeten alle zeilen bijzetten om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te kunnen blijven voorzien in voldoende en goed opgeleid personeel.

Dat vergt een extra inspanning van ondernemers, ondernemingen en van KHN, die hen daarbij ondersteunt. Arbeidsvoorwaarden zijn voor de werkgever een instrument om te kunnen sturen op productiviteit en kwaliteit. Werkgever en werknemer hebben hierin beiden een verantwoordelijkheid. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van de vakbekwaamheid van de werknemer.

KHN zet in op:

  • Goed werkgeverschap door goede relaties met werknemers.
  • Sturing op flexibiliteit, productiviteit en kwaliteit.
  • Verlegging van accenten van landelijk collectief naar de onderneming.

 

Terug