Download de gratis KHN App

Personeel

Horeca Personeel werkgever

Het KHN-beleid op het gebied van arbeid, arbeidsvoorwaarden en werkgeverschap wordt jaarlijks aangepast aan veranderende wet- en regelgeving . Door branchevermenging en vergrijzing van de bevolking neemt de concurrentie met andere branches toe om werknemers te krijgen en te binden.

Horecaondernemers moeten ervoor zorgen dat zij een aantrekkelijke werkgever zijn om zo voldoende en goed opgeleid personeel te kunnen vinden. Dat vergt extra inspanningen van ondernemers, ondernemingen en van KHN, die hen daarbij ondersteunt.

Met arbeidsvoorwaarden kunnen werkgevers in hun bedrijfsvoering sturen op productiviteit en kwaliteit. Werkgever en werknemer hebben hier een eigen en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van vakbekwaamheid van de werknemer.

KHN zet in op:

  • Goed werkgeverschap door goede relaties met werknemers;
  • Sturing op flexibiliteit, productiviteit en kwaliteit;
  • Verlegging van accenten van landelijk collectief naar de individuele onderneming.
Terug